– Hjelpetilbudet bedre for jenter

André Oktay Dahl (H) vil ha en egen handlingsplan for å bekjempe overgrep mot gutter. – Hjelpetilbudet er bedre for jenter i dag, sier han.

André Oktay Dahl

ENGASJERT: André Oktay Dahl har selv opplevd overgrep. Nå vil han ha mer hjelp til ofrene.

Foto: Privat

Psykologspesialist Henry Molvær sa til NRK før helgen at samfunnet ikke har tatt overgrep mot unge gutter alvorlig nok. Det er nestleder i justiskomiteen André Oktay Dahl (H) enig i.

– Noen mener at hvis du som ung gutt blir utsatt for et overgrep, så har du på en eller annen måte lagt opp til det selv. Samfunnet kan ikke godta slike holdninger, sier han.

– En handlingsplan må på plass

Nå vil han ha en egen handlingsplan for å bekjempe overgrep mot gutter, samt å sikre at ofrene får god nok hjelp.

– Det må rett og slett en en holdningsendring til. Gale holdninger er grunnen til at hjelpetilbudet til gutter er mindre enn det er for jenter i tilsvarende situasjon.

Dahl mener fokuset nå må rettes mot guttene, og at tabuer må brytes ned.

Ekstra belastende for gutter

– Vi må inn i skolen og barnehagene og spre kunnskap om at det det ikke bare er jenter som utsettes for overgrep. Vi må bli mer oppmerksomme på at dette gjelder begge kjønn, sier han.

Dahl opplevde selv overgrep da han var 14 år, og mener skammen som ofrene gjerne føler kan være ekstra vanskelig for gutter.

– Å oppleve slike ting er ille for begge kjønn, men kjønnsrollemønsteret gjør at gutter ofte får en tilleggsbelastning. Mange føler at å bli utsatt for overgrep bryter fullstendig med forventningene til det å være gutt eller mann, og mange er også redde for å bli beskyldt for å være homofil. Jentene er gjerne flinkere til å betro seg til venninner, og får på den måten sagt fra, mens guttene bærer det inni seg.

– Tenk på ofrene

Saken i Bodø der en 35 år gammel mann er siktet for en grove overgrep mot en rekke mindreårige gutter,opprører Oktay Dahl.

– Gjennom både denne saken og saken mot Lommemannen håper jeg at man begynner å tenke på ofrene, og ikke bruker all energi på å rope på strengere straffer. Det bør være strengere straffer også, men fokuset må i større grad rettes mot ofrene som sitter igjen, og som trenger hjelp.

– Ikke dyss det ned

Dahl mener det ikke hjelper ofrene at sakene blir dysset ned, selv om temaet er ubehagelig.

– Dersom foreldre oppdager at barnet har blitt utsatt for overgrep, så må de søke profesjonell hjelp for å få råd til hvordan de skal takle situasjonen. Det viktige er å unngå at barnet føler skam over det som har skjedd.

Han råder folk til å møte ofrene med åpenhet, men på deres egne premisser.

– Man må finne måter å snakke om dette, selv om det er vanskelig. Og vi må endre holdningene våre. Det er aldri greit til å forgripe seg på andre mennesker, avslutter André Oktay Dahl.

Fikk du med deg disse?