Hopp til innhold

Reagerer på oppfordring til kartlegging av gaupespor: «Blodpenger»

Folk i kommentarfelt er lite begeistret over Statsforvalterens oppfordring til å melde inn funn av gaupespor. – Handler om å kartlegge bestanden, svarer rådgiver.

VIL HA TIPS: Etter registreringssesongen bruker Rovdata tipsene til å beregne hvor mange ulike gaupefamilier vi har.

VIL HA TIPS: Etter registreringssesongen bruker Rovdata tipsene til å beregne hvor mange ulike gaupefamilier vi har.

Foto: STATENS NATUROPPSYN

Som NRK har fortalt ønsker Statsforvalteren i Nordland tips om gaupespor.

Siden 1. oktober har de fått inn rundt 30 tips hvor SNO har kunnet dokumentere spor av familiegrupper av gaupe. Hvert tips med hold i, honoreres med 3000 kroner.

Denne sesongen regner Statsforvalteren med å utbetale i overkant av 100.000 kroner for gaupetips.

I Nordland er det så langt påvist familiegrupper i Narvik, Hamarøy, Sørfold, Fauske, Bodø, Saltdal, Rana og Vefsn.

Men ikke alle liker oppfordringa. I kommentarfelt på Facebook og på telefon og e-poster til NRK, skriver mange at det å tipse forvaltninga, det skal de i alle fall ikke gjøre.

«Angiveri på høyt plan». «Kommer aldri å fortelle». «Skammelig!». «Blodpenger». Dette er bare noen av kommentarene fra leserne.

Seniorrådgiver Øyvind Skogstad hos Statsforvalteren i Nordland har fått med seg reaksjonene, og sier de er godt kjent med argumentene.

Vil ha mest mulig kunnskap

På spørsmål om hvorfor de oppfordrer til lokal medvirkning i bestandsovervåkninga, sier han at det er fordi de ønsker mest mulig kunnskap om gaupebestanden.

Øyvind Skogstad

ØNSKER KUNNSKAP: Seniorrådgiver Øyvind Skogstad hos Statsforvalteren i Nordland.

Foto: Privat

– Rovviltforvaltninga er bygd opp slik at vi har bestandsmål vi skal forvalte etter. Det er sagt noe om hvor mye gaupe vi skal ha her i landet. Det er det som er rammen vår, å forvalte etter.

– Da er vi opptatt av å ha en mest mulig kunnskap. For å gjøre de riktige avgjørelsene, også med tanke på kvotejakt.

Det handler om å balansere hensynet til gaupebestanden mot tap som den samme bestanden forårsaker i reindrifts- og sauenæringa, sier han.

Ønsker å gjøre riktige vedtak

Gaupebestanden ble i 2020 beregnet til cirka 393 dyr i Norge, ut fra 66,5 registrerte familiegrupper. Dette var status før kvotejakta i 2020.

Gaupespor

FRA ARKIVET: Gaupespor på Varangerhalvøya, Finnmark.

Foto: Erik Sundland

– Selv om man er skeptisk til forvaltninga som sådan, er det likevel viktig å bidra til et godt kunnskapsgrunnlag?

– Ja, jeg tenker det. Det å forvalte rovviltbestanden vi har ut fra best mulig kunnskap, gjør at vi får gjort de riktige vedtakene.

På spørsmål om tipsene kan føre til at jegere legger i vei på ulovlig jakt, svarer Skogstad at de ikke har indikasjoner på dette er en utbredt problemstilling.

– Det er ikke noe vi kommer ofte borti, i Nordland.

Ikke for sent

Nå er det gode sporforhold og to uker igjen av årets sesong for å registrere gaupefamilier.

Alle tips som kan dokumenteres av de ansatte i Statens naturoppsyn honoreres fortsatt med 3000 kroner.

– Gjelder dette andre fylker enn Nordland?

– Premien er for Nordland. Men jeg vet det er lignende ordninger i andre fylker. Man kan ta kontakt med SNO eller Statsforvalteren i sitt fylke for å høre hvilke ordninger som gjelder.