Hopp til innhold

Tolga-brødrene får ukjent erstatning fra kommunen

De to brødrene ble feilaktig registrert som psykisk utviklingshemmede. Nå har partene inngått forlik, men erstatningsbeløpet holdes hemmelig.

Magnus Holøyen

Tolga kommune har inngått forlik med Magnus Holøyen og Lars Peder Holøyen. Det er ikke kjent hva avtalen går ut på.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

«Partene i «Tolga-saken» har kommet frem til en omforent utenrettslig løsning. Kommunen har ikke kommentarer utover dette.»

Det skriver Tolga kommune på sin nettside fredag.

Avtalens innhold er hemmelig, men brødrenes advokat, Nicolai V. Skjerdal bekrefter at det inneholder en økonomisk erstatning.

– Det er åpenbart at dette søksmålet, som jo dreide seg om et erstatningskrav, når det blir forlikt, så har det noe med penger å gjøre, sier Skjerdal til NRK.

Unngår rettssak

Rettssaken mellom brødrene Magnus og Lars Peder Holøyen og Tolga kommune, skulle starte i Østre Innlandet tingrett på Tynset i januar.

Det er kjent at brødrene har krevd til sammen 3 millioner kroner i erstatning fra Tolga kommune og Staten.

Forliket innebærer at det ikke blir noen rettssak. Det bekrefter kommunens advokat, Jørgen L. Stræte til NRK.

Ingen i kommunen vil kommentere saken.

Les også Anker Tolga-saken til Høyesterett: – Viktig å holde kommunen ansvarlig

Magnus Holøyen

Satt under vergemål

I 2018 avslørte VG at Lars Peder og Magnus Holøyen var blitt registrert som psykisk utviklingshemmede av kommunen uten å ha diagnosen.

De ble deretter satt under vergemål mot sin vilje.

I etterkant har det vært uklart hvem som skulle stå til ansvar.

Tolga kommune avviste erstatningskravet.

Tingretten og lagmannsretten mente søksmålet måtte rettes mot staten, og ikke kommunen. Men Høyesterett ga brødrene medhold i at de hadde rett til å saksøke Tolga kommune.

Les også Tolga-brødrene får ikke millionerstatning

ERSTATNINGSKRAV: Magnus Holøyen og hans to brødre har krav på erstatning fra staten, men deres advokat.

Fornøyd med å få en løsning

Nå har altså Tolga kommune valgt å forhandle seg frem til enighet med de to brødrene.

Partene er enige om å ikke fortelle hva avtalen går ut på og hvor stor erstatning de to brødrene får.

Advokat Nicolai Skjerdal sier et forlik er en modningsprosess og at løsningen stort sett er et sted imellom posisjonene.

– Vi er fornøyd med å få saken løst. Og slik den er løst er vi også fornøyd med at vi har den nå, framfor å ha en domstolsavgjørelse frem i tid. Det er jo en sak som kunne gå i både to, og kanskje tre, instanser, sier Skjerdal.

Flere saker fra Innlandet