Lette etter katt - fant råtne grisekadaver i fjæra

En bonde fra Vesterålen har fått 70.000 kroner i redusert produksjonstøtte etter flere funn ved gården. Politiet har også utstedt et forelegg på 10.000 kroner etter at det ble funnet flere grisekadaver i fjæra.

Grisekadaver

Sammen med dyrene lå det også store mengder søppel, som plast, bildekk og metallavfall. Nå straffes bonden økonomisk for den ulovlige dumpingen og andre forhold ved gården.

Foto: Mattilsynet

– Vi fikk tips fra publikum som reagerte på at det lå døde dyr i fjæra. I tillegg til at det ikke er spesielt estetisk, så kan dyrene bli liggende og spre smitte, sier seniorinspektør Karl Erik Birkeland i Mattilsynet.

Han sier de ser alvorlig på funnene og anmeldte saken til politiet. Ut i fra anmeldelsen kommer det fram at grisefunnet ble gjort da personer lette etter en katt i området.

Lå sammen med plast, bildekk og søppel

– Det er ikke slik døde dyr skal håndteres. Dyrene hadde også ulik forråtnelsesgrad, noe som kan indikere at de har blitt lagt der ved ulike anledninger. Blir dyrene ligge slik, kan fugler og andre dyr spre potensiell sykdom.

Sammen med dyrene lå det også store mengder søppel, som plast, bildekk og metallavfall. Et av dyrene var så oppspist av åtsel at det ikke var mulig å fastslå kjønn.

Birkeland sier det i dag er gode og kostandsfrie ordninger på deponering av dyr og at det derfor bør være unødvendig at døde dyr blir dumpet liggende i naturen på den måten.

– Bonden bør være godt informert om regelverket som gjelder deponering av døde dyr.

Bonden har selv forklart at de døde dyrene ble lagt på egen eiendom i påvente av at dyrene skulle bli hentet på forsvarlig måte, men at de ble dratt lengre ned i fjæra grunnet flo og bølger.

Grisekadaver funnet i fjæra

Dyrene ble funnet i fjæra av personer som lette etter en forsvunnet katt.

Foto: Mattilsynet

Ulovlig transport av drektig ku

Politiet har nå utstedt et forelegg på 10.000 kroner, men det er foreløpig uavklart om bonden vil vedta forelegget eller om saken vil gå til domstolen I tillegg til forelegget har Fylkesmannen i Nordland blitt orientert om flere forhold ved gården og nå fattet et vedtak om å kutte i produksjonsstøtten til bonden.

Bakgrunnen for kuttet dreier seg om ulvolig transport av en drektig ku og funn av skitne og syke dyr som var levert til slakt.

– Drektige dyr skal ikke transporteres til slakt nært opp mot kalving. Da kan fødselen i verste fall starte underveis, uten at sjåføren blir oppmerksom på dette. Dette kan føre til unødig lidelser for dyret.

Fant grisekadaver i fjæra

Dyrene hadde ulik forråtnelsesgrad, noe som kan indikere at de ble plassert der på ulike tidspunkt.

Foto: Mattilsynet

Straffes økonomisk

Når det gjelder funn av høy forekomst av syke dyr, sier Birkeland at bonden har vist en forbedring i tiden etter funnene.

Nå har Fylkesmannen i Nordland behandlet saken og vedtatt et kutt i produksjonsstøtten på 70.000. Politiet har også utstedt et forelegg på 10.000 kroner. I tillegg har Mattilsynet gitt et overtredelsesgebyr for den ulovlige transporten. Bonden har opplyst til Mattilsynet at han vil avvikle grisebesetningen.

Uansett årsaken til at dyr dør på gårdsbruk er det av stor folke- og dyrehelsemessig betydning at de døde dyra samles inn og destrueres på en forskriftsmessig måte. Kadavre fra dyr som er døde av en smittsom sykdom kan spre smitte til andre dyr eller mennesker. Kadavrene utgjør dessuten en generell forurensningsfare dersom de deponeres i naturen. Kadavrene kan tiltrekke seg åtseldyr, føre til forurensning av drikkevann og utgjøre et estetisk problem.

Fra Mattilsynets anmeldelse