Her gjør gaupa noe den kanskje ikke burde gjort

Unike bilder av en gaupe som tar strupetak på en rødrev ble fanget på viltkamera i Narvik. Men det store kattedyret tar en risiko når den velger Mikkel rev som middagsmat.

Gaupe tar rev i Narvik

REV BLIR GAUPEMAT: Her blir gaupa tatt på fersken når den tar en rev.

Foto: Viltkameraet i Narvik / Scandlynx

Det var et viltkamera som er satt opp i Narvik av Norsk institutt for naturforskning (NINA) som fanget det unike dyredramaet på video.

Gaupa er en svært rask og effektiv jeger og vanligvis står rådyr, sau, tamrein og hare på menyen. Samtidig er det ikke direkte uvanlig at en sulten gaupe også angriper andre rovdyr, som rødrev.

– Gaupa spiser det den har tilgang på. Derfor er det ikke uvanlig at gaupa tar en rev fra tid til annen, sier seniorrådgiver Vegard Pedersen i Statens naturoppsyn i Fauske.

– Unike bilder

Det som derimot er uvanlig er å få festet et slikt reveangrep til film.

– Det er sjeldent å få noe slikt på kamera. Det er nok kombinasjon av tilfeldighet og flaks som gjør at vi nå kan se dette på film, forteller Pedersen.

For gaupa er ikke rødreven bare mat når det er mindre tilgang på foretrukne byttedyr. Den er også en brysom konkurrent.

– Bør holde seg unna

Jaktlag skjøt gaupe i Beiarn

Kvoten for årets jakt er satt til 55 gauper, hvorav 18 hunndyr. Jakttiden på gaupe er fra 1. februar til 31. mars.

Foto: Jan Steen

Men gaupa burde helst holde seg unna reven, ifølge Statens Naturoppsyn.

– Dersom reven har reveskabb, er det en sjanse for at gaupa kan smittes og selv bli syk, sier Pedersen.

Viltkameraet i Narvik er et av flere hundre viltkamera satt ut av forskningsprosjektet SCANDCAM. Prosjektet utvikler verktøy for overvåking av pattedyr i skogen.

Ifølge NINA er kameraene viktig for å forstå effektene på pattedyrsamfunnet av endret klima og økt menneskelig påvirkning på landskapet.

340 gauper i 2018

Lammet får et forsprang fra gaupa

Hovedgrunnen til at gaupebestanden beskattes så kraftig, er at dyret forårsaker store skader på husdyr.

Foto: Jostein Hunstad

Gaupa får status som «sterkt truet» på den nye rødlisten over arter som er truet i Norge. Mellom 2004 og 2015 ble det skutt 1122 gauper i Norge.

I fjor vinter ble det registrert 57,5 familiegrupper av gaupe i Norge før kvotejakta startet. Det tilsvarer en nasjonal bestand på om lag 340 dyr.

Kvoten for årets gaupejakt er satt til 55 gauper, hvorav 18 hunndyr. Jakttiden på gaupe er fra 1. februar til 31. mars. Det er ikke åpnet for kvotejakt i de tre nordligste fylkene og heller ikke i Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold. I resten av landet er det åpnet for jakt.

Ser du spor etter gaupe i snøen, ber Rovdata deg om å tipse Statens naturoppsyn (SNO) så snart som mulig. Observasjonene er viktige i arbeidet med å overvåke arten.

Arbeidet i felt danner grunnlaget for solide bestandstall og en god oversikt over gaupas forekomst i Norge. For at observasjoner skal være mulig å følge opp i felt, er det imidlertid viktig at de meldes inn til SNO raskest mulig.