Hopp til innhold

Vil bygge flyplasser for ni milliarder i samme fylke: – Bra for vekst

I en ny rapport hevder konsulenter at planene om flere storflyplasser i Nordland kan ødelegge for hverandre. Men transportforsker applauderer visjonene og vil bygge.

Flyplassprosjektene i Rana (t.v) og Bodø er de som er lengst frem i løypa av de tre som er under planlegging i Nordland

Flyplassprosjektene i Rana (t.v.) og Bodø er de som er lengst frem i løypa av de tre som er under planlegging i Nordland. Alene har de to en beregnet prislapp på om lag 7 milliarder kroner.

Foto: ILLUSTRASJON: Polarsirkelen utvikling / Bodø kommune

Det mangler ikke på flyplassplaner i Nordland de neste årene.

Med andre ord; potensielt utbygginger for 9 milliarder, der staten etter planen skal bidra med sin del. Og det i et fylke med i underkant av 250.000 innbyggere.

Gisle Solvoll

Transportforsker Gisle Solvoll mener det er plass til fire flyplasser som kan ta ned større fly i Nordland.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

I tillegg er det allerede en flyplass som kan ta ned større fly på Evenes. For ordens skyld kan også flyplassen i Bodø det i dag.

Er det virkelig plass til fire i Nordland?

– Det er et veldig godt spørsmål, sier transportforsker Gisle Solvoll ved Nord universitet.

– Det avhenger av trafikkutviklingen. De regnestykkene som er laget til nå viser at det er et behov, men både i Lofoten og på Helgeland er det i grenseland til å være lønnsom, bemerker han.

– Plass til alle fire

Nettopp lønnsomhet er nøkkelordet. I forrige uke omtalte NRK en rapport fra Holte Consulting bestilt av regjeringen.

Der får flyplassprosjektet i Bodø gjennomgå – i samfunnsøkonomisk betydning.

For at en flyplass skal regnes som lønnsom for Avinor, bør det ifølge Solvoll være over én million passasjerer i året.

– Hvor mange storflyplasser er det plass til i Nordland?

– Slik det ser ut nå, bør man ha plass til alle fire. Det er viktig å ha en god transportinfrastruktur for å få til bosetting og investering. Samtidig vet vi ikke effekten av koronapandemien ennå.

– Forstår du skepsisen til fire storflyplasser i ett fylke?

– Jeg tror en del folk i utlandet vil riste på hodet over antallet. Men vi flyr veldig mye i nord og har få andre alternativer.

Det kan bli samfunnsøkonomisk lønnsomt å flytte rullebanen ved Bodø Hovedflystasjon. Det viser nye beregninger fra Bodø kommune, Men Forsvarsministeren vil ikke bruke tid og penger på et spleiselag med Avinor og kommunen.

Planene om å flytte rullebanen ved Bodø Hovedflystasjon går langt tilbake. Her fra et nyhetsinnslag fra 2012.

Mener Bodø vil rammes

Konsulentselskapet er også bekymret for at storflyplassprosjekt i Mo i Rana og på Leknes i Lofoten kan påvirke passasjertall og lønnsomhet for Bodø lufthavn.

Tall NRK har fått fra Avinor viser at 1.7 millioner passasjerer var innom Bodø lufthavn i fjor.

Drøyt 12 prosent av disse kom eller dro til Lofoten. For Helgeland var tallet 8 prosent.

Om lag halvparten av disse kom kun for å bytte fly.

– Trafikken til og fra Bodø vil på kort sikt gå noe ned hvis folk fra Helgeland og Lofoten kan fly direkte til Oslo. Det blir en viss konkurranse, men den er relativt liten siden avstanden er så stor, forklarer transportforskeren.

Solvoll får støtte fra forsker Harald Thune-Larsen.

– Gir enda større underskudd

Han jobber ved Transportøkonomisk Institutt, og har tidligere sett nærmere på storflyplass i Bodø og Helgeland på oppdrag for Avinor.

Harald Thune-Larsen

Forsker Harald Thune-Larsen ved TØI tror Avinors økonomi vil bli dårligere.

Foto: Svein Erik Dahl / TØI

– Det vil helt sikkert bli mindre trafikk fra Bodø. Samtidig kan den samlede trafikken fra Oslo lufthavn ta seg opp.

Thune-Larsen sier det allerede er «veldig mange lufthavner» i Nordland, og at man kan få lagt ned flere små flyplasser gjennom å bygge større.

– Det store spørsmålet er jo om det er bedriftsøkonomisk lønnsomt for Avinor med fire storflyplasser, påpeker han og forklarer:

– Dette vil trolig øke de økonomiske utfordringene for Avinor, og gi enda større underskudd enn i dag.

– Det er heller ikke noen stor målsetting i Norge om å øke flytrafikken, legger forskeren til.

Nekter lokaliseringsdebatt

Politikere NRK har snakket med er lite villig til å gå inn i noen lokaliseringsdebatt om hvilke prosjekter som eventuelt skal prioriteres.

Ida Pinnerød. Ordfører i Bodø kommune (Ap) og leder i Salten regionråd

Bodø-ordfører Ida Pinnerød vil ikke vurdere de andre prosjektene.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Unntaket er Hålogalandsrådet, som ikke vil ha storflyplass på Leknes. I en uttalelse skriver de:

«Med den usikkerhet som er oppstått som følge av koronakrisen er ikke dette tiden for nye satsinger på storflyplasser. Vår anbefaling er å satse på Evenes som eneste storflyplass (i regionen, journ.anm.)».

I tillegg til å være ordfører i Evenes, er Terje Bartholsen (Ap) også leder i flyplassutvalget Harstad/Narvik lufthavn Evenes. En av to storflyplasser i Nordland i dag.

– Vi mener samferdselsmidlene i regionen bør brukes på å utvikle veisystemet, godsterminal og jernbane. Det vil gi regionen som helhet, og det gjelder også Lofoten, et bedre tilbud totalt sett, sier han til NRK.

Ordfører i lofotkommunen Vestvågøy, Remi Solberg (Ap), omtalte det imidlertid som en «gledens dag» da Avinor tidligere i år anbefalte bygging i Lofoten.

Han er også leder av Lofotrådet.

Bartholsen understreker at han ikke vil uttale seg om de andre prosjektene i fylket.

Vil ikke prioritere

Det vil heller ikke partikollega, og Bodø-ordfører, Ida Pinnerød.

Men, hun frykter ikke at de andre prosjektene påvirker dem. Slik konsulentselskapet Holte antyder.

Jonny Finstad

Stortingspolitiker Jonny Finstad (H) vil realisere alle tre prosjektene.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

– Jeg kan ikke se for meg at man setter opp prosjekter som er helt forskjellig mot hverandre. Bodø er inne i Nasjonal Transportplan, og det er helt nødvendig å investere i en ny rullebane.

– Så får man vurdere de andre prosjektene for seg. Det er ikke et tema vi diskuterer. Jeg har god dialog med ordførerne både i Vestvågøy, Rana og Evenes.

Ifølge Jonny Finstad, som sitter i transportkomiteen på Stortinget for Høyre, blir det heller ikke nødvendig å prioritere.

Han rykket tidlig ut og antydet at han vil se bort ifra hele konsulentrapporten.

– Bygge for å vokse

Nå sier Finstad at de tre prosjektene alle har livets rett.

– Hvis vi skal skape vekst og utvikling i nord, må vi bygge ut infrastruktur. Vi er så heldig at vi har tre flyplasser inne i Nasjonal transportplan. Vi må holde fast ved det og ikke tillate oss å sette et prosjekt opp mot hverandre.

– Men er det virkelig økonomisk forsvarlig?

Ny by - ny flyplass er et av norgeshistoriens største byutviklingsprosjekter.

Flyplassen ligger i dag midt på Bodø-halvøya. Et storstilt flytteprosjekt av dagens rullebane skal frigjøre et areal til en ny grønn og miljøvennlig bydel.

Illustrasjon: Bodø kommune

– Alt handler ikke om økonomi. Skulle vi fulgt alle slike samfunnsøkonomiske analyser, hadde det ikke vært bygd mye samferdsel i distriktene. Vi må stå på og stå samlet.

Til det siste får Høyre-politikeren også støtte fra transportforskerne.

– Det er ikke noe nytt her i nord at prosjekter er samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Det meste man regner på, lønner seg jo ikke, bemerker Gisle Solvoll.