Hopp til innhold

Ekspertutvalg vil legge ned flere distriktsflyplasser

Færre, men større lufthavner i distriktene kan gi økt konkurranse og et bedre flytilbud, mener utvalg. – Dette er en type forslag som er viktig å kvele i fødselen, sier skeptisk fylkesrådsleder i Nordland.

Svein Monsen sit i flytårnet

Et offentlig utvalg vil blant annet legge ned flere av flyplassene på kortbanenettet. Her fra flytårnet på kortbaneflyplassen Røssvoll i Rana.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

I dag finnes det nærmere 25 kortbaneflyplasser rundt om i Norge. Fra Vestland i syd til Troms og Finnmark i nord.

Kortbaneflyplassene har kortere rullebane, beregnet for flytyper som klarer seg med rundt 800 meter for avgang og landing.

Disse lufthavnene ble bygd på slutten av 1960-tallet for å knytte sammen Norge og distriktene Ingen av flyplassene i distriktene går i dag med overskudd.

Nå har regjeringen bedt et ekspertutvalg se på konsekvensene for luftfarten og miljøet av den økte globaliseringen.

Dette utvalget, som ledes av tidligere Avinor-sjef Sverre Quale, har foreslått å utvide noen kortbaneflyplasser og å legge ned noen for å øke konkurransen og lønnsomheten for luftfarten i distriktene.

Helt feil ende å starte i

Det faller imidlertid ikke i god jord hos fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland

SKEPTISK: Fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland er ingen tilhenger av utvalgets konklusjon. Han har fortsatt tro på de mange små flyplassene, og peker på utviklingen av elektriske fly som en mulighet.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Dette er en type forslag som er viktig å kvele i fødselen. Tiden er ikke moden for å diskutere antall kortbaneflyplasser i Norge, sier han.

Norvoll sier han gjerne tar debatten om hvordan flytilbudet i distriktene kan bli bedre. Men han mener et forslag om å legge ned flyplasser er å starte i feil ende.

Hans oppfatning er at det er mange nødvendige ting i samfunnet som vil merkes som ulønnsomme bare man ber økonomer se på det.

– Mye av dette dreier seg om nødvendig infrastruktur. Det er ikke lønnsomt å drive skole, det er bare utgifter – men det er åpenbart at det er noe vi trenger i samfunnet. På samme måte er det med samferdsel. Jeg tenker at vi ikke trenger denne diskusjonen. Vi bør heller se på hvordan vi kan styrke flytilbudet i distriktene, sier han.

Kortbaneflyplasser

– Optimalt med større volum

Utvalget var delt i spørsmål om CO2-kvoter, avgifter og taxfree-ordningen.

Men når det kom til spørsmålet om luftfart i distriktene, hadde gruppa samme syn, sier utvalgsleder Sverre Quale.

Utvalget mener at ved å øke volumet så vil også interessen øke.

Administrerende direktør i Avinor Sverre Quale

Sverre Quale har ledet utvalget som har sett på fremtidens luftfart i Norge. Quale er blant annet tidligere Avinor-sjef.

Foto: Kai Myhre

– Det har jo vist seg vanskelig å få økt konkurranse på kortbanenettet. Da blir prisnivået deretter.

– Vi mener det optimale for samferdselsnorge må være å få større volum på færre flyplasser. Det vil også økonomisk sett for staten være gunstig. Samtidig kan du få lavere billettpriser, så det er egentlig gunstig på alle kanter.

Korte avstander mellom flere lufthavner

– Utviklinga har gått dit med samferdsel at det tar kortere tid å ta buss eller bil mellom flyplassene. Enkelte flyplasser er det nå bare en halvtime å kjøre imellom.

Ifølge Quale har ikke utvalget konkludert med hvilke flyplasser som eventuelt må under lupen. Men han trekker frem flere:

– Man kunne jo se for seg på Vestlandet der det er flere som ligger nært hverandre. Det har jo vært påpekt; Sandane, Sogndal og flere flyplasser der. Og så har du Helgelandskysten som er mer aktuell med Rana-initiativet . Der blir det relativt kort vei mellom flyplassene.

Sandane Lufthamn

Sandane lufthamn i Gloppen i Vestland er blant flyplassene som trekkes frem.

Foto: Cosmin Cosma / NRK

– Skivebom

Heller ikke i Vestland ser man noen grunn til å poppe champagnen for utvalgets utredning.

Gloppen-ordfører Leidulf Gloppestad (Sp) kaller konklusjonen håpløs. I hans kommune ligger Sandane lufthamn – en av flyplassene Quale trekker frem.

Leidulf Gloppestad

Leidulf Gloppestad, ordfører i Gloppen i Vestland (Sp).

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

– Dette er skivebom. Timingen her kunne ikke ha vært dårligere. Nå står vi helt i startgropa for å få elektrifisert luftfarten og mulighetene dette gir med mindre fly, helt annen frekvens enn i dag og behov for kortere rullebane. Det gir oss fullstendig andre muligheter enn det vi har i dag, så dette er en helt fullstendig håpløs konklusjon.

Gloppestad sier at han definitivt deler Norvolls tanker om at dette er feil ende å starte i. Han tror også på at elektrifisering er starten på det neste.

– Jeg mener det er den enden og de mulighetene vi må se. Luftfarten vil se ut på en helt annen måte, det vil være elektrifisert og nullutslipp, og en helt annen måte å transportere folk på.

– Næringslivet og reiselivet i distriktene er helt avhengige av at vi har det gode tilbudet kortbaneflyplassene gir.