Hopp til innhold

Tolgabrødrene fikk medhold av Høyesterett

Tolga-brødrene kan kreve Tolga kommune for erstatning. Det har Høyesterett avgjort.

Magnus Holøyen

KAMP OM ERSTATNING; Magnus Holøyen og den ene broren hans krevde 1,5 millioner hver, men kravet ble avvist av tingrett og lagmannsrett. Nå har Høyesterett sagt sitt.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Landets øverste rettsinstans har talt.

Det er kommunen som er ansvarlig for å betale erstatning til de to brødrene som i flere år var registrert som psykisk utviklingshemmede uten at de visste det.

Høyesterett ga brødrene medhold og kom til at søksmålet kan fremmes mot kommunen.

– Vi er glad for at Høyesterett er enig med oss. Det betyr at vi fortsetter løpet der det startet, nemlig videre behandling av søksmålet mot kommunen, sier brødrenes advokat Nicolai V. Skjerdal i Fend advokatfirma i Oslo til NRK.

Erstatningskravet mot både staten og Tolga kommune har vært satt på vent i påvente av Høyesteretts avgjørelse.

Tolga kommune mente søksmålet måtte rettes mot staten og ikke dem. Det er Høyesterett uenig i.

– Det er noe overraskende for oss, sier kommunens advokat Kristian Foss Aalmo.

Opprullingen

I flere år var brødrene Magnus, Arvid og Lars Peder Holøyen uvitende registrert som psykisk utviklingshemmede.

Brødrene ble satt under vergemål. Dette ble senere opphevet.

VG startet opprullingen av saken med de tre brødrene i 2018.

I februar året etter kom granskingsrapporten om Tolga-saken.

Les også Tolga-rapporten: Flere alvorlige feil ble begått

Magnus Holøyen i Oslo

To av brødrene krevde erstatning på til sammen 3 millioner kroner sommeren 2020.

Kravet om erstatning fra hjemkommunen og den gang Fylkesmannen ble avvist.

Tingretten og Lagmannsretten mente søksmålet måtte rettes mot staten, ikke kommunen.

Brødrenes advokat anket saken til Høyesterett.

Spørsmålet for Høyesterett har vært om et slikt søksmål kan rettes direkte mot kommunen som ansvarlig, eller om det er staten som hefter for kommunen.

De konkluderer nå med at kommunen kan saksøkes for påståtte menneskerettsbrudd.

Nødvendig avklaring

Brødrenes advokat Nicolai V. Skjerdal sier deres syn har vært at ansvaret bør plasseres hos den myndighet som måtte bryte menneskerettighetene. Han er glad de fikk medhold.

Denne avklaringen fra Høyesterett har vært nødvendig, skriver han i en e-post til NRK.

Han sier at klientene hans også er fornøyde.

– De har vært opptatt av at man får plassert ansvaret der de mener det hører hjemme. De mener at der feilene har skjedd bør også ansvaret ligge, sier advokat Skjerdal.

Tolga kommune sin advokat Kristian Foss Aalmo sier de tar avgjørelsen fra Høyesterett til etterretning.

– Det er noe overraskende sett i lys av tidligere rettspraksis, sier han.

Avgjørelsen betyr at erstatningskravet skal behandles videre i rettssystemet. Det betyr at domstolene skal avgjøre om brødrene har rett på erstatning fra Tolga kommune.

Magnus Holøyen utendørs

NYE RUNDER I RETTEN: Kjennelsen i Høyesterett betyr ny runde i retten for Magnus Holøyen og den ene broren hans om erstatning fra Tolga kommune.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK