I denne kommunen ringes utflytterne opp

11.000 nordlendinger mellom 25 og 30 år bor i dag lengre sør i landet. En industrikommune i Nordland gjør det de kan for å få sine ungdommer hjem igjen. Det har gitt resultater.

Nordlys over Mo i Rana

Mens enkelte kommuner i Nordland kun har klart å holde på 15 prosent av sine innbyggere mellom 25 og 30 år, har Rana holdt på 61 prosent.

Foto: Jan Inge Larsen

Rana i Nordland er den kommunen i Nord-Norge som har klart å holde på den største andelen av sine unge mellom 25 og 30 år. Det viser en kartlegging NRK har gjort av alle de nordnorske kommunene basert på fødselstall fra Statistisk sentralbyrå.

For mens det i snitt er 4 av 10 nordlendinger i denne aldersgruppen som i dag bor i sin hjemkommune, er tilsvarende tall for Rana 6 av 10.

Trine Rimer

Daglig leder i Ranaregionen Næringsforening, Trine Rimer, sier de gjør det de kan for å holde på ungdommen, men at det fortsatt ikke er nok for å ha en bærekraftig befolkningsutvikling.

Foto: Ranaregionen Næringsforening

– Det kommer ikke av seg selv. Det er helt sikkert, sier Trine Rimer, daglig leder i Ranaregionens næringsforening.

Hun sier de over flere år har jobbet helt bevisst med å holde på ungdommen og i tillegg lokke unge utflyttere hjem igjen.

– Vi tar personlig kontakt med unge som har flyttet og holder kontakt med dem mens de studerer eller jobber utenbys.

Rimer sier det i løpet av årene de unge bor utenbys, holdes jevnlig kontakt med utflyttere, blant annet ved å introdusere dem for jobbtilbud som kan passe den enkeltes utdannelse og ved å invitere til møter mellom ungdom og næringsliv. Det har gitt resultater.

Flyttet hjem

En av dem som har flyttet tilbake til hjemkommunen etter flere år i Trondheim og Oslo, er 27 år gamle Ragni Storvolleng.

Hun er utdannet sivilingeniør og kom hjem etter å ha blitt kontaktet om en aktuell sommerjobb av næringsforeningen i kommunen.

Ragni Storvolleng

Ragni Storvolleng og samboeren Thomas Nilssen har flyttet hjem til Mo i Rana etter flere år utenbys.

Foto: Privat

– Jeg har familie her og har alltid trivdes i Rana, så for min del har planen hele tiden vært å flytte tilbake. Samtidig gjorde jobbtilbudet sitt til at planen ble fremskyndet.

Nå er hun og samboeren i gang med å pusse opp leiligheten, for å skape seg en felles framtid i hjembyen.

– Det å kunne ta på seg turskoene etter jobb og dra rett opp på fjellet, er noe helt spesielt. Det er noe med nærheten til naturen som man ikke nødvendigvis har i en større by.

Hun tror kommunens innsats bidrar til å lokke flere unge hjem.

– Det gjør nok at mange som vurderer å flytte hjem, får en liten tupp i ræva.

– Ikke nok

Men selv om Rana er den kommunen i Nord-Norge som best har lyktes med å holde på kullet mellom 25 og 30 år, så er Rimer i næringsforeningen betenkt over befolkningsutviklingen. Nord-Norge er den landsdelen som Statistisk sentralbyrå venter vil ha den laveste befolkningsveksten fram mot 2040 og den eneste regionen i landet som vil ha en vekst under 10 prosent.

– Den befolkningsutviklingen vi ser nå er ikke bærekraftig over tid. I likhet med resten av Nord-Norge trenger vi ikke bare å beholde de som kommer herfra, men også øke innflyttingen fra andre steder.

  • Se også:
Den eneste blant sine klassekamerater som ble værende igjen
Laster innhold, vennligst vent..