Planlegger for verst tenkelige scenario i tilfelle koronasmitte fører til kollaps

Fylkesmannen i Nordland har bedt øykommuner legge planer for evakuering av innbyggerne om koronasmitte fører til kollaps. – Spørsmålet er jo hvem som vil ha oss da, sier Træna-ordføreren.

Værøy

Værøy ligger ute til havs, og har klart å holde koronasmitten på avstand. Men et virusutbrudd vil gjøre øykommunen sårbar.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Som øykommuner har Værøy, Røst og Træna en fordel når hele Norge nå kjemper for å unngå spredning av koronaviruset . De er naturlig isolert uten veiforbindelse til fastlandet.

På idylliske Værøy går årets vinterfiske etter skrei mot slutten. Bortsett fra stengte skoler og barnehager, er det meste som før koronakrisen.

Men kommunen har også Norges kanskje strengeste karanteneregler, med 14 dagers karantene for alle som kommer til kommunen.

– Vi har stengt for folk som ikke har tilhørighet her, men ellers er det godt å se ut av vinduet. Fisken kommer på hjell, båtene kommer til land og trailerne kjører inn og ut med fisk. Sånn sett er situasjonen normal, sier Værøy-ordfører Susan Berg Kristiansen (H).

Men den naturgitte isolasjonen gjør også de tynt befolkede øysamfunnene sårbare.

Derfor har fylkesmann i Nordland Tom Cato Karlsen bedt kommunene legge planer også for de verst tenkelige utfallene, om smitten sprer seg.

Fylkesmann i Nordland, Tom Cato Karlsen.

Fylkesmann i Nordland Tom Cato Karlsen ber øykommuner planlegge for verst tenkelige utfall, fram til koronasituasjonen er under kontroll.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Får du for eksempel smitte blant 25 til 40 prosent av innbyggerne, og smitte blant helsepersonell og politisk og administrativ ledelse, så kan samfunnet på mange måter kollapse i en periode. Da er det viktig å tenke på hva vi gjør.

Et avsnitt i artikkelen er endret. Træna ligger 33 nautiske mil til havs, og ikke 33 mil som det først gikk fram av artikkelen. 33 nautiske mil tilsvarer omtrent 61 kilometer.

Planlegger evakuering

Fylkesmannen har hatt flere møter med de tre øysamfunnene i Nordland, for å legge planer for alle mulige utfall dersom smitten sprer seg. En mulig konsekvens av virusutbrudd kan bli masseevakuering.

– Nå vil jeg ikke svartmale eller skremme noen. Men det er viktig for kommunene å planlegge for det verste. Hvordan skal man da evakuere? Det er den diskusjonen vi har hatt med kommunene, sier Karlsen.

Værøy-ordføreren ser mot fastlandet og Bodø for hjelp, dersom situasjonen skulle kreve det. Foreløpig har ingen fått påvist smitte her, men drøyt tretti personer er i karantene.

Susan Berg Kristiansen fra Værøylista

Susan Berg Kristiansen (H) er ordfører i Værøy. Kommunen har noen av de strengeste karantenereglene i landet, for å hindre spredning av koronavirus.

Foto: Privat

– Vi har satt av en avdeling på sykehjemmet, hvor vi vil kunne isolere de som blir syke. Evakuering vil være en utfordring for oss. Den kan jo stoppe av seg selv på grunn av vær og vind eller kapasitet. Vi er avhengig av transport med båt, ferge eller i lufta.

– Skremmende

I Træna på Helgelandskysten 33 nautiske mil til havs er også flere innbyggere satt i karantene, men ingen har fått påvist smitte. Ordfører Jan Helge Andersen (Ap) har likevel innsett at de raskt kan havne i en vanskelig situasjon.

– Vi sitter litt i vår egen glassboble her ute, og ser de store lidelsene ute i verden. Det går plutselig opp for deg at det kan bli snakk om å evakuere store deler av kommunen. Da får du frysninger nedover ryggen. Vi håper vi ikke får det over fjorden.

På Trænas eneste sykehjem er det opprettet et eget rom hvor personer med smitte kan være isolert. Nå legger kommunen også planer for masseevakuering, dersom det skulle bli nødvendig.

– Ja, det gode spørsmålet er jo hvem som vil ha oss da. Det må jo være en kommune som kan ta imot 200 til 400 mennesker. Eventuelt at vi får et skip som kan bistå oss, enten via Forsvaret eller Hurtigruten, og at man flytter noen av innbyggerne inn i skip. Men vi har ikke helt landet den planen enda.

Vil ikke lempe på «søringkarantenen»

Selvær, Trøna

Selvær er en av de bebodde øyene i Træna kommune. Om du reiser hit nå, risikerer du å bli satt i karantene i 14 dager.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Træna kommune praktiserer i likhet med andre kommuner i Nord-Norge strenge karanteneregler for personer som har vært utenfor regionen eller landsdelen.

– Det er ikke aktuelt å lempe på karantenereglene hos oss. Nei, vi ser ikke for oss det, sier Andersen.

Søndag gikk helseminister Bent Høie ut og frarådet alle norske kommuner å kjøre sitt eget løp med strenge, lokale koronaregler. Mens oppfordringen foreløpig har hatt liten effekt , skal spørsmålet om karanteneregler opp til politisk behandling i Værøy.

– Jeg vil ikke forskuttere noe, men vi vil kanskje klare å behandle dette politisk i løpet av morgendagen. Da må vi ta høyde for den veilederen som kom fra regjeringen. Vi venter nå på innspill fra næringslivet, og vil også lytte til de faglige rådene fra kommunelegen, sier Kristiansen.

Status Norge

Sist oppdatert: 30.05.2020
8425
Smittet
28
Innlagt
237
Døde