36-åring må sitte i fengsel på ubestemt tid

Hålogaland lagmannsrett er klar i sin dom, og oppretthodler forvaringsdommen som 36-åringen fra Bodø ble dømt til i tingretten.

Overgrepssaken i Bodø

UTGA SEG FOR Å VÆRE JENTE: 36-åringen brukte dette bildet og nicket 'cillepia15' for å komme i kontakt med unge gutter på nettet.

Foto: NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Bodø-mannen (36) ble dømt til sju års forvaring i Salten tingrett, med ei minstetid på fire år i fengsel for seksuelle overgrep mot 11 gutter. Mannen mente forvaringsdommen var for streng, og i forrige uke var saken oppe i Hålogaland lagmannsrett.

Aktor, statsadvokat Geir Fornebo, ba lagmannsretten om å forkaste anken fordi faren for gjentakelse er stor.

Enstemmig

Hålogaland lagmannsrett er klar i sin dom, og juryen er enstemmig. Anken forkastes. 36-åringen fra Bodø må sone i forvaring, og får ikke en tidsbestemt straff.

Lagmannsretten skriver at de etter omstendighetene ikke finner grunn til å endre tingrettens fastsettelse av forvaringens tidsramme og minstetid på henholdsvis 7 og 4 år.

Forsvarer for 36-åringen, Nils Aga, har ikke fått snakket med mannen etter at dommen var klar.–

– Jeg går ut fra at når han har anket for å få omgjort forvaring til vanlig tidsbestemt fengsel, så er han like uening i dag som han var før ankebehandlingen, sier Aga.

Ga seg ut for å være jente

36-åringen stod tiltalt for seksuelle overgrep mot 11 gutter. De alvorligste tiltalepunktene gjelder seksuell omgang med to av guttene.

Den ene av de to var ifølge tiltalen sju år da overgrepene startet i 1997. Den andre var elleve år da han i ifølge tiltalen skal ha blitt utsatt for grove seksuelle overgrep.

Ifølge tiltalen har 36-åringen også lokket åtte av guttene til å vise seg fram på nettet nakne og «utvise seksuell aktivitet» foran et webkamera. Flere av guttene trodde de viste seg fram for en 15 år gammel jente.

Etterforskningen har vist at 36-åringen hadde 1.000 kontakter på direktemeldingstjenesten Windows Live Messenger tilknyttet den falske identiteten.

Vil beskytte samfunnet

Lagmannsretten mener det er finnes en betydelig og reel risiko for gjentatt kriminalitet av samme karakter, og at vilkårene for forvaring er tilstede.

Forsvarer Nils Aga står fast på at det er en for streng dom.

– Jeg tar lagmannsrettens dom til etterretning, men jeg er fortsatt av den oppfatning at en tidsbestemt fengselsstraff hadde vært det riktige, sier Aga.

Hevet erstatningsbeløp

Den ene gutten var i tingretten tilkjent en erstatning på 80 000 kroner. Hålogaland lagmannsrett hevet dette til 100 000 kroner.

En annen av de som ble utsatt for mannens overgrep ble tilkjent 175 000 kroner i ersatning i tingretten. Etter avtale mellom partene ble de enige om å heve dette beløpet til 200 000 kroner, og det fastsettes også av lagmannsretten.

Ellers er de andre ankene på erstatninger forkastet, og dermed blir tingrettens avgjørelse stående for disse.

Det er ikke klart om dommen vil ankes til Høyesterett.