Hopp til innhold

Framleis hemmelegheitsfull etter Kjerkol-møtet

I dag har nemnda for studentsaker behandla helseminister Ingvild Kjerkol si masteroppgåve frå 2021. Nemndleiaren seier han bevisst har forsøkt å halde seg unna det som står i media.

Nemdleder Eilif Nordahl ved Nord universitet.

Nemnda for studentsaker held pressekonferanse ved Nord universitet før dei startar møtet som skal behandle masteroppgåva til Kjerkol i dag.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Nemnda som skal behandle saka møtest i dag på Nord universitet i Bodø.

Helseminister Ingvild Kjerkol i Arbeidarpartiet er ein av fleire tusen studentar som sidan 2002 har tatt ein erfaringsbasert mastergrad ved Nord universitet i 2021.

I januar blei ho skulda for å ha kopiert masteroppgåva si, som ho skreiv saman med ein medstudent.

Det var etter at folk i sosiale medium og undersøkingar frå fleire aviser har avdekka fleire titals tekstlikskapar i hennar masteroppgåve om helseleiing, som ho leverte ved Nord universitet i 2021.

I dag, tre månadar seinare, startar behandlinga av saka, og litt før klokka fire var møtet ferdig.

Og som vanleg var nemndleiar Eilif Nordahl hemmelegheitsfull då han kom ut.

– Eg vil ikkje kommentere behandlinga av denne saka.

Han seier vidare at møtet har gått føre seg som normalt. Vidare seier han til NRK at han ikkje vil kommentere saka av omsyn til at det vil bli spekulasjonar.

TV 2 spurde om kor tid ein kan forvente eit svar i saka, men det ville han heller ikkje kommentere.

Vil orientere om saka

Nemnda behandla i dag ni saker etter det NRK kjenner til. Ei av dei er Ingvild Kjerkol og hennar medstudent si oppgåve ved Nord universitet i 2021.

Kjerkol har tatt til orde for at ho vil offentleggjere resultatet av nemndbehandlinga når denne er klar.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) på besøk hos den nye legevakten på Aker sykehus forrige uke.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) på besøk hos den nye legevakta på Aker sjukehus førre veke.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Etter at nemnda har tatt sine konklusjonar, skal det skrivast ein protokoll som seinare skal sendast ut til studentane og deira advokatar som får sine saker behandla i dag.

Nemnda har teieplikt på denne typen saker.

– Nemnda har funne det fornuftig å gi ei kort orientering om det eg har moglegheit til å seie, utan å bryte med teieplikta og utan å gjere behandlinga av denne saka offentleg, sa nemndleiar Nordahl like over halv ni i dag.

– Det har vi gjort fordi vi ønsker å gi den same informasjonen til pressen og fordi det har vore stor mediemerksemd i denne saka.

Sjå pressekonferansen og intervju med nemndleiaren her:

Nemdlederen holdt pressekonferanse før behandlingen av plagiatsaken mot helseminister Ingvild Kjerkol

Nemndleiaren heldt pressekonferanse før behandlinga av plagiatsaka mot helseminister Ingvild Kjerkol.

Kan ta fleire dagar

– Klagenemnda ved nord universitet har mottatt saka frå universitetet og vil behandle ho på dagens møte. Vi gjer merksam på at alle saker som behandlast kan bli utsett, dersom det er nødvendig å hente inn meir informasjon.

Nordahl kan difor ikkje seie om saka blir ferdig behandla i dag.

– Det kan også vere tilfelle der teksten må tilarbeidast eller skrivast om etter møtet. I så måte kan den endelege teksten kome seinare.

Difor kan det ta nokre dagar før klagenemnda si avgjersle blir sendt ut til studenten, seier Nordahl.

Eilif Nordahl, nemndleder for Nemnda for studentsaker ved Nord universitet. Advokat i Nordland fylkeskommune.

Eilif Nordahl, nemndleiar for Nemnda for studentsaker ved Nord universitet. Også advokat i Nordland fylkeskommune.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Må behandlast som alle andre saker

– Klarar nemnda å legge det utrulege medietrykket til side?

– Godt spørsmål. For min eigen del har eg bevisst unnlate å lese det som står i media om denne saka. Eg veit ingenting om kva media har skrive, nettopp for å ikkje vere forutinntatt. Eg får håpe dei andre medlemane også har gjort det same.

Han legg til at det er heilt umogleg å seie noko om tidsbruk for møtet i dag, og viser til sju andre saker og tre andre plagiatsaker.

– Det kan gå alt frå fem minutt til timevis, seier Nordahl.

Nord universitet

Det er ved Nord universitet at masteroppgåva til Kjerkol blei levert, og her ho skal bli behandla.

Foto: Elise Angermo Fossland / NRK

– Eg kan berre snakke for meg sjølv. Eg føler ikkje noko press. Saka må behandlast akkurat på same måten som alle andre saker.

Nordahl kan ikkje seie noko om kva som blir vanskeleg i saka eller kommentere det som står på spel.

Les også Kilder til NRK: Kjerkol bør fortsette

Arbeiderpartiets landsstyremøte 090424

Kan få svar tidlegast i morgon

– Kvart medlem må meine noko om alle saker. Når klagen er avgjort, blir det sendt ut til alle dei råka. Det går normalt sett rimeleg raskt.

Han legg til at dei svært sjeldan får beskjed same dag. Som regel får dei svar dagen etter.

Det betyr at svaret tidlegast kan kome i morgon, torsdag.

– Har du opplevd at ei sak har fått like mykje merksemd i media som denne saka har fått?

– Ikkje i klagenemnda, nei.

Les også Student ved universitetet til Kjerkol: – Ho bør gå av

Journalistikkstudent Linn Merethe Ophaug med langt blont hår og pannelugg, ikledd mørke klær.

– Kjerkol sin advokat har stilt spørsmål om det i det heile tatt er rettsleg grunnlag for å hente opp att denne saka fleire år etter at ho er levert. Kva tenker du om det?

– Nei, eg kan ikkje seie kva eg tenker om det utan å føregripe saka si behandling. Men det eg kan seie er at alle dei merknadane som fremjast av studentane eller studentane sin advokat vil bli behandla av klagenemnda.

– Normalt sett vil saksavgjersla bli sendt ut dagen etter. Men det kan hende at det blir nødvendig å gjere endringar i protokollen og då kan det ta nokre dagar.

Har framleis tillit i eige parti

Tysdag skreiv NRK at fleire kjelder i Arbeidarpartiet meiner at Kjerkol bør halde fram i statsrådposten. Nokre meiner at ho bør det nesten uansett kva resultatet av behandlinga blir.

– Jobben ho gjer som statsråd, talar for seg. Ut frå den kunnskapen eg har, kan eg ikkje forstå at ho ikkje skal kunne halde fram både som fylkesleiar og statsråd, sa nestleiar i Trøndelag Ap, Amund Hellesø.

Statsminister Jonas Gahr Støre i Arbeidarpartiet har tidlegare sagt at han framleis har tillit til helseministeren sin. Kjerkol blei også valt på nytt som fylkesleiar i Trøndelag Arbeidarparti.