Hopp til innhold

Tolga-brødrene får ikke millionerstatning

To av brødrene i Tolga-saken ble registrert som psykisk utviklingshemmede uten å ha diagnosen. Nå avvises kravet om erstatning på 3 millioner kroner.

ERSTATNINGSKRAV: Magnus Holøyen og hans to brødre har krav på erstatning fra staten, men deres advokat.

NEI TIL ERSTATNING: Magnus Holøyen og hans ene bror får ikke millionerstatning for å ha blitt registrert som psykisk utviklingshemmede uten å ha diagnosen.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I starten av juli la Tolga-brødrenes advokat, Nicolai V. Skjerdal, fram kravet på vegne av brødrene.

Erstatningskravet var på 1,5 millioner kroner for hver av brødrene.

– Vi erkjenner ikke et rettslig ansvar, sier kommunens advokat, Kristian Foss Aalmo.

Brødrenes advokat, Nicolai V. Skjerdal, sier svaret er lite tilfredsstillende.

Advokat Nicolai V. Skjerdal uttalte til NRK da han la fram kravet, at dette er såkalt oppreisning, altså erstatning for ikke-økonomisk tap.

Uriktig uthengt

– Grunnen til at kravet avvises er fordi vi har et annet syn på saken enn brødrene og Skjerdal har, sier Aalmo.

Han vil ikke si hva dette innebærer.

– Det inneholder taushetsbelagte opplysninger, som vi jobber med å avklare om vi kan gi ut.

Brødrenes advokat ønsker ikke å gi nærmere kommentarer før han også har mottatt svar fra departementet.

– Jeg konstaterer at Tolga kommune avviser ethvert rettslig ansvar overfor brødrene, sier Skjerdal.

Advokat Nicolai V. Skjerdal

ADVOKAT FOR BRØDRENE: Nicolai V. Skjerdal er advokaten til Holøyen-brødrene og den som har fremmet erstatningskravet.

Foto: Fend advokatfirma

Nå gjenstår det å se om saken havner i retten.

– Det er en beslutning som vi vil ta når vi har mottatt svar fra departementet, sier han.

Kravet om erstatning er også fremmet for staten, men der har det foreløpig ikke kommet noe svar.

Satt under vergemål

I sin begrunnelse for erstatning til Tolga-brødrene, mener advokaten at brødrene ble utsatt for brudd på Grunnloven og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

– De er blitt uriktig uthengt som psykisk utviklingshemmet fra myndighetenes side. De er blitt fratatt råderetten over sine liv ved å bli ilagt vergemål mot sin vilje og inngrepet har vedvart over lang tid, sier Skjerdal.

Tolga-rapport

GRANSKINGSRAPPORTEN:Dagen da granskingsrapporten i Tolga-saken ble lagt fram i Oslo.

Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

I flere år var brødrene Magnus, Arvid og Lars Peder Holøyen, uvitende registrert som psykisk utviklingshemmede.

Brødrene ble satt under vergemål.

Kommunen fikk økte statlige tilskudd som følge av registreringen. Først da avisa VG tok tak i saken, ble brødrene utredet på nytt.

Da ble det slått fast at to av brødrene ikke var psykisk utviklingshemmet. Senere ble også vergemålene opphevet.

Magnus Holøyen ble feilaktig stempla som psykisk utviklingshemma av kommunen. Hos oss møter han ordføreren i Tolga til samtale.
Og hvorfor er det så få helsearbeidere som vaksinerer seg mot influensa, når vi vet at de daglig er i kontakt med de aller sykeste og svakeste?

DEBATTEN: Magnus Holøyen ble feilaktig stempla som psykisk utviklingshemma av kommunen. Hos debatten møtte han ordføreren i Tolga til samtale.

Flere saker fra Innlandet