Bare folk i deler av den nye kommunen får skattefordeler: – Urimelig

Folk i dagens Bindal får beholde sitt momsfritak på strøm, når de blir del av Trøndelag. Samme ordning kan resten av befolkningen i den nye storkommunen se langt etter.

Amund Hellesø

Ordføreren i det som i dag er Vikna, Amund Hellesø (Ap), er mildt sagt oppgitt over at de ikke får de samme godene når Bindal innlemmes i felles kommune.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Som regjeringen har bestemt må Bindal helt sør i Nordland snart bytte fylke når kommunen tvangssammenslås med Vikna, Leka og Nærøy i Nord-Trøndelag.

Siv Jensen presenterer statsbudsjettet

– Vi vil følge opp med å fremme et forslag til Stortinget til endring i merverdiavgiftsloven som innebærer at det geografiske området som i dag utgjør Bindal kommune også etter en justering av fylkesgrensene vil omfattes av fritaket, sier Siv Jensen.

Foto: NRK

For bindalingene kunne tvangsflyttinga innebære mindre penger i lommeboka, siden kommunen som del av Nordland i dag har momsfritak på strøm – noe trønderne ikke har.

Men nå opplyser finansminister Siv Jensen (Frp) at selv om Bindal snart er historie, får denne delen av ny storkommune likevel beholde skattefordelene.

– Regjeringen har lagt til grunn at denne justeringen ikke skal få noen konsekvenser for omfanget av dagens merverdiavgiftsfritak for salg av strøm.

– Det fremkommer også av proposisjonen at det ikke er aktuelt med en utvidelse av dagens fritak, skriver Jensen i en e-post til NRK.

Reagerer

Dermed får folk i Bindal en fordel som innbyggerne i dagens Vikna, Nærøy og Leka ikke får. Og det er fryktelig urimelig, synes ordfører i Vikna Amund Hellesø (Ap).

– Hva er da vitsen med å sammenslå. Her skal man tvinge sammen fire kommuner og så ha forskjellige vilkår i deler av den nye kommunen. Det virker rotete og dårlig håndverk av politikerne i Høyre, Frp og Venstre.

Hellesø har en klar forventning om at det ikke lages mer byråkrati når man slår sammen kommuner, og mener bindalingene rett og slett blir lurt.

– Det vil bli for mange praktiske utfordringer ved å håndheve dette på sikt, og jeg tror det bare er et tidsspørsmål før godene blir fjernet for godt uansett.

– Et lokkemiddel

Heller ikke Bindal-ordfører Britt Helstad er særlig begeistret. Hun tok opp dette med kommunalminister Jan Tore Sanner i Oslo 14. juni, sier hun.

– Budskapet mitt var at bindalingene ønsker at dette blir likt for hele den nye kommunen. Vi er glade for at vi får beholde fordeler, men det er veldig lett å ta det bort også når én del av kommunen har goder som resten ikke har.

Dette er et lokkemiddel for at bindalingene skal synes det er greit å bli trøndere.

– At bindalingene alene skal sitte med spesielle goder i en ny kommune er ikke et godt utgangspunkt for samarbeidet innad i den nye kommunen.

Bindal-ordfører Britt Helstad

Bindal-ordfører Britt Helstad vil kjempe for at alle i den nye storkommunen får ta del i de samme fordelene.

Foto: Ole Dalen / NRK

– Burde man bare fjernet ordningen først som sist?

– Det skulle bare mangle at vi fikk beholde fordelene, men skal vi sammenslås så må alle få ta del i de samme ordningene, gjentar Helstad.

Større diskusjon

Bindal har i dag også et Nord-Norge-tilskudd til landbruket, et gode som de også får beholde.

– Vårt utgangspunkt i kommunereformen er at de som har slike gunstige ordninger i dag ikke skal miste dem som følge av reformen, sier Jan Tore Sanner til Brønnøysunds Avis.

Om ordningen skal utvides til å gjelde også resten av den nye kommunen, opplyser Landbruksdepartementet følgende i en e-post:

– Nåværende Bindal kommune kan videreføre nåværende sonenivå og tilskuddssatser, selv om Bindal eventuelt skulle bli flyttet til Trøndelag.

– Avtalebestemmelsen innebærer også at de kommuner Bindal slås sammen med, tilsvarende vil videreføre sitt nåværende sonenivå og tilskuddssatser

Laster kart, vennligst vent...

Ny storkommune. Bindal i rødt.

Fremtidens fylkeskart