NRK Meny
Normal

Kun 1 av 7 av kommuner stiller krav til at bedrifter har lærlinger

Svært få kommuner stiller krav til at bedrifter som skal utføre et oppdrag må ta inn lærlinger. – Like konkurranseregler for norske og utenlandske bedrifter må til, mener NHO.

Arnulf Bendiksen i Arvid Bendiksen AS og lærling Leon Johansen

Malermester Arnulf Bendiksen er opptatt av rekruttering – og konkurrerer ofte med utenlandske selskap om oppdrag. Her sammen med lærling Leon Johansen.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

I en landsomfattende undersøkelse fra NHO svarer kun 14 prosent av kommunene at de stiller krav om at bedriften bruker lærlinger i oppdraget.

– Skal bedriften leve videre, må vi ha fokus på å vinne anbud. Da må vi kanskje nedprioritere lærlinger og heller leie inn rimelig arbeidskraft fra utlandet, sier malermester Arnulf Bendiksen til NRK.

Han følger med mens en av lærlingene jobber med å rehabilitere et eldre bygg i Bodø.

At kommuner ikke bruker muligheten til å kreve at entreprenøren har lærlinger og at utenlandske bedrifter ikke har dette kravet, gjør det vanskelig å være opptatt av rekruttering.

– Det føles urettferdig at det stilles ulike krav. Vi opplever stadig at utenlandske bedrifter vinner anbudskonkurranser ved at de har lavere pris og kortere leveringstid. Det er noe vi kan unngå ved like vilkår, sier Bendiksen.

Ulike vilkår

Regiondirektør i NHO Nordland, Ivar Kristiansen

Regiondirektør i NHO Nordland, Ivar Kristiansen

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Mens kommuner og fylkeskommuner i dag kan kreve at norske bedrifter skal ha lærlinger når de skal gjøre en jobb, gjelder det ikke for de utenlandske selskapene de konkurrerer med.

– Der offentlig sektor lyser ut anbud, er det veldig få kommuner som krever at det skal anvendes lærlinger. Det er bedrøvelig, sier regiondirektør i NHO Nordland, Ivar Kristiansen, til NRK.

Nå ber Nordland fylkeskommune og NHO regjeringen klargjøre dagens regelverk for offentlige anskaffelser.

– Offentlig sektor må bli mye flinkere til å stille krav til at selskapene skal ha lærlingplasser. Vi må også få et nasjonalt regelverk som behandler norske og utenlandske selskaper likt. Hvis vi ikke lykkes med dette, vil vi miste mange bedrifter og fagfolk, sier Kristiansen.

Sender brev til departementet

Den bekymringen deler Nordland fylkeskommune, som har sendt et brev til Nærings- og fiskeridepartementet der de ber om at kravet til lærlingplasser også skal gjelde for utenlandske selskaper.

– Vi ønsker at alle som får oppdrag i Nordland fylkeskommune skal få krav om å ta inn lærlinger. Det må gjelde både norske og utenlandske bedrifter, sier fylkesråd for utdanning i Nordland, Oddleif Olavsen (H).

Han frykter de norske bedriftene vil tape anbudsrundene hvis ikke kravene er like strenge for utenlandske bedrifter.

– I brevet ber vi departementet om å tolke regelverket. Vi håper den tolkningen blir at alle bedrifter blir underlagt de samme konkurransereglene med tanke på lærlinger.

(Artikkelen fortsetter under)

Fylkesråd for utdanning i Nordland Oddleif Olavsen, Arnulf Bendiksen og regiondirektør i NHO

Fylkesråd for utdanning i Nordland Oddleif Olavsen, Arnulf Bendiksen og regiondirektør i NHO, Ivar Kristiansen er enig om at det må satses på lærlinger.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Det haster å få dette til for å få unge til å gjennomføre skolegangen, slik at de ikke blir gående og slenge fordi de ikke får lærlingplass, sier Olavsen.

Regiondirektøren i NHO frykter konsekvensen blir tap av inntekter og færre lærlinger, hvis ikke reglene endres.

– Norske bedrifter taper anbudskonkurranser fordi vi har et høyt kostnadsnivå. Hvis de i tillegg er de eneste som skal utdanne innenfor fagopplæring, er det klart at det er et tap for fremtiden når utlendinger slipper disse kravene. Vi får ikke de mange hundre ungdommene som skal ha fagopplæring utdannet.

Ønsker strengere krav

Sortland-ordfører Grete Ellingsen (H) er overrasket over at ikke flere kommuner stiller krav til bedriftene i dag.

– Når man vet at det er en mulighet til å kunne gjøre det, er det for slapt av norske kommuner. Men det skal sies at jeg ikke var klar over den muligheten selv, sier Ellingsen.

– Det handler nok om et behov for mer kunnskap i Kommune-Norge. Kommunene har et klart ansvar her. Det vil være veldig aktuelt for oss å stille krav til lærlingplasser i fremtidige prosjekter.

Tilbake i Bodø er faglig leder Arnulf Bendiksen fornøyd med signalene fra fylkeskommunen.

– Dersom vi får kriteriet om opplæringsbedrift, er det veldig bra for oss som prøver å ivareta faget og bransjen fremover i tid, sier Bendiksen.