Hopp til innhold

Hydrogenfabrikker bygges over hele Norge – men salget av hydrogenbil stuper

I 2018 ble det solgt 51 hydrogenbiler i Norge. I fjor beskjedne 15. Til tross for det planlegges det så mange hydrogenfabrikker at ingen har oversikt over antallet.

Hyundai hydrogenbil

Det finnes fire fyllingsstasjoner for hydrogenbiler i Norge. I fjor ble det solgt 15 biler som kan benytte seg av disse.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

Det mangler ikke på nyheter om hydrogenprosjekter i Norge.

Teco 2030 lovte i mars å gjøre Narvik til Norges hydrogenhovedstad. En måned senere lanserte Aker Horizon store planer på Aukra. Tidligere denne uken meldte også Mosjøen seg på hydrogeneventyret gjennom Gen2 Energy.

Disse planene er bare toppen av isfjellet.

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum, sier de per nå har kontroll på mer enn 50 hydrogen- og ammoniakkprosjekter i Norge.

– Veksten har vært enorm. Vi sliter med å holde oversikten vår oppdatert, men det er et luksusproblem.

Salget av hydrogenbiler går imidlertid ikke like raskt.

Det har nærmest stoppet helt opp.

EUs hydrogenkrav virker som bensin

Å produsere hydrogen i Norge er ikke noe nytt. I 1929 satt Norsk Hydro i gang den første produksjonen. Norsk Hydrogenforum ble etablert i 1996.

– Norge var veldig tidlig ute. Vi nærmer oss 100 år med tradisjon innenfor hydrogen, og det kan vi være stolte av, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen til NRK.

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i norsk hydrogenforum sier det har vært en eksplosjon i antall prosjekter det siste året.

Foto: Norsk hydrogenforum

I dag er det imidlertid ingen som driver storskalaproduksjon av ren hydrogen. Wilhelmsen tror det bare er et tidsspørsmål før vi ser at de første fabrikkene blir stablet på beina.

– Etter at EU la frem sin hydrogenstrategi i fjor sommer har det tatt helt av. EU kom med helt klare produksjonsmål, og la enorme summer på bordet. Det vises over hele Europa. Det er flere hundre prosjekter. Nye prosjekter dukker stadig opp.

– Det er mange som nå ønsker å sette i gang, både med tanke på å benytte hydrogen og ammoniakk lokalt, men også med tanke på eksport.

Hvor mange prosjekter finnes det i Norge totalt?

– Jeg skulle gjerne hatt en komplett oversikt, men det har vi ikke. Vi har mer enn 50 prosjekter på vår liste, men vi er veldig ærlig på at den ikke er fullstendig. Det er en rekke prosjekter som ikke er inkludert, blant annet innenfor forskning og utvikling. Antallet kan i realiteten være det dobbelte.

– Er det realistisk å tro at alle disse skal bli realisert?

– Oversikten vår viser at det er en god geografisk spredning, og vi har mange gode lokasjoner i Norge som egner seg for hydrogenproduksjon. For eksempel i områder med tilgang på mye strøm og innestengt kraft.

«Ingen» snakker om hydrogen

Det er med andre ord stor optimisme med tanke på produksjon av hydrogen. Dette har imidlertid ikke smittet over på salget av hydrogenbiler.

Ifølge Opplysningen for Veitrafikk (OFV) ble det solgt 15 hydrogenbiler i 2020. Til nå er det solgt 13 i 2021.

– Alle hydrogenbilene som ble registrert i fjor og hittil i år er Toyota Mirai, sier direktør i OFV Øyvind Solberg Thorsen.

– Det er ikke helt det store markedet. Og det ble satt ganske kraftig tilbake med eksplosjonen i Sandvika. Etter det gikk lufta ut av ballongen.

Thorsen sier det er interessant hvordan elbilene raskt har blitt favorisert i Norge, men at det samtidig er bekymringsfullt.

Øyvind Solberg Thorsen, direktør Opplysningsrådet for veitrafikken

Øyvind Solberg Thorsen mener vi i større grad burde legge til rette for at hydrogen kan bli en del av transportløsningen i fremtiden.

– Vi åpner ikke opp for at hydrogen bør være en del av løsningen. Vi burde legge til rette for at tunge kjøretøy kan legge over til hydrogen. Da vil det ikke ta lang tid for personbiler og varebiler blir mer attraktivt, sier han og legger til:

– Det er interessant at det brukes veldig mye ressurser til å lage ny batteriteknologi da vi vet at vi kunne kjørt elektrisk også med hydrogen som drivstoff.

– Er det ikke nok med elbiler? Trenger vi et alternativ?

– Ser vi for oss en fremtid hvor oljebasert drivstoff ikke lenger skal være en del av veitransporten, da trenger vi flere kilder enn bare elektrisitet. Skulle strømforsyningene stoppe opp vil vi være veldig sårbare som nasjon.

Ren elektrisitet mer effektivt

Wilhelmsen i norsk hydrogenforum gir Thorsen bred støtte i at hydrogen burde være et satsingsområde i årene fremover.

– Teknologien fungerer og er moden for å tas i bruk i større omfang. Det er fire fyllingsstasjoner i Norge så langt – og bilene er absolutt sammenlignbare med elbilene i pris. I løpet av 2022 skal også drosjeselskapet Caboline i Oslo, i samarbeid med Toyota og Everfuel, rulle ut 100 hydrogenbiler på veiene.

Ikke alle er enig med Wilhelmsen. Jon Samseth er sivilingeniør og professor i fysikk. og er ansatt ved Oslo Met. Han mener hydrogen aldri vil kunne konkurrere med ren elektrisitet.

Jon Samseth

Jon Samseth er ikke overbevist om at hydrogenbiler vil være en stor del av fremtiden i Norge.

Foto: Oslo Met

– Når batteriene blir bedre og bedre vil det potensielle markedet for hydrogen bli mindre og mindre. Det er få i dag som tenker at hydrogen skal være for personbiler. Eksempelvis har Honda akkurat lagt ned hydrogenpersonbilsatsingen sin, sier han og legger til:

– Direkte elektrisitet uten å gå vegen om hydrogen er mye mer energieffektivt. Det er problemet.

Han sier videre at hydrogen er et unødvendig og fordyrende mellomledd.

– Vi skal bruke elektrisitet til å lage hydrogen, for å så gjøre det om til strøm igjen. Da er det mye bedre å lade elbilen direkte. Potensialet for hydrogen blir mindre og mindre i takt med at batteriteknologien blir bedre.

Samseth legger til:

– Om fem år er det ingen som vil tenke på hydrogen i forbindelse med landtransport.