Spiser du dette kan du redusere risikoen for diabetes type 2 betraktelig

Å spise fisk et par-tre ganger i uka kan redusere diabetesrisikoen betydelig, ifølge ny forskning. Men fisken må være av den magre typen.

Filetert torsk

Torsk, et eksempel på en mager fisk.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Rundt 200.000 nordmenn har diabetes type 2.

Livsstilssykdommen er arvelig. Men utløses ofte av overvekt eller mangel på fysisk aktivitet.

Nå har forskere sett på hva inntak av fisk har å si for risikoen for diabetes 2.

De har funnet ut at inntak av mager fisk reduserer risikoen for å utvikle diabetes 2 med hele 29 prosent. For overvektige personer reduseres den med 39 prosent.

– Det er egentlig snakk om å spise mager fisk to til tre ganger i uken, sier Jannike Øyen. Hun er forsker ved Havforskningsinstituttet (HI).

Flere teorier

HI står bak studien sammen med FHI, Oslo universitetssykehus og universitetene i Oslo og Bergen.

Den tar utgangspunkt i Den store mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa). Mer enn 60.000 personer har deltatt i undersøkelsen gjennom flere år.

Jannike Øyen ved HI.

Jannike Øyen er forsker ved Havforskningsinstituttet.

Foto: Havforskningsinstituttet

– Vi har da sett etter fellesnevnere for dem som har utviklet diabetes type 2 og dem som ikke har det, sier Øyen.

Studien ble publisert i tidsskriftet Diabetes Care onsdag. Den viser også at inntak av fet fisk og Omega-3 ikke påvirker risikoen for diabetes 2.

– Det er vanskelig å si hvorfor mager fisk har den effekten. Vi har noen teorier. Det ene kan være at teurin, som finnes i mager fisk, har en effekt. En annen teori er at proteinet i mager fisk påvirker hvordan kroppen regulerer insulinnivået.

Skal studeres nærmere

– Har dette noe å si for kostholdsrådene vi kjenner fra før?

– Egentlig ikke. Fet fisk og Omega-3 har jo positive effekter de og. Men dersom du frykter for at du kan utvikle diabetes, kan det være lurt å prioritere mager fisk hvis du først skal spise sjømat.

Elisabeth Jakobsen

Elisabeth Jakobsen, leder i Diabetesforbundet i Bodø, er glad for all ny forskning som gjør oss klokere.

Foto: Privat

Forskerne skal nå se videre på hva som er årsaken til at mager fisk har en positiv effekt med tanke på diabetes 2.

De skal også se på hvordan andre matvaner påvirker risikoen for sykdommen.

– Det er veldig bra at dette forskes på, sier Elisabeth Jakobsen. Hun er leder i Diabetesforbundet i Bodø.

– Samtidig er det viktig å ha i bakhodet at også fysisk aktivitet og livsstil også spiller inn på risikoen for å utvikle diabetes 2.