Hopp til innhold

Vil bruke 6,4 milliarder på ny flyplass og ny vei i Lofoten

Avinor vil bygge ny storflyplass på Leknes og legge ned den eksisterende flyplassen i Svolvær. Samtidig anbefaler de en ny vei mellom de to byene. – En gledens dag.

Widerøe-fly på Leknes lufthavn i Lofoten.

Den nye flyplassen i Leknes vil Avinor bygge noen hundre meter fra dagens flyplass.

Foto: Anders Frey Birkmose

Det er altså konklusjonen etter at Avinor og Statens vegvesen har sett på hva som er den beste transportløsningen i regionen.

– Ny storflyplass på Leknes med ny veiløsning gir best samfunnsøkonomi, sier Jon Sjølander som er prosjektansvarlig i Avinor.

– Det vil gi god utvikling og nytte for befolkning og næringsliv som følge av raskere og billigere direkteforbindelse til Oslo, sier Jon Sjølander som er prosjektansvarlig i Avinor.

Løsningen forutsetter at Svolvær lufthavn legges ned. Den nye flyplassen i Leknes vil Avinor bygge noen hundre meter fra dagens flyplass.

Den samlede investeringen for vei og flyplass er estimert til rundt 6,4 milliarder kroner. Flyplassen alene vil koste 2,5 milliarder.

Avinor har ikke økonomi til å alene finansiere flyplassen, så det må kommer penger over statsbudsjettet om prosjektet skal gjennomføres.

Var eneste alternativ

Konklusjonen er kanskje ikke overraskende. I sommer konkluderte Avinor med at Leknes var det eneste stedet i Lofoten de kunne bygge en storflyplass .

Men i sommer var Leknes bare ett av tre alternativer. De to andre var en ny storflyplass på Stokmarknes eller å ikke endre flyplassstrukturen i det hele tatt, men å kun satse på vei.

Til tross for at de altså kan miste flyplassen i Svolvær, ser ikke ordfører Frank Johnsen (Sp) i Vågan mørkt på konklusjonen til Avinor.

– Jeg gikk til valg på at vi skulle beholde småflyplassene sånn som de var og at Evenes skulle være storflyassen i regionen. Men med kortere reisetid mellom Svolvær og Leknes ser jeg ikke mørkt på dette, sier han til NRK.

– Dette å ha muligheten til å pendle mellom de to byene vil være bra, og Leknes vil uansett være nærmere Vågan enn Evenes.

– En gledens dag

Ordfører Remi Solberg (Ap) i Vestvågøy er strålende fornøyd. Ikke rart med tanke på at Leknes er kommunesenteret i kommunen.

– Dette er en gledens dag for Lofoten, sier han.

Solberg, som også er leder av Lofotrådet, mener det er viktig at Lofoten nå fremover står samlet som region for at dette samferdselsløftet skal realiseres

– Det er dyrt å reise til Lofoten, og dette vil gi nye muligheter for direkteflygninger som kan redusere kostnadene for reisende i fremtiden. Dersom dette realiseres vil bygging av ny flyplass også ha en rekke lokale ringvirkninger, som vil være positivt for næringslivet i Lofoten.

Avinor har beregnet passasjergrunnlaget til rundt 330.000. Ifølge Avinor vil det bli grunnlag for tre daglige frekvenser med stort jetfly til Oslo og to-tre om vinteren.

Skuffelse i Vesterålen

I Hadsel er ordfører Kurt Jenssen (Sp) skuffet over forslaget fra Avinor. Han hadde håpet på en storflyplassen på Skagen og en tunnel under Hadselfjorden.

– Det verste er at de ikke ser storflyplass kombinert med å binde Lofoten og Vesterålen sammen med en tunnel under Hadselfjorden. Men den tunnelen kommer før eller seinere likevel, sier ordføreren til Bladet Vesterålen.