– Mange av dyrene drar seg hardt skadet bort fra jernbanelinja og pines i timevis

Ordfører Rune Berg har selv vært med på å avlive påkjørt rein langs Nordlandsbanen. – Dette er dyretragedier av dimensjoner, sier han.

Reinpåkjørsel

Også i morges ble reinsdyr påkjørt av tog mellom Fauske og Bodø. Ulykken skjedde cirka to kilometer vest for Reitan (bildet).

Foto: Andreas Trygstad / NRK

Søndag kjørte et persontog fra NSB på anslagsvis 80 rein i nærheten av Lønsdal på Nordlandsbanen. Det skjer to uker etter at 106 rein ble meid ned på Helgeland i det som ble beskrevet som et blodbad.

– Da jeg fikk oppringingen i går kveld ble jeg både uggen og dårlig, sier ordfører i Saltdal, Rune Berg, som beskriver slike påkjørsler som dyretragediger av dimensjoner.

Han har selv vært med på å avlive rein tidligere etter påkjørsel av tog.

– Man løfter vekk dyr som ligger oppå hverandre, og oppdager at det er liv under. Det er forferdelig. For reineierne er det tøft å måtte avlive rein etter rein etter rein.

– En god del dør momentant, men så har du også mange som drar seg unna hardt skadet. Dyr ligger og pines i timevis. Det er virkeligheten.

Blod langs Nordlandsbanen

– Det er bare én ting som nytter, og det er å sette opp gjerder. Det er satt opp gjelder fra Lønsdal stasjon ned til Kjemåga, men fremdeles mangler det mange steder, sier ordfører Rune Berg. Her fra reinpåkjørsler mellom Fauske og Bodø mandag morgen.

Foto: Andreas Trygstad / NRK

Flere hundre drept så langt i år

Statistikk som NRK har fått fra Bane NOR viser at 395 tamrein er drept av tog i Norge hittil i år. Men tallene har et etterslep på cirka to uker. Det vil si at dyrene som ble drept i går ikke er med i oversikten.

Ellinor Marita Jåma følger høyesterettsbehandlingen av Sara-saken

Leder Ellinor Marita Jåma i Norske Reindriftsamers Landsforbund sier reineierne gjør så godt de kan for å holde reinen borte fra skinnene.

Foto: Mathis Eira / NRK

Det er heller ikke de åtte-ti reinsdyrene som døde etter å ha blitt truffet av et persontog på Nordlandsbanen mellom Fauske og Bodø i morges. Totalt snakker vi trolig derfor om i alle fall nærmere 500 dyr.

– Mitt budskap til Samferdselsministeren er at vi må få sikret strekningen med reingjerder. Vi kan ikke ha det slik at vi kjører i hjel en næring, sier Berg.

Han får støtte fra leder Ellinor Marita Jåma i Norske Reindriftsamers Landsforbund. Hun opplever at regjeringen har gitt lovnader som ikke har blitt innfridd.

– For meg virker det som om at det ikke er politisk vilje til å finne løsninger.

– Beklagelig

Politisk rådgiver Rikard Gaarder Knutsen i Samferdselsdepartementet sier reinpåkjørslene er sterkt beklagelig.

Rikard Gaarder Knutsen

Knutsen sier også at varslingsrutinene mellom reineierne og Bane NOR skal bli bedre, slik at lokførere kan rekke å senke farten før en ulykke er et faktum.

Foto: Regjeringen

– Det har blitt brukt et vesentlig antall millioner på tiltak opp igjennom, men det har ikke vært nok. Nå settes det i gang bygging av reingjerder på de mest utsatte områdene i 2018, som vi tror vil bedre situasjonen betraktelig.

Ifølge Saltenposten var Bane NOR varslet om at det befant seg rein i området søndag, og hadde innført sakte kjøring. Men ifølge avisa står et slikt varsel bare i seks timer, og fristen hadde gått ut når ulykken fant sted.

Knutsen vil ikke legge seg bort i det jernbanefaglige, men sier at de generelt har tillit til Bane NOR og at tilstrekkelige tiltak kommer på plass i tiden framover.