Forskere kan ha funnet løsningen som kan hindre flere reinpåkjørsler

Det vil koste milliarder av kroner å sette opp gjerder langs hele Nordlandsbanen. En enkel teknologisk løsning på 20 gram kan være løsningen som forhindrer flere reinpåkjørsler.

Nordlandsbanen, rein påkjørt av tog, Kvalfors bruk

Den 729 kilometer lange Nordlandsbanen kjører gjennom flere vinterbeiteområder for tamrein, både på Saltfjellet, Helgeland og i Trøndelag. Det er når reinflokkene flytter fra barmarksbeite til vinterbeite, og tilbake igjen, at de fleste påkjørsler inntreffer.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

– Vi skal teste dette ut på bilveien etter nyttår, dersom det funker der, så ser jeg ingen grunn til at det ikke skal funke som varsling for togene også, sier Svein Eilertsen, forsker hos Norsk institutt for bioøkonomi.

Han forteller at en liten sender som enkelt kan smeltes inn i et ordinært halsbånd, kan være løsningen på problemet.

Svein Morten Eilertsen

Forsker ved NIBIO, Svein Eilertsen tror teknologien er riktig vei å gå.

Foto: Norvald Ruderaas / NIBIO

– Senderen sender et radiosignal til en mottaker som er plassert langs veien. Da vil mottakeren blinke og varsle sjåføren om at det er rein i nærheten av veien, forteller Eilertsen.

Hvor langt unna mottakeren må reinsdyret være for at den skal oppfatte signalet?

– Mellom 100 og 200 meter er rekkevidden, så dersom vi skal ha samme løsning for å varsle tog, så krever det en litt annen metode, siden det går fortere å stoppe en bil enn et tog, sier han.

Dette er halsbåndene med sendere som skal testes ut på nyåret.

Dette halsbåndet med en innebygget sender tror forskerne kan være med på å hindre reinpåkjørsler i fremtiden.

Foto: Svein Eilertsen / NIBIO

– Tror ikke vi trenger mer enn et år

Den største fordelen mener han er prisen og tiden det vil ta å sette opp gjerdene.

– Enheten veier bare 20 gram og vil koste i underkant av 200 kroner per enhet, og den har lang batteritid. Teknologien er der, det handler bare om å ville ta den i bruk, forteller Eilertsen.

Forskeren tror de kunne hatt løsningen klar for togtrafikken innen et år. Han synes gjerder er et bra tiltak, men å sette gjerder opp på hele Nordlandsbanen ser han på som urealistisk.

– Gjerder er viktig på strekningene hvor det er stor fare for påkjørsel. Men å sette opp gjerder langs hele Nordlandsbanen blir både dyrt og tidkrevende. Denne senderen er en veldig bra løsning på strekkene som ikke får gjerder.

Et stort problem langs hele Nordlandsbanen

Etter at over hundre rein ble meid ned på Helgeland, ble sametingsrådet kalt inn til hastemøte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Dette møtet endte med at samferdselsministeren lovet å sette i gang med å sette opp gjerder i juni 2018.

På søndag ble over 80 rein påkjørt i Saltdal, noe som viser at det ikke bare er på Helgeland dette er et stort problem.

Reineier Oluf Anders Kuhmunen, har drevet med reindrift i Saltdal i 50 år. Han mener at nok er nok.

– Det gjør vondt i sjelen, dette er ikke gøy. Vi har krevd gjerder i flere år, men ingenting har skjedd. Denne ulykken bør være bør være bevis nok på at noe må gjøres.

Det er ikke alle dyrene som dør når toget treffer dem, mange ligger å pines i timevis, til reineieren kommer frem til stedet.

lass med rein død

I slutten av november ble 111 reinsdyr gjennom flere dager meid ned av tog på Nordlandsbanen, nesten alle i Vefsn kommune.

Foto: OLE CHRISTIAN OLSEN / NRK