Hopp til innhold

Kommune må betale oppreisning for brudd på menneskerettighetene: – Dette er helt nytt

For første gang er en norsk kommune dømt til å betale erstatning for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Kommunen er dømt etter å ha tvangsflyttet flere barn.

Politiet henter unge

HENTET BARNA: Med bistand fra politiet hentet barnevernet alle barna samme dag, og sendte dem til et ungdomssenter i et annet fylke.

Grafikk: Egil Ursin

Nå må kommunen i Nordland betale erstatning på flere hundre tusen kroner for brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

Da dommen i tingretten falt 15. august, bestemte retten at ingen fikk omtale den offentlig. Men etter at NRK og familiens advokat anket avgjørelsen til lagmannsretten, ble dette omgjort.

Saken handler om en familie med flere adopterte barn.

Barna skal ha fått utviklingstraumer som følge av oppveksten på et barnehjem før de kom til Norge.

I 2020 saksøkte foreldrene kommunen. De krevde erstatning for en rekke forhold.

Blant annet mente de at kommunen hadde brutt taushetsplikten da skolen sendte bekymringsmeldinger til barnevernet. De mente også at barna ikke hadde fått et forsvarlig skoletilbud.

Tingretten avviser imidlertid disse anklagene i dommen.

Brudd på EMK

Men foreldrene saksøkte også kommunen for en hendelse sommeren 2019.

Da sendte en sakkyndig psykolog en bekymringsmelding til barnevernstjenesten. En uke senere ble det fattet et vedtak om akuttplassering av barna utenfor hjemmet.

Illustrasjonsfoto av politiet

ILLUSTRASJONSFOTO: Sammen med politiet hentet barnevernet barna ut av hjemmet og tvangsflyttet dem.

Foto: Karen Gjetrang / NRK

– Barnevernstjenesten fattet et akuttvedtak, som medførte at barna uten forvarsel ble vekket tidlig en morgen og tatt fra foreldrene av politiet. De ble flyttet til institusjon på hemmelig adresse, sier familiens advokat, Fridtjof Piene Gundersen til NRK.

Foreldrene klaget på vedtaket og fikk medhold. 12 dager senere kunne de hente barna tilbake.

Kommunen må betale

Tingretten slår i dommen fast at dette akuttvedtaket bryter med EMK og at både foreldre og barn har rett på oppreisning fra kommunen.

– Det forelå ingen nødssituasjon og barnevernstjenesten hadde handlingsalternativer og de kunne tilnærmet seg saken med mindre inngripende tiltak, heter det i dommen.

Retten trekker også fram at omsorgen for barna har vært vanskelig og utfordrende for foreldrene. Men retten har ingen holdepunkter for noe annet enn at foreldrene har vært og er svært glade i barna, og har gitt dem god omsorg.

Kommunen ble dømt til å betale erstatning for brudd på EMK. 100.000 kroner til hvert barn, og 50.000 kroner til foreldrene.

Får konsekvenser

FRIDTJOF PIENE GUNDERSEN

FØRSTE GANG: Advokat Fridtjof Piene Gundersen sier dommen i tingretten sannsynligvis er første gang en kommune blir dømt for brudd på EMK.

Foto: Barneadvokatene DA

– Dette er helt nytt, sier familiens advokat, Fridtjof Piene Gundersen til NRK.

At retten med denne dommen for første gang gjør en kommune direkte ansvarlig for den kommunale barnevernstjenestens menneskerettsbrudd, innebærer en helt nødvendig utvikling.

Hittil har det vært slik at kommunale barnevern kan gjør feil og mangelfulle vedtak uten at det får konsekvenser. Alt man får kritikk fra staten eller Bufdir, og så er det staten som har tatt belastningen når Norge blir dømt i Strasbourg, fortsetter Gundersen.

Tolga-saken åpnet døren

Tolga-saken fikk mye oppmerksomhet i Norge. I flere år var tre brødre uvitende registrert som psykisk utviklingshemmede.

Historien ble avslørt av VG.

To av brødrene krevde at kommunen skulle betale dem erstatning på 3 millioner kroner for brudd på Grunnloven og den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Saken gikk til Høyesterett da både tingretten og lagmannsretten mente søksmålet måtte rettes mot staten, ikke kommunen.

Høyesterett konkluderte med at brødrene kan kreve kommunen for erstatning.

Sist uke ble det imidlertid klart at Tolga kommune har inngått forlik med brødrene:

Les også Tolga-brødrene får ukjent erstatning fra kommunen

Magnus Holøyen

Men saken åpnet altså for at en kommune kan saksøkes for påståtte menneskerettsbrudd.

Og nettopp dette har retten trukket fram i sin avgjørelse.

NRK har vært i kontakt med en rekke jurister. Ingen kan vise til eksempler på at kommuner har måttet betale erstatning etter at Tolga-saken åpnet dørene for det.

Les også Gutten barnevernet svikta

Mor fikk tilbake omsorgen for gutten sin

Mente de gjorde rett

Kommunedirektøren i kommunen sier til NRK at de trodde de hadde gjort alt etter boka.

I en sak for retten er det alltid en risiko for å bli dømt uansett hvor god sak en tror i utgangspunktet en har. Slik sett var det ikke en overraskelse. Vi var av den oppfatning av at vi hadde håndtert saken rett, sier direktøren og legger til:

Vi tar til etterretning at retten har sett det annerledes.

NRK har valgt å anonymisere kommunedirektøren slik at kommunen for hendelsene forblir anonyme.

Direktøren sier de ser alvorlig på at de er dømt for brudd på EMK.

Vi er fornøyde med at retten i all hovedsak har avvist saken og at vi har blitt hørt. Samtidig tar vi på alvor at retten mener at vi har brutt EMK gjennom vår inngripen gjennom barnevernet.

Les også «Kjære barnevernet – jeg vil hjem til mi ekte mor»

Barnevern

Frykter ikke flere lignende saker

Videre understreker direktøren at innbyggerne i kommunen skal ha trygghet for at de blir behandlet på en skikkelig måte i tråd med lover og regler.

Når retten mener at EMK er brutt er det all grunn til å ta en fot i bakken, og vurdere om vi kunne gjort noe annerledes og lære av det for fremtiden.

Om dommen blir anket eller ei skal kommunen avgjøre førstkommende torsdag.

Dersom dommen blir stående, frykter kommunen flere slike saker?

Denne saken er spesiell. Det er nok ikke så lett å finne sammenlignbare tilfeller, i alle fall ikke i vår kommune. Slik sett frykter jeg ikke flere saker, svarer direktøren.

Når det er sagt, så vil det alltid være en risiko for at en kommune har håndtert en sak annerledes i forhold til hvordan retten ser saken. Det er enhver innbyggers rett å prøve en sak for retten der de mener at en kommune har gjort feil, så får retten vurdere rett eller galt.