Hopp til innhold

Her vil Aker Horizons bygge hydrogenfabrikk

Aker Horizons planlegger bygging av en stor hydrogenfabrikk på Aukra. Selskapet vil bruke gass som kommer i land på Nyhamna i produksjonen.

Odd Jørgen Nilssen foran tomta til det som kan bli en hydrogenfabrikk i Aukra kommune

Ordfører Odd Jørgen Nilssen (H) tok kontakt med Aker om utbygging av en hydrogenfabrikk i tilknytning til gassanlegget på Nyhamna i Aukra i midten av februar.

Foto: Roar Strøm

Aukra kan nå stå overfor en stor ny utbygging om Aker Horizons med investeringsdirektør Karl-Petter Løken i spissen får det som han vil.

Den tidligere fotballproffen var også med da den første store utbygginga av gassanlegget på Nyhamna ble reist med Hydro som utbygger.

Nå er det hydrogen som gjelder, og på sikt kan øya med et par tusen innbyggere få en fabrikk som også kan gi over hundre arbeidsplasser.

Karl-Petter Løken, investeringsdirektør i Aker Horizons AS

Investeringsdirektør Karl-Petter Løken i Aker Horizons planlegger nå en stor hydrogenfabrikk i tilknytning til gassanlegget i Aukra.

Foto: Line Slotnes / Line Slotnes

Vi ser store muligheter til å produsere hydrogen fra gassen som kommer i land på Nyhamna i Aukra. Ordføreren tok kontakt med oss i midten av februar og vi tente på ideen, sier Karl-Petter Løken.

Skryter av Aukra som tok initiativet til hydrogenfabrikken

Han skryter av Aukra og sier at med en så fremoverlent kommune har han stor tro på det de kan produsere blå hydrogen på en del av naturgassen som nå kommer i land, men presiserer samtidig at de er på planleggingsstadiet.

Hydrogenet skal brukes som et miljøvennlig alternativ både i Norge og i England, siden Aker Horizons også har tanker om eksport.

Gassanlegget på Nyhamna i Aukra tar imot gass fra Ormen Lange-feltet og Aasta Hansteen nord for polarsirkelen.

Torsdag ettermiddag fikk politikerne i Aukra orientering om planene fra ordfører Odd Jørgen Nilssen (H). Han tror en ny utbygging blir helt avgjørende for kommunen med et par tusen innbyggere.

Vi mistet hundre arbeidsplasser da Vard la ned verftet før jul i 2019 og nå kan vi på sikt få over hundre nye om vi lykkes med disse planene. Nyhamna er et gassknutepunkt på Romsdalskysten, som i framtida skal ta imot gass fra enda flere felt på sokkelen. Samtidig er det viktig at vi nå kaster oss på den grønne bølgen innen olje og gass, sier en svært fornøyd ordfører.

Olje og energidepartementet orientert

Denne uka orienterte Nilssen Olje- og energidepartementet, Møre og Romsdal fylkeskommune, statsforvalteren og det norske selskapet Gassco, som har hovedansvaret for alle gassfelt på norsk sokkel.

Responsen er har vært positiv fra alle vi har vært i dialog med. Dette er en villet politikk fra både Storting og regjering. Vi må dreie produksjonen av olje og gass inn på den grønne bølgen og nå gjør vi nettopp det her i en av landets mektigste gasskommuner, sier Aukra-ordføreren.

Nyhamna 2016

Gassanlegget på Nyhamna i Aukra tar imot gass fra Ormen Lange-feltet og Aasta Hansteen nord for polarsirkelen. Nå planlegger Aker Horizons å bruke deler av gassen til å produsere hydrogen på Romsdalskysten.

Foto: Picasa

Svært viktig for gassnasjonen Norge

Løken er klar på at planene har pågått i knappe to måneder, men at den grønne bølgen skyller innover Europa og det haster for Norge å henge med på dette internasjonalt som en mektig olje og gassnasjon. Samtidig er han klar på at det gjenstår mye planlegging framover, men at han er svært godt fornøyd med at de har landet på Aukra der gassproduksjonen har gått for fullt siden 2007 da den første gassen fra Ormen Lange-feltet kom i land.

Dette kan bli en stor satsing for Aker der flere av selskapene etter hvert kobles på, sier investeringsdirektøren, som ser fram til å komme tilbake til Nyhamna der han også var med på den første store utbygginga der medarbeidere fra over femti nasjoner deltok på milliardutbygginga. Nå kan en ny stå for døra med grønt fortegn ytterst på Romsdalskysten.