Hopp til innhold

Skulle overvåke gaupa - ble overrasket da de så videoen

Da forskere satte opp viltkameraer på ulike steder i Norge for å studere gaupa, fikk de seg flere overraskelser.

Da forskere satte opp viltkameraer på ulike steder i Norge for å studere gaupa, fikk de seg flere overraskelser.

I hele sommer overvåket forskerne det samme stedet i Saltdal. Selv om gaupa tydelig markerte reviret sitt, ble stedet flittig besøkt.

– Det er svært interessant for oss forskere å se hva viltkameraene har fanget opp i løpet av en sommer, sier seniorforsker John Linnell i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

I 2016 ble det registrert 52 familiegrupper av gaupe i Norge. Det er en nedgang på 14 prosent, sammenlignet med året før. Men selv om den norske gaupebestanden har gått ned, har bestanden i Skandinavia økt med 18 prosent, viser nye tall fra Rovdata.

I 20 år har Norge og Sverige samarbeidet om å samle inn og formidle kunnskap som kan brukes til en best mulig forvaltning av gaupebestanden. Et viktig hjelpemiddel er viltkameraer.

Seniorforsker John Linnell

Seniorforsker John Linnell i Norsk institutt for naturforskning (NINA) har jobbet med gauper siden 1995.

Foto: Privat

– Det overordnede målet for prosjektet er å dokumentere antall gauper og hvilke gauper som befinner seg i det enkelte området. I tillegg får vi vite svært mye om andre arter i skogen, forteller Linnell.

«Her bor jeg»

Viltkameraet i Saltdal i Nordland er utplassert i samarbeid med NJFF Nordland for å studere gaupe og andre viltarter. Stedet hvor kameraet er satt opp ligger på det forskerne kaller et naturlig markeringssted.

– Det vil si et sted hvor gaupene oppsøker for å markere territorium. Det som er litt spesielt her, er at til tross for at gaupa med sin markante urinlukt signaliserer at «her bor jeg», oppsøkes stedet av så godt som alle andre dyr i skogen.

Hele Hakkebakkeskogen

I løpet av sommeren har elg, rev, flere typer fugler og rådyr vist stor interesse for stedet.

– I tillegg har vi fanget inn bjørn og jerv på kameraet i Saltdal tidligere, sier John Linnell.

– Har ikke dyrene respekt for at dette er stedet til et farlig rovdyr?

– Jo, men de kan skille mellom fersk og «gammel» lukt. De vet at gaupa ikke er i nærheten når de kommer. Samtidig er de er tydeligvis nysgjerrige.

– Det foregår mye kommunikasjon mellom artene. Det mest interessante med kameraene er å fange opp endringer i utbredelse. I Saltdal har vi oppdaget flere rådyr, som tidligere ikke var vanlige nord for Saltfjellet. I Sør-Norge har vi gjort liknende oppdagelser av villsvin, sier seniorforskeren.

NINA har viltkameraer utplassert i seks studieområder i Norge, i Nordland, Troms, Sør-Trøndelag, Hedmark og Østfold.

Under bestandsmålet

Den norske gaupebestanden er for fjerde året på rad under bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper av gaupe. De 52 familiegruppene som er registrert før jakten startet i år, tilsvarer en bestand på omtrent 310 dyr i landet.

I fjor var det registrert omtrent 60 familiegrupper på landsbasis, altså omtrent 350 dyr før kvotejakten.

2009 var toppåret, da det ble registrert 92 familiegrupper.