Har anmeldt samehets 20 ganger

– Jeg gjør dette for oss samer som en folkegruppe, sier Hans Petersen. Han er spent på rettsavgjørelsen i saken om hatytringer.

Hans Petersen

Hans Petersen frykter at samer kan velge bort sin egen identitet, dersom samehetsen fortsetter uten reaksjoner fra det offentlige.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

Hans Petersen fra Rognan føler at tiden er moden for at samer blir inkludert som likeverdige i det norske samfunnet.

– Jeg har ikke anmeldt denne saken fordi det omhandler meg personlig. Jeg gjør dette fordi det handler om oss samer som en folkegruppe, sier Petersen, og sikter til saken om hatytringer som var oppe i Salten tingrett forrige uke.

Rettssaken har fått nasjonal oppmerksomhet, som den aller første saken der samehets blir tatt til domstolen. Petersen valgte å møte opp i retten sammen med sine døtre.

Kommentar om samer i Avisa Nordland sitt kommentarfelt på Facebook

Denne kommentaren anmeldte Hans Petersen.

Foto: Skjermbilde / Facebook-innlegg datert 2. august

Etter at saken var oppe i retten, forteller Petersen at han har mottatt noen stygge meldinger.

– Der er et par stykker som hetser meg som person og mine døtre. De mener at vi er så utrolig hårsår, sier Petersen.

Kun anmeldt de groveste tilfellene

Petersen har anmeldt 20 ulike saker om samehets, 19 av dem ble henlagt. For han handler det også om å bevare den samiske identiteten.

– Jeg har anmeldt de groveste hetserne, ikke de små. Det er fordi jeg ønsker at vår samiske identitet skal bevares.

Hvis hetsen får lov til å gå sin vante gang, så er det veldig mange som kan ta avstand fra sin samiske identitet.

Hans Petersen

Han håper på en dom som gjør det lettere for samer å anmelde samehets.

Prøver å møte hetsen med raushet

Reindriftssamen fra Saltfjellet i Nordland, Elin Kristina Oskal har til tross for sin unge alder også opplevd mye samehets.

– Det er ofte snakk om jernbanelinjen. De påstår at vi driver reinsdyrene på toglinjene med vilje, for å få erstatning for påkjørte rein, sier Oskal.

Nina og Elin Kristina Oskal

22 år gamle Elin Kristina Oskal sammen med sin mor Nina Oskal.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

Tidligere har hun prøvd å møte hetsen med å forklare virkeligheten. Men det virker å ikke ha noe nytte.

– Det virker som de allerede har gjort opp sin mening, og ikke vil høre. Så da har jeg gitt litt opp med å prøve å svare de.

Vil ha større reaksjon mot samehets

I retten forrige uke, uttalte advokaten til den tiltalte at hans klient ikke hadde noe rasistisk eller hatefullt motiv, og legger særlig vekt på ytringsfriheten.

– Den skal veie tungt, sier han.

Mikkel Berg-Nordlie forsker på urfolkspolitikk ved OsloMet. Han mener at samehetsen som den tiltalte mannen skrev er ekstremt grov, og det er viktig at den prøves i retten.

Mikkel Berg-Nordlie

Mikkel Berg-Nordlie

Foto: Privat

– Hvis det er lov å si sånne ting om samer i offentligheten uten noen form for reaksjoner, så etableres det en kultur om at det er lov å si hva man vil om samer uten at det skjer noe, sier Berg Nordlie.

Dommen blir avsagt mandag 4.februar, den kan ha store konsekvenser for rasistiske utsagn mot samer. Dersom den tiltalte blir dømt, så setter tingretten presedens. Andre lignende rettssaker må sette domfellelsen til grunn.

– Det er trist hvis det går den andre veien, for det konkluderer med at det er helt greit med rasistiske uttrykk i Norge i dag, sier Berg-Nordlie.