Hopp til innhold

Bruker historien om Torgeir (24) til å utfordre studenter om aktiv dødshjelp

Det er ett år siden Torgeir Djønne Lian avsluttet livet på en klinikk i Sveits. Nå brukes historien hans i klasserom og på eksamen.

Torgeir Djønne Lian

Historien om Torgeir som avslutta livet ved aktiv dødshjelp er blitt eksamensoppgave. Det er foreldrene glad for.

Foto: kari skeie / nrk

I fjor høst fortalte NRK om Torgeir Djønne Lian fra Mo i Rana. I februar 2020 valgte han å avslutte livet på en klinikk i Sveits.

24-åringen hadde en sjukdom som gjorde at han ikke lenger kunne gå, spise eller snakke.

Aktiv dødshjelp er forbudt i Norge, men nå har historien om Torgeir funnet vegen inn i flere klasserom og til studenter.

Før jul var historien om Torgeir utgangspunkt for skriftlig hjemmeeksamen for rundt 1100 studenter.

Det skjedde innen varianten Examen philosophicum for medisin og helsefag ved NTNU i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

Professor i filosofi ved NTNU, Lars Johan Materstvedt, var med på å lage oppgava.

Han har i over 20 år forsket på forholdet mellom dødshjelp og lindrende (palliativ) behandling, blant annet i Kreftforeningen.

Materstvedt sier at sjøl om aktiv dødshjelp ikke er tillatt, er det viktig at framtidige helsearbeidere blir utfordra og kjent med temaet.

Lars Johan Materstvedt

Professor i filosofi ved NTNU, Lars Johan Materstvedt, sier studentene opplevde at arbeidet med eksamensoppgaven både var relevant, nyttig, spennende og lærerikt.

Foto: Thor Nielsen / NTNU

– De må være mentalt forberedt på dette. Hva mener de prinsipielt om dette? Er dette noe helsepersonell skal drive med, eller er det ikke det?

Professor: – Må være forberedt

I dag er det et stort flertall blant de politiske partiene på Stortinget mot aktiv dødshjelp. Kun Fremskrittspartiet sier ja i sitt prinsipprogram. Den norske legeforening sier også nei.

Da Belgia i 2002 sa ja til aktiv dødshjelp, også kalt eutanasi, ble legeforeningen der tatt på senga.

Materstvedt sier han sjøl ikke har noe bestemt syn på dødshjelp. Han forholder seg først og fremst til temaet som forsker.

Men han tror problemstillingen også blir aktuell i Norge. I det siste har flere vestlige land, som Australia, Spania og Portugal, åpnet opp for dette.

– Jeg tror at dette om ikke så veldig mange år vil bli legalisert i en eller annen form. Men det kan også gå veldig fort.

Lærer: – Vanskelig tema

I Drammen har kontaktlærer Hege Marie A. Falch ved Killingrud ungdomsskole brukt historien om Torgeir i sin undervisning i KRLE-faget.

Der så de blant annet nærmere på abort og aktiv dødshjelp.

Falch sier det er lettere å få 13-14-åringer til å reflektere rundt etiske spørsmål når de kan relatere til konkrete historier.

– For noen er dette veldig fjernt, mens andre får til å reflektere rundt hva som er et godt liv. Elevene syntes det var interessant å se et menneske som tok et sånt valg.

Foreldrene: – Fint at ungdommen utfordres

Foreldrene til Torgeir synes det er fint at Torgeir sin historie brukes i undervisning. Målet med å gå ut med historien var å skape debatt om aktiv dødshjelp i Norge.

– Jeg synes det er veldig fint at ungdommen blir utfordra på å ha en mening om dette temaet. Det er et vanskelig tema og det er de som er framtida, sier Thoralf Lian.

Det er ett år siden de fulgte sønnen til Sveits. 20. februar 2020 døde Torgeir. Dagen skal markeres med nær familie der de skal minnes Torgeir.

Foreldrene sier at sjøl om det har vært en påkjenning å stå fram, har all oppmerksomheten de har fått betydd mye.

– Vi følte at vi kledde oss litt nakne, blottla oss og sønnen vår. Samtidig har vi blitt påkledd litt av den varmen vi har møtt og de tilbakemeldingene vi har fått. Det har vært fint, sier Sonja Djønne.

Thoralf Lian og Sonja Djønne ser i album

Thoralf Lian og Sonja Djønne har mange gode minner fra sønnen Torgeir. Lørdag 20. februar er det ett år siden de fulgte han til Sveits der han avsluttet livet ved aktiv dødshjelp.

Foto: kari skeie / nrk