Kun én av ti positive til Andøya-nedleggelse

Vedtaket om å legge ned flystasjonen har skapt sterke reaksjoner lokalt. Ny meningsmåling viser at resten av Nordland også stiller seg bak Andøyfolket – med ett unntak.

Andøyamarkering

På Andøya har de mobilisert sterkt for å få gjort om beslutningen om å legge ned flystasjonen, og flytte overvåkningsflyene til Evenes.

Foto: Bjørn-Erik Thorud

I undersøkelsen gjort av InFact for NRK Nordland har nordlendinger blitt spurt om deres holdning til nedleggelse av flybasen på Andøya. Kun 13,3 prosent er positive til Stortingets vedtak om å legge ned, mens 63,8 prosent er negative.

Leder i Norges Offisersforbund på Andøya, Stein-Håkon Eilertsen, mener støtten fra nordlendingene viser at de har nådd ut med sitt budskap.

Tillitsvalgt Stein Håkon Eilertsen i Norges Offisersforbund på Andøya

Tillitsvalgt Stein Håkon Eilertsen i Norges Offisersforbund på Andøya.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Det er veldig bra at folk støtter opp. Mange forstår nok nå at vi har jobbet med å få frem fakta. De riktige tallene og det rette grunnlaget må komme på banen, slik at avgjørelsen som blir tatt blir til det beste for forsvaret av Norge, mener Eilertsen.

Stortingsrepresentant Hårek Elvenes fra Høyre, opprinnelig fra Vesterålen men representant for Akershus, mener derimot svarene ikke handler om manglende tillit til Stortingets utregninger, men om manglende kunnskap.

– Det burde vært opplyst at en delt løsning mellom Andenes og Evenes fører til en merutgift på 8,5 milliard kroner, uten at det gir mer operativ effekt. Hadde de som svarte på spørsmålet fått denne opplysningen på forhånd, så er det ikke sikkert at resultatet hadde blitt det samme, mener Elvenes.

– Kan ikke følge lokale interesser

Hårek Elvenes

Stortingsrepresentant Hårek Elvenes fra Høyre, opprinnelig fra Vesterålen men representant for Akershus.

Foto: Høyre

Han erkjenner likevel at det alltid vil være usikkerhet knyttet til så store regnestykker, men at dette vil gå være det samme for Evenes og Andøya. Han mener også det er viktig å ha i bakhodet at lokale hensyn ikke kan være førende i forsvarspolitikken.

– Det er naturlig at man lokalt er mot en nedleggelse som berører såpass mange arbeidsplasser. Likevel må vi huske at den nasjonale forsvarspolitikken ikke ensidig kan følge lokale interesser. Da vil det over tid bli en forsvarspolitikk som ikke ivaretar det nasjonale hensynet, fortsetter Elvenes.

Færre negative i Ofoten

Og han får delvis støtte fra undersøkelsen. I Ofoten, hvor Evenes ligger, er de mindre negative. Her har bare 44 prosent svart at de er negative, mens hele 38 prosent er positive til nedleggelse av Andøya og flytting til Evenes.

Eilertsen i Offisersforbundet mener likevel dette viser at også de på Evenes har forstått at det må stilles spørsmålstegn ved Stortingets vedtak.

– Flytting til Evenes vil selvsagt gi gode muligheter for vekst der, men jeg synes det er overraskende mange der også som er imot nedleggelsen. De ser nok galskapen i flyttingen, og at det fort blir dyrt å bygge opp på Evenes, mener Eilertsen.

Laster kart, vennligst vent...

Andel som er negativ til Stortingets vedtak om å legge ned flybasen på Andøya og å flytte overvåkningsflyene til Evenes (avrundet til nærmeste hele prosent).

«Stortinget har vedtatt nedleggelse av flybasen på Andøya og skal flytte overvåkningsflyene til Evenes. Hva er din holdning til dette vedtaket?»

Fordelt på kjønn

Mann

Kvinne

Total

Positiv

16,1 %

10,5 %

13,3 %

Negativ

66,2 %

61,3 %

63,8 %

Vet ikke

17,7 %

28,1 %

22,9 %

Fordelt på alder

18-29 år

30-44 år

45-64 år

+65 år

Positiv

23.8%

14.6%

8.1%

12.0%

Negativ

42.3%

57.3%

76.3%

68.1%

Vet ikke

33.9%

28.2%

15.6%

19.9%

Fordelt på region

Ofoten

Helgeland

Salten

Lofoten

Vesterålen

Positiv

38,0 %

10,3 %

8,9 %

11,0 %

11,2 %

Negativ

43,8 %

56,3 %

70,5 %

71,0 %

81,6 %

Vet ikke

18,2 %

33,3 %

20,7 %

18,0 %

7,2 %