Utbetaler over 100.000 for gaupetips – ser du slike spor kan du tjene 3000 kroner

Nå er det siste sjanse for å melde inn funn av gaupespor. Rundt 30 tips har kommet inn så langt, og hvert tips premieres med 3000 kroner.

Gaupespor i nysnø

Ser du slike spor i snøen, ring SNO.

Foto: Kristian Steen

Det opplyser Statsforvalteren ved seniorrådgiver Øyvind Skogstad.

– Siden 1. oktober har vi fått inn rundt 30 tips hvor SNO har kunnet dokumentere spor av familiegrupper av gaupe, skriver han til NRK.

Alle tips som kan dokumenteres av de ansatte i Statens naturoppsyn honoreres med 3000 kroner.

– Med 3000 for hvert godkjente tips blir det en del penger. Tipper vi kommer noe over 100.000 kroner i vinter, forteller Skogstad.

Nå er det gode sporforhold og to uker igjen av årets sesong for å registrere gaupefamilier.

– Vi håper at flest mulig melder fra om observasjoner, enten det er spor eller eventuelle observasjoner, bilder eller film av dyr.

Betaler penger for spor

Kartleggingen er viktig fordi Rovdata bruker dataene for å beregne hvor mange ulike gaupefamilier vi har.

Øyvind Skogstad

Seniorrådgiver Øyvind Skogstad hos Fylkesmannen i Nordland.

Foto: Privat

– Det er sesong nå for å registrere familiegrupper av gaupe. Da er vi avhengig av at folk bruker sin lokalkunnskap, og melder inn spor etter familiegrupper. Altså mor med unger. Så må SNO komme ut og bekrefte funnet.

I Nordland er det påvist familiegrupper i Narvik, Hamarøy, Sørfold, Fauske, Bodø, Saltdal, Rana og Vefsn.

I fjor ble det meldt en betydelig oppgang i gaupebestanden. Bestandsmålet for gaupe i Nordland er på 10 årlige ynglinger.

– Vi kom på 11 familiegrupper, over det fastsatte bestandsmålet. Ting tyder på at vi har en gaupebestand i vekst, spredt over store deler av fylket.

– Vi snakker om en totalt mellom 60 og 70 gauper. Bestanden reguleres gjennom kvotejakt.

Gaupebestanden ble i 2020 beregnet til cirka 393 dyr i Norge, ut fra 66,5 registrerte familiegrupper. Dette var status før kvotejakta i 2020.

15–20 tips hver sesong

En kan raskt melde observasjoner til den lokale rovviltkontakten i SNO eller via «Skandobs», som er tilgjengelig både på internett eller via app på mobiltelefon.

Registreringssesongen startet 1. oktober og avsluttes ved utgangen av februar.

– Vi får inn 15–20 tips i løpet av en sesong. De fleste får penger. Vi har ikke opplevd at folk misbruker ordninga, sa SNO-kontakt Vegar Pedersen til NRK i november.

Vegar Pedersen ved SNO Nordland.

Vegar Pedersen hos SNO.

Foto: Statens naturoppsyn