Ser du slike spor i snøen kan du tjene 3000 kroner hver gang

Samtidig som den første snøen har lagt seg, kan «Gaupus» være sett igjen. Fylkesmannen jobber med å kartlegge bestanden og utlover dusør til alle som kan bidra.

Gaupespor i nysnø

Ser du slike spor i snøen, ring SNO.

Foto: Kristian Steen

En gaupeunge som har mistet moren sin har vakt mye engasjement i Nordland i høst.

I slutten av oktober dukket fire måneder gamle «Gaupus» opp i Misvær. Det var 6-åringen Oliver som oppdaget gaupa utenfor huset, og som ga den navn.

Man trodde «Gaupus» ble hentet av mor, men i begynnelsen av november ble han observert på nytt hjemmebesøk.

Så ble det stille. Men i går kom en ny melding inn til Statens naturoppsyn.

– Vi fikk tips fra lokale i Skjerstad i går om at det var sett spor. Sporene viste seg å være oter-spor, men så var det en på kvelden som mente han hadde sett gaupa. Han fikk ikke tatt bilder, så det er ikke 100 prosent sikkert at det var den, sier SNO-kontakt Vegar Pedersen.

Gaupeunger er normalt avhengig av mor fram til mars/april. Mens «Gaupus» ble separert fra mor i oktober.

– Sjansene er små. Men man vet aldri.

Betaler penger for spor

Nå har den første snøen lagt seg i Nordland, og det kan bli enklere å dokumentere bevegelsene til «Gaupus» og andre gauper.

Fylkesmannen jobber nå med å kartlegge bestanden etter årets ynglinger.

Etter at den første snøen har kommet, meldes det om gode sporforhold i store deler av fylket. Det gjør det mulig å lete etter spor av gaupefamilier.

Innmeldinger honoreres med 3000 kroner, forteller seniorrådgiver Øyvind Skogstad til NRK.

Øyvind Skogstad

Seniorrådgiver Øyvind Skogstad hos Fylkesmannen i Nordland.

Foto: Privat

– Det er sesong nå for å registrere familiegrupper av gaupe. Da er vi avhengig av at folk bruker sin lokalkunnskap, og melder inn spor etter familiegrupper. Altså mor med unger. Så må SNO komme ut og bekrefte funnet.

Det er så langt registrert spor etter familiegrupper fire ulike steder: Hamarøy, Bodø, Saltdal og Rana.

I fjor ble det meldt en betydelig oppgang i gaupebestanden. Bestandsmålet for gaupe i Nordland er på 10 årlige ynglinger.

– Vi kom på 11 familiegrupper, over det fastsatte bestandsmålet. Ting tyder på at vi har en gaupebestand i vekst, spredt over store deler av fylket.

– Vi snakker om en totalt mellom 60 og 70 gauper. Bestanden reguleres gjennom kvotejakt. I år har vi vurdert og anbefalt kvotejakt til vinteren.

Gaupebestanden ble i 2020 beregnet til cirka 393 dyr i Norge, ut fra 66,5 registrerte familiegrupper. Dette var status før kvotejakta i 2020.

15–20 tips hver sesong

En kan raskt melde observasjoner til den lokale rovviltkontakten i SNO eller via «Skandobs», som er tilgjengelig både på internett eller via app på mobiltelefon.

Registreringssesongen startet 1. oktober og avsluttes ved utgangen av februar.

Etter registreringssesongen bruker Rovdata disse dataene for å beregne hvor mange ulike gaupefamilier vi har.

– Vi får inn 15–20 tips i løpet av en sesong. De fleste får peger. Vi har ikke opplevd at folk misbruker ordninga, sier SNO-kontakt Vegar Pedersen.

Det er mistanke om flere gaupefamilier, blant annet i Sørfold, som ikke er fanget opp enda.

– Gjør man flere observasjoner i løpet av vinteren, er det mulig å innkassere penger flere ganger, sier Pedersen.

 Vegar Pedersen foran hiet og steinen som har falt ned over binna. Gult øreklips synes såv

Vegar Pedersen hos SNO, her avbildet i forbindelse med en tidligere sak.

Foto: SNO