Flere rein påkjørt i natt: – Garanterer gjerder i 2018

Etter at sametingsrådet var i møte med samferdselsministeren har de blitt lovet gjerder på den utsatte strekningen. I natt ble flere rein påkjørt og antallet drepte rein nærmer seg 150.

mattilsynet reinpåkjørsel

Dette bildet er fra to uker siden når over 100 reinsdyr ble påkjørt. Mattilsynet var på plass for å samle inn hodene til reinsdyrene, de skal forske på hjernene for å kartlegge en reinsykdom.

Foto: OLE-CHRISTIAN OLSEN / NRK

NTB kunne i dag melde at natt til onsdag ble ni tamrein påkjørt og drept på Nordlandsbanen. Over 100 rein har blitt dundret ned av tog de to siste ukene. Reineierne taper hundretusenvis av kroner, og nå setter sametinget spørsmålstegn ved om fartsreduksjonen blir holdt.

– Bane NOR lovte oss at de skulle kjøre sakte frem til reinsdyra var fjernet fra området. Jeg håper ikke de har satt opp farten allerede, det er veldig skuffende at flere rein ble drept i natt, sier sametingsråd Silje Karine Muotka til NRK.

Muotka forteller at nattens påkjørsler viser at reinen ikke er borte fra området, så fartsreduksjonen må bli opprettholdt til reineierne er ferdig med å flytte dyra sine.

– Bane NOR må vise respekt ovenfor reineierne.

Har blitt lovet gjerder

Forrige fredag var sametingsrådet i møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, etter å ha blitt hasteinnkalt etter de mange reinpåkjørslene. Sametingsrådet la frem tiltak som burde settes i gang fortest mulig, for å hjelpe reineierne.

– I møtet fikk vi garanti om at arbeidet med gjerder på strekningen skal starte i juni 2018. Da skal planleggingen være ferdig, og arbeidet skal starte.

Silje Karine Muotka

Sametingsråd Silje Karine Muotka er glad for at det er satt en dato på når arbeidet skal starte.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Hva tenker dere om at arbeidet ikke starter før juni?

– Arbeidet burde vært startet for flere år siden, vi har jobbet mot dette i mange år. Men endelig ser vi fremgang, og vi er fornøyde med at det nå gjøres tiltak, sier Muotka.

Sametingsråden forteller at Samferdselsministeren viser interesse for saken, og at han i januar har planlagt en tur til området.

– Det er flott å se at ministeren bryr seg, og jeg håper han er villig til å møte de berørte reineierne når han kommer.

Reinsdyr påkjørt av toget på Nordlandsbanen
Foto: Jon Erling Utsi

– Fremskynder arbeidet

Områdedirektør i Bane NOR, Thor Brækkan, forteller at Bane NOR har innført saktekjøring (40 km/t) på hele strekningen fra Trofors til fem kilometer sør for Mosjøen. Dette er en strekning på 3.2 mil.

Banesjef Thor Brækkan, Ofotbanen

Thor Brækkan sier arbeidet med gjerder på strekningen skal starte i 2018.

Foto: Jernbaneverket

Han forsikrer sametingsråden om at togene følger fartsreguleringen.

– Den ene påkjørselen i natt skjedde på stedet med nedsatt hastighet. Jeg vet ikke detaljene, men toget har ikke kjørt over lovlig hastighet. Vi har daglig dialog med reineierne og det er synd at dette skjedde i natt.

Brækkan var også med på møtet forrige fredag, han er glad for at arbeidet på den utsatte strekningen kan starte allerede neste år.

– Vi har fått ordnet finansieringen og fremskynder arbeidet med gjerdene fra 2019 til 2018. Det er en veldig utsatt strekning, og jeg ser frem til å gå i gang med arbeidet, forteller han.