Kan bli lyntog mellom Trondheim og Tromsø

En høyhastighetsbane i Nord-Norge med en fart på 360 kilometer i timen kan bli en realitet.

Hurtigtog på vei mot Beijing

GÅR HURTIG: Et lyntog i Nord-Norge kan transportere personer fra Bodø til Tromsø på 1,5 timer.

Foto: JASON LEE / Reuters

Konsulentselskapet Norsk Bane søker 1,2 millioner kroner fra fylkeskommunen Nordland og Troms til å kartlegge muligheten for å bygge en høyhastighetsbane mellom Trondheim og Tromsø, skriver Nord24.no.

Etter flere tiår uten fremdrift i saken, har debatten blitt aktivisert

– Vi har sett på mulighetene til å bygge en moderne bane og synes at tiden er inne for å ta initiativ, sier kommunikasjonssjef i Norsk Bane, Thor Westergaard Bjørlo.

Thor Westergaard Bjørlo

VIL HA LYNTOG: Thor Westergaard Bjørlo ønsker å lyntog fra Trondheim til Tromsø.

Foto: Heidi Fagna / NRK

Effektiv reise

De ønsker et tilbud som de mener skal være konkurransedyktig. I tillegg til lange distanser i Nord-Norge, mener de lyntog er nøkkelen. Toget skal gå i 360 kilometer i timen og kan føre til en reisetid på 1,5 timer mellom Tromsø og Bodø.

– Høyhastighet er effektivt på lange distanser. Det er en mulighet som kan bidra til attraktive reisetider internt i Nord-Norge. Dette vil bidra til effektivisering innenfor næringslivet. Med høyhastighet er det også mulig å tilby konkurransedyktighet i forhold til bil og fly, sier Bjørlo.

Kan ta 10 år

Søknaden er sendt til næringsrådene i Nordland og Troms og kan være klar før Stortinget behandler Nasjonal transportplan for 2018. Byggetiden har blitt estimert til mellom 7 og 10 år.

– Nå har vi formulert mulighetene. Vi avventer foreløpig og venter på tilbakemeldinger på denne søknaden, avslutter Bjørlo.

Fylkesråd for samferdsel, nestleder – Willfred Nordlund (Sp)

MÅ PRIORITERE: Willfred Nordlund mener det bør satses på gods fremfor folk på togbanen.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Skeptisk

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Willfred Nordlund, mener det er i overkant optimistisk å snakke om et lyntog i Nord-Norge allerede nå.

– Jeg er skeptisk til om det er gjennomførbart. Jeg ser utfordringen med å få det finansiert. Det kan også bli vanskelig å gjennomføre dette uten enorme tunellutbygginger. I tillegg er det utfordrende fjord og fjellkryssinger, sier han.

For tidlig

Planen med høyhastighetsbanen er at den skal erstatte strekningen til Nordlandsbanen. Nordlund mener de tenker for langt frem i tid.

– Nordlandsbanen er enda ikke elektrifisert. De tenker for langt fram i tid, forteller Nordlund.

Bør satse på gods

Nordlund mener også at det er feil å fokusere på transport av folk framfor gods i en tid hvor klimasatsing er i fokus.

– Folk reiser ikke nok. Vi bør fokusere på transport av gods fremfor folk. Togtransport av gods er mer miljøvennlig enn trailere og sørger i tillegg for redusert ulykkesrisiko på veiene. I tillegg øker godsmengden. Nordland har den største veksten av gods. Det er snakk om fisk, mineraler og metall. Dette er ting som må fraktes fort frem til markedet, avslutter Nordlund.