Hopp til innhold

Kommunene gir blaffen i Høies bønn – svarer med å utvide «søringkarantene»

Nord-Norge stenger grensen til Trøndelag. – Vi ser at smitten rykker stadig nærmere, og gjør det vi må. Samtidig er vi godt innenfor regjeringens veileder, sier ordfører Sture Pedersen i Bø i Vesterålen (H).

Sture Pedersen

«ISOLERER» SEG: – Vi merker at innbyggerne i Vesterålen setter pris på at vi har strenge regler. Folk her føler seg trygge på at det er en riktig avgjørelse, sier ordfører Sture Pedersen i Bø i Vesterålen. 

Foto: Øystein Nygård / NRK

Det vakte oppsikt da Bø i Vesterålen, som første kommune i Norge stengte skolene i frykt for koronasmitte.

Kommunen var også rask med å innføre såkalt «søringkarantene» – det vil si at ingen tilreisende sør fra Dovre fikk slippe inn uten å bli satt to uker i karantene. .

Nå har Lofoten og Vesterålen og flere kommuner og regioner i nord utvidet karantenen til å gjelde grensen mellom Nordland og Trøndelag.

Ikke nok med det – enkelte kommuner på Helgeland sender alle utenfor regionen i karantene. Aller lengst går Vardø, hvor alle som kommer utenfor kommunen må i karantene

– Vi har lite smitte i nord, og det prøver vi å begrense. Vi har tro på at dette er den beste løsningen for å holde smitten borte fra området, sier ordfører Sture Pedersen (H) i Bø.

Søndag var det ventet at regjeringen ville forby kommunene å kjøre sitt eget løp med strenge, lokale koronaregler.

Men slik gikk det ikke. Etter et fire timer langt krisemøte ble det klart at regjeringen ikke forbyr lokale karantenebestemmelser.

Likevel var ikke det krystallklare rådet fra helseminister Bent Høie til å misforstå.

– Regjeringen anbefaler ikke kommunene å innføre egne regler om karantene, sa helseminister Bent Høie om den nasjonale veilederen for kommunenes karanteneregler.

Nord-Norgeporten

HIT, MEN IKKE LENGER: Stadig flere nordnorske kommuner innfører full søringkarantene. Det vil si alle tilreisende som skal inn i landsdelen må i karantene.

Foto: Jens Kyed / NRK

Flere kommuner i nord varslet at de ikke vil følge oppfordringen.

I dag skrur de skruen nok en omdreining.

– Vi er svært opptatt av å skjerme vår kommune og region. Vi har ingen smittede per i dag. Det viser at vi har gjort noe rett, sier Bø-ordfører Sture Pedersen.

Og flere følger etter.

I Troms har Kvænangen og Salangen allerede vedtatt at alle som har vært sør for Nordland, må i karantene.

I dag vedtok også Bardu kommune de samme strenge karantenereglene på et ekstraordinært kommunestyremøte.

I innstillingen fra ordfører Toralf Heimdal står det at alle som har vært mer enn 24 timer sør for Nordland fylke skal være i hjemmekarantene i 14 dager dersom de har eller skal ha opphold i Bardu kommune.

– De jeg snakker med som har veldig stor medisinskfaglig kompetanse sier vi må isolerte oss så mye som overhodet mulig, sier Bardu-ordfører Toralf Heimdal til NRK.

Jusprofessor: – I sin fulle rett

Jusprofessor Øyvind Ravna ved UiT Norges arktiske universitet gir full honnør til ordførerne i nord.

– De tar ansvar og bruker det regelverket de er utstyrt med.Smittevernloven gir hjemmel for ganske inngripende tiltak. I ytterste konsekvens er det snakk om å beskytte liv, og da har kommunene ganske vide hjemler.

Ber kommunene ta hensyn til næringslivet

Helseminister Bent Høie blir intervjuet og snakker inn i en NRK-mikrofon som er dekket av en plastpose
Foto: Peder Martin Bergholt / NRK

På søndagens pressekonferanse ba helseminister Bent Høie kommunene i nord om å ta hensyn til lokal verdiskapning og viktige samfunnsfunksjoner.

Bø-ordfører Sture Pedersen understreker at selv om hans kommune velger en enda strengere linje, følger de veilederen som regjeringen har lagt til grunn.

– Det gjør vi i hele Lofoten og Vesterålen. Vi har god arbeidsbevegelse, og gode dispensasjonsregler for pendlere som skal inn i regionen.

NHO overrasket

KREVENDE SITUASJON: Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, sa under pressekonferansen at det er viktig at kommunene ikke innfører tiltak som gjør at folk hindres i sitt arbeid.

Arbeidsgiverorganisasjonen NHO mener de strenge karantenereglene vil gi store konsekvenser for næringslivet.

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, er overrasket over at noen kommuner velger å stramme til, når meldingen fra både organisasjonene og regjeringen er såpass tydelig.

Han sier til NRK at han forventer at alle kommuner følger de retningslinjene som nå står i veilederen, av hensyn til bedriftene som holder samfunnshjulene i gang.

– Det er viktig at friske folk får komme seg til og fra jobb, slik at de bedriftene som kan holde hjulene i gang får muligheten til det. Stans i en bedrift får store ringvirkninger, og betyr raskt stans i andre bedrifter som allerede er presset.

Han registrerer at flere kommuner nå følger rådene og retningslinjene.

– Det er veldig bra for alle parter.

Daniel Bjarmann-Simonsen

HOLDE HJULENE I GANG: – Jobb nummer en er å begrense smitte og trygge liv og helse. Jobb nummer to er å holde hjulene i gang, sier Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO Nordland.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Etter at veilederen ble presentert i går har NHO Nordland fått inn flere nye saker, fra bedrifter i Salten, Lofoten og Helgeland.

– Vi er i dialog med flere kommuner om problemstillinger som har oppstått som følge av lokale regler. Vi jobber med å finne ut hva kommunene har tenkt til å gjøre og følger dette opp.

Han trekker Rana frem som et eksempel til etterfølgelse. Der åpnet kommunen opp for at ansatte ved Rana Gruber kunne reise til og fra hjemmet sitt i andre kommuner, uten å måtte gå i karantene etterpå.

– Vi hadde en stor utfordring i Mo i Rana, som ble løst i går med den nye veilederen. Rana kommune har endret sin forskrift slik at Rana Gruber får gjort sine vaktskift.

Bjarmann-Simonsen skulle helst sett at kommunene opphevet lokale regler, men har likevel tro på at bedrifter og kommuner kommer fram til gode løsninger sammen.

– Alternativet er at det åpnes opp for at arbeidskraft kan bevege seg på tvers av kommunegrensene. Da bør det være nok at bedrifter melder inn hvilke smittetiltak og rutiner de har, slik at kommunene har oversikt.