Hopp til innhold

Dømt for hatefulle ytringer mot samer: – En seier for alle samer i Norge

En mann i 50-årene fra Meløy i Nordland er dømt for hatefulle ytringer mot samer. Straffen er 18 dagers betinget fengsel og 15.000 kroner i bot. – Grov nedvurdering av samer, slår Salten tingrett fast.

Rettssak hatytringer mot samer

ANMELDTE SAKEN: Hans Petersen var den som anmeldte ytringene. – Dommen er en seier for alle samer i Norge, sier han. Her sammen med familien som følger saken i retten.

Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

En mann i 50-årene fra Nordland er dømt for hatefulle ytringer mot samer etter et Facebook-innlegg han skrev i Avisa Nordland 2. august i fjor.

Mannen er i Salten tingrett dømt til 18 dagers betinget fengsel og 15.000 kroner i bot. I retten erkjente han å ha skrevet innlegget, men forklarte at det bare var ment som humor.

– Det var aldri vondt ment. Kun humor. I ettertid ser jeg at jeg gikk for langt. Det var ikke meningen at det skulle bli noe fælt, kommenterte mannen og erklærte seg ikke skyldig.

Tiltaltes forsvarer, Tor Haug, understreket at hans klient ikke hadde noe rasistisk eller hatefullt motiv. Haug opplyser til NRK fredag at dommen vil bli anket.

– Vi er uenige i begrunnelsen. På forhånd diskuterte vi utfallet av saken. Dersom det ikke gikk vår vei, kom vi til å anke, og det gjør vi.

Tor Haug, advokat

Tiltaltes advokat, Tor Haug, mener ytringsfriheten er sentral i denne saken.

Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

Dommen på 18 dagers betinget fengsel er i tråd med aktors påstand. Her blir det også redegjort for hvorfor disse ytringene er straffbare:

– Tiltalte gir i første del av Facebook-kommentaren uttrykk for at det er helt greit å kjøre på rein som befinner seg i veibanen, og at han selv forsøker å kjøre på rein. Han går langt i å insinuere at samene med vilje jager reinsdyrene ut på veiene for å få tilkjent erstatning, og for derved å «tappe Norge for skattekroner».

I forlengelsen av dette gir tiltalte uttrykk for at det er øvrige nordmenns – det vil si andre enn samers – skattekroner som brukes til å betale erstatning.

Illustrasjon av innlegg som er anmeldt som hatefull ytring

Illustrasjonsbilde av innlegget som ble skrevet 2. august.

Foto: SUNNIVA SKARSVÅG / NRK

– Videre antydes det at samene ikke vet hva skattepenger er. Det er nærliggende å tolke utsagnene slik at tiltalte gir sin tilslutning til å kjøre på reinsdyr, og at samene ikke bidrar økonomisk til fellesskapet, men snarere snylter på dette.

Dommen slår også fast at mannen omtaler han den samiske folkedrakten som «de latterlige klovnedraktan».

Avslutningsvis gir tiltalte uttrykk for at han blir «fette provosert på disse same jævlan» og at han burde be dem om å reise til «h.....», som det er naturlig å forstå som helvete.'

Retten finner flere utsagnene svært nedlatende, nedverdigende og krenkende overfor samer generelt.

Hallo dem hører heime på viddah.. Ikke her med den latterlige klovne drakten dem fær å vasa i. Kjenner du lokta av tennveske, er det en same ikke langt unna på 1, 30 og lokter bål.

Utdrag fra kommentaren

– Det må også karakteriseres som grovt krenkende og sjikanøst når han beskylder samene for med vilje å jage reinsdyrene ut på veiene for å få tilkjent erstatning, og at samene selv ikke bidrar økonomisk til fellesskapet, heter det i dommen.

Retten har vektlagt at mannen i retten uttrykte forståelse for at noen ville komme til å reagere på kommentaren da han skrev den.

– På bakgrunn av ytringenes objektive grovhet og tiltaltes forklaring om at han skjønte at noen ville reagere på kommentaren, finner retten at tiltalte har handlet med forsett, heter det i dommen.

Storfornøyd

Det var Hans Petersen fra Saltdal som anmeldte ytringene. Han har anmeldt 20 ulike saker om samehets, 19 av dem ble henlagt. For han handler det også om å bevare den samiske identiteten.

I dag er han storfornøyd med at mannen i 50-årene er dømt.

– Dette er en seier for alle oss samer i landet. Dommen gir meg mer guts for å drive på videre med å saker som omhandler samehets. Det blir ikke slutt selv om det kommer en dom, men nå har vi skapt en presedens.

Første i Norge

Ánde Somby er jurist ved UiT–Norges arktiske universitet. Han sier dette er en unik sak.

– Dette er nok den første saken der samehets blir tatt til domstolen. Det er ikke ofte at påtalemyndigheten tar tak i slike saker, så jeg vil betegne saken som unik, sier Somby til NRK.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm sier at dette er en viktig dom som vil bli lagt merke til.

– Samer har i lang tid meldt om at de utsettes for rasisme og trakassering, og med denne dommen viser rettsapparatet og samfunnet at dette tas på alvor.

– Det er viktig at vi som samfunn klarer å gjøre noe med den giftige tonen som dessverre preger mange av debattene særlig i sosiale medier og på nettet. Ombudet har stilt krav til myndighetene om å forsterke innsatsen for å bekjempe og forebygge rasisme og fordommer, sier Bjurstrøm.