– Bønder som ikke følger loven mister offentlige tilskudd

Norges Bondelag kaller det dramatisk når bonden Mattilsynet mener vanskjøtter dyrene sine mister 800.000 kroner i landbruksstøtte. – Dette er den nye hverdagen for bøndene, sier landbruksdirektør Monica Iveland.

Monica Iveland, Fylkesmannen i Nordland

KOMMUNEN FØLGER REGELEVERKET: Landbruksdirektør Monika Iveland i Nordland sier at Brønnøy kommune ikke trenger en rettskraftig dom for å kutte i landbruksstøtten til bønder som ikke følger loven.

Foto: Emil Indsetviken / NRK

Fredag skrev NRK at Brønnøy kommune kutter nærmere 800.000 kroner av landbruksstøtten til storbonde Tore Holm etter at Mattilsynet forbyr ham å eie, holde eller ha omsorg for storfe og gris. Bakgrunnen skal være flere brudd på dyrevernsloven over flere år.

Leder Bernt Skarstad i Nordland Bondelag nøler ikke med å kalle trekket dramatisk.

– Høres voldsomt ut

Leder i Nordland bondelag Bernt Skarstad

Leder i Nordland bondelag Bernt Skarstad er overrasket over at Brønnøy kommune holder tilbake 60 prosent av landbruksstøtten til storbonde Tore Holm i Brønnøy.

Foto: Knut Haarvik / NRK

– Å holde tilbake 60 prosent av produksjonsstøtten på en såpass stor gård høres voldsomt ut all den tid det ikke foreligger en rettskraftig dom i bunn. Enhver tvil skal komme tiltalte til gode, og dette høres ut som en straff for en veldig stor forbrytelse, sier Skarstad til NRK.

Gårdbruker Tore Holm fra Brønnøy på Sør-Helgeland har 900 dyr på gården, og er en av landets største kjøttprodusenter. Tilskuddet som nå holdes igjen av kommunen utgjør om lag 800.000 kroner.

Storbonden reagerer på kuttet med vantro, og mener dette betyr konkurs.

– Dette er kroken på døra for gården jeg har bygd opp gjennom 54 år, sier han.

Bonden mener han nå får dobbel straff, og avviser at kommunen kan straffe ham uten at påstandene om vannskjøtsel av dyrene er prøvd for retten.

– Trenger ingen dom

Landbruksdirektør Monika Iveland i Nordland opplyser til NRK at Brønnøy kommune ikke trenger en rettskraftig dom for å kutte i landbruksstøtten til bønder som ikke følger loven.

– Brønnøy kommune følger loven i denne saken. De er pliktigifølge pålegg fra Landbruksdepartementet og Riksrevisjonen å gjøre dette, sier Iveland til NRK.

Nye rutiner

Ved forrige årsskifte innførte Mattilsynet, Statens Landbruksforvaltning og kommunene innfører nye rutiner for gjensidig varsling i dyrevernsaker. Bakgrunnen er at Staten ikke lenger ønsker å sponse driften til bønder som bryter regelverket.

– Staten vil ikke lenger sponse bønder som vanskjøtter dyrene sine. Det er ikke stor lønnsomhet i mange deler av landbruksnæringen, og det å miste tilskuddet, kan være en måte å velte hele driften på, det er det ikke tvil om, sier hun.

I Nordland, med over 2000 gårdsbruk, har allerede ni bønder fra Vesterålen, Salten og Sør-Helgeland fått tre millioner i kutt. Og disse tilfellene dreier seg kun om alvorlige brudd på loven, ifølge landbruksdirektøren.

– Kuttene kan få alvorlige konsekvenser for de det gjelder, sier landbruksdirektør i Nordland, Monika Iveland.

– Dyrevern kommer først

Tore Holm fra Brønnøy på Sør-Helgeland har 900 dyr på gården, og er en av landets største kjøttprodusenter. Torsdag denne uka ble han ilagt totalforbud mot dyrehold av Mattilsynet, som mener han har brutt dyrevelferdsloven.

Torsdag ga Mattilsynet en av Norges største kjøttprodusenter forbud mot å fortsette drifta. Samtidig kutter Brønnøy kommune store deler av landbruksstøtten som kan påføre bonden konkurs. Bonden mener han nå får dobbel straff før saken er prøvd for retten.

Bondelagsleder Bent Skarstad understreker overfor NRK at godt dyrehold kommer først for bøndene også, og ønsker den nye ordningen velkommen.

– Ordningen er helt ny. Jeg regner med at våre jurister vil se nærmere på denne saken, dersom vedtaket blir stående. De legger seg på et voldsomt høyt nivå, og det kan skape presedens.

Det gjør saken enda mer interessant for Norges Bondelag.

– Alle dyrevernssaker har et mennesklig aspekt som Bondelaget må ta hensyn til. Vi skal ihvertfall stå klar med støtte og hjelp for de som blir utsatt for store kutt i produksjonsstøtten, sier Skarstad.

Kan klage

Landbruksdirektør Monica Iveland sier at bøndene kan klage dersom de får kutt i støtten.

– Er man uenig med Mattilsynet kan bonden påklage saken til hovedkontoret, sier hun til NRK.

Vedtaket gjort av landbruksforvaltingen i Brønnøysund kan påklages til fylkesmannen.