NRK Meny
Normal

Bekymret for helsa til unge kvinner

Unge kvinner er mindre yrkesaktive, får mer sosialhjelp og har langt større psykiske problemer. Det bekymrer forskere.

Eksamen

Unge kvinner kommer dårlig ut i en undersøkelse Nordlandsforskning har utført på oppdrag fra Nordland fylkeskommune.

Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: NATHALIE BOURREAU / PHOTOPQR/PRESSE OCEAN

– Det er grunn til å rope varsko på vegne av de unge kvinnene, sier Hege Gjertsen ved Nordlandsforskning.

Hun er en av forskerne som har utarbeidet rapporten om levekår og livskvalitet i Nordland. Og det er spesielt funnene om de unge jentenes situasjon som bekymrer. I undersøkelsen kommer det fram at en femtedel av kvinnene mellom 16-24 år har mottatt sosialhjelp, mens bare 4 % av mennene i samme aldersgruppe har mottatt sosialhjelp.

– Det er vanskelig å svare på hvorfor forskjellen mellom kjønnene er så store. Noe av forklaringen på at så mange unge jenter får sosialhjelp er nok at de er alenemødre eller har avbrutt skolegangen, sier Gjertsen.

Føler håpløshet

Kvinnene i denne aldersgruppen er også den befolkningsgruppen som i størst grad har psykiske problemer.

– Dette er urovekkende. Mange unge jentene tar utdanning og klarer seg godt på skolen, likevel føler de håpløshet på grunn av krav, forventninger og kroppspress, sier Gjertsen.

Hege Gjertsen

Hege Gjertsen ved Nordlandsforskning uroer seg over unge kvinners psykiske helse.

Foto: Nordlandsforskning

Funnene fra Nordlandsforskning bekrefter undersøkelser som tidligere har blitt gjort.

Da Ungdata for 2013 ble lansert tidligere i år konkluderte NOVA, som står bak undersøkelsen, at dagens ungdomsgenerasjon er veltilpasset og hjemmekjær, men stressa. Spesielt var det jentene som fortalte om psykiske plager og stressymptom.

Etterlyser helhetstenkning

Gjertsen etterlyser handling fra det offentlige for å hjelpe de unge kvinnene som sliter.

– Når flere undersøkelser bekrefter dette, viser det at problemet er reelt. Nå må slutt på at det kun er fine ord uten handlig. Det er viktig at det offentlig kommer tidlig inn for å hindre at disse faller utenfor, sier Gjertsen

Hun mener det må bli en bedre helhetstenkning mellom de ulike offentlige etatene for å hjelpe disse jentene.

– Når så mange unge sliter, kan det ikke kuttes i helsesøstertjenesten på skolene. Vi opplever at Nav, kommuner og helsesøstertjenesten ikke snakker godt nok sammen. Dette mener jeg må bedre. Det vil bli langt dyrere for det offentlige hvis de unge jentene ikke får hjelp og ender opp med å stå utenfor arbeidslivet permanent, advarer forskeren.