Hopp til innhold

Regjeringen sier ja til storflyplass, men venter med å gi penger

Regjeringen, KrF og Venstre sier ja til å prioritere ny storflyplass på Helgeland i Nasjonal transportplan. Men flyplassentusiastene må vente på friske penger fra staten.

Luftfartstilsynet gir grønt lys for Hauan

I dag ble det klart at regjeringen og samarbeidspartiene gir grønt lys til ny storflyplass i Rana.

I forslaget til Nasjonal transportplan går regjeringen inn for å bygge ny flypass i Rana. Det foreslås bevilge 1,47 milliarder kroner i statlige midler, men disse pengene fases inn først i andre del av planperioden – det vil si tidligst i 2024.

Kenneth Svendsen

Det var Kenneth Svendsen (Frp) som fikk æren av å glede ranværingene i dag. – Endelig er det Helgelands tur, sier han.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Partiene legger til grunn at inntil 600 millioner kroner av midler fra kommunen og privat næringsliv kan gi oppstart raskest mulig. Rana har vedtatt å stille med 300 millioner, mens lokale og regionale bedrifter har lovet å være med på spleiselag på resten.

– Disse pengene kan gi oppstart raskest mulig. Utviklingskontrakter og offentlig-privat samarbeid kan også bidra til finansieringen, så sant Stortinget godkjenner det. Vi ønsker å legge til rette for byggestart i første halvdel av NTP-perioden, sier stortingsrepresentant Kenneth Svendsen (Frp).

Vil låne penger

Ordfører Geir Waage og PLU-leder Henrik Johansen

– Dette er like stort som da Stortinget bestemte at det skulle bygges et jernverk i Mo i Rana i 1946, sa ordfører Geir Waage, her sammen med PLU-sjef Henrik Johansen.

Foto: Frank Nygård / NRK

Daglig leder Henrik Johansen i Polarsirkelen lufthavnutvikling er klar til å stikke spaden i jorda allerede til neste år. Han ser ikke bort fra at flyplassen står ferdig samtidig som pengene kommerst fra staten.

– Regjeringen åpner for en avtale for en eventuell mellomfinansiering. Det betyr at vi låner penger inntil pengene fra staten kommer. Fra vi setter spaden i jorda tar det to-tre år å bygge, derfor tror jeg absolutt vi kan være ferdig til 2023, sier Johansen til NRK.

Som en følge av nybyggingen blir Mo i Rana lufthavn Røssvoll lagt ned. Partiene er imidlertid enige om at Mosjøen lufthavn Kjærstad skal bestå.

Lang vei

Applaus for ny storflyplass på Helgeland

Stor applaus på pressekonferansen i Mo industripark da nyheten om regjeringens ja ble offentliggjort.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Helt siden 1990-tallet har innbyggerne på Helgeland kranglet om en ny storflyplass. Nå har Høyre, Frp, Venstre og KrF kommet til en enighet om storflyplassens fremtid.

Skal det etableres en felles storflyplass på Hauan i Rana, eller bør man beholde den flystrukturen man har i dag, med flere småflyplasser? Det er spørsmålet man har stilt seg i en årrekke.

Luftfartstilsynet har gitt grønt lys for søknaden om konsesjon for flyplassen, men innbyggerne på Helgeland har vært sterkt uenige om en storflyplass på Hauan i Rana vil være et gode for hele Helgeland, all den tid det kan bety nedleggelse av småflyplassene i nabobyene Sandnessjøen og Mosjøen.

Årelang krangel

Polarsirkelen lufthavn på Hauan, Mo i Rana

I forslaget til Nasjonal transportplan går regjeringen inn for å bygge ny flypass i Rana. Det foreslås bevilge 1,47 milliarder kroner i statlige midler som fases inn i andre del av planperioden.

Foto: Nordic - office of Architecture

Diskusjonen om en felles storflyplass for de tre byene Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen strekker seg helt tilbake til 1990-tallet. Først var det snakk om en felles storflyplass i Drevjadalen i Vefsn, som geografisk ligger mer eller mindre midt imellom de tre tettstedene.

Men Avinor skrinla prosjektet da den værmessige tilgjengeligheten og topografien ikke egnet seg for en storflyplass i området. Det ble bestilt en ny rapport, men Luftfartstilsynet konkluderte i 2011 med at lufthavnen ikke kunne påregne å få godkjenning i medhold av luftfartsloven.

Dermed ble prosjektet til Polarsirkelen Lufthavnutvikling ved Hauan, åtte kilometer nordøst fra Mo i Rana stående igjen som det eneste alternativet.

Det ble for alvor startskuddet for den opprivende flyplasskrangelen på Helgeland – som handler om langt mer enn en skarve flyplass. For dersom storebror Rana skal få flyplass, krever Avinor at flyplassen i Mosjøen legges ned.

Samtidig er befolkningen i Sandnessjøen redde for at ny flyplass på Indre Helgeland vil få negative konsekvenser for deres egen Stokka lufthavn, som ble forlenget til 1199 meter for ikke så lenge siden.

Dermed oppstår en klassisk lokaliseringskonflikt hvor tre nabobyer kjemper mot hverandre for å få gehør for «sitt» prosjekt.

  • Se historien om flyplassdebatten oppsummert på 1 minutt:
Handler det bare om hvor flyplassen skal ligge, eller er det noe mer bak?

– Alle flyplasser på Helgeland består

Avinor har beregnet at en ny storflyplass i Rana vil koste to milliarder kroner.

Tidligere i mars uttalte leder i transportkomiteen på Stortinget, Nikolai Astrup (H) at ingen av flyplassene på Helgeland skal legges ned, selv om det har vært en premiss fra Avinor at flyplassen i Vefsn må legges ned som følge av sviktende passasjergrunnlag, hvis det skal bygges en storflyplass i Rana.

I februar lovte regjeringen 2,4 milliarder kroner til flyplassprosjektet i Bodø.

Det er nå knyttet stor spenning til hva regjeringen og samarbeidspartiene nå har kommet fram til når det gjelder en storflyplass på Hauan.

Strid om storflyplass