Kan bli Norges andre private storflyplass

Flyplassentusiastene i Rana er så utålmodige at de vil bygge den nye storflyplassen selv.

Polarsirkelen lufthavn, Hauan

Polarsirkelen lufthavn skal bygges 7–8 kilometer øst for sentrum i Mo i Rana. Den nye storflyplassen skal erstatte kortbaneflyplassen på Røssvoll.

Foto: Polarsirkelen lufthavnutvikling

Eksemplene på større flyplasser i Norge som driftes utenfor Avinor-systemet er svært få. Torp er kjent for folk flest og både eies og driftes privat.

Nå kan den planlagte storflyplassen i Rana følge etter, for de private initiativtakerne snuser på muligheten for å bygge, eie og drifte flyplassen for egen regning, helt til milliardene fra staten kommer – tidligst i 2024.

Hva som skjer etter det, er det ingen som vet, men det ligger flere muligheter på bordet.

Mener privat drift gir fordeler

Kenneth Svendsen

Kenneth Svendsen (Frp) fikk selv fortelle ranværingene at en ny storflyplass var med i Nasjonal transportplan.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Tidligere stortingsrepresentant Kenneth Svendsen mener det er gode muligheter for at flyplassen er i drift før 2024 og synes det er en god idé å la lokale krefter stå for bygging, eierskap og drift.

– Et lokalt eid driftsselskap vil prøve å få økt turisme, bedre tilbud og økt inntjening. Avinor er lite pågående for å få slik drift. Det primære for et lokalt selskap er ikke å tjene penger på drift, men å skape økt aktivitet til eierne, som er næringsliv og kommune.

Han har lenge kjempet for at Helgeland skal få egen storflyplass og har fulgt saken fra sin plass på Stortinget.

Skal eie selv

En ny storflyplass på Hauan utenfor Mo i Rana er anslått å koste 2,1 milliarder kroner. Regjeringen har i Nasjonal transportplan (NTP) planlagt å bidra med 1,5 milliarder av disse, men pengene kommer først i del to av planen.

Likevel drømmer Rana kommune om å kunne sette spaden i jorda allerede neste år.

– I utgangspunktet eier de lokale kreftene flyplassen fram til pengene fra staten kommer, så er det opp til departementet og Stortinget om de vil ha en alternativ drift, sier Svendsen.

Daglig leder Henrik Johansen i Polarsirkelen lufthavnutvikling sier det til syvende og sist er opp til staten hvordan flyplassen skal driftes.

– Dersom regjeringen og Stortinget vil at Avinor skal drifte den nye flyplassen, vil vi synes det er en god løsning.

Tar den økonomiske risikoen

Allan Ellingsen, Samferdselsminister Jon Georg Dale og ordfører Ida Pinnerød

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) vil foreløpig ikke svare på om Rana kan gå videre med planene sine.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Tidligere i år gikk Polarsirkelen lufthavnutvikling og kommunen ut og sa de ønsker å bruke 15 millioner på en anbudskonkurranse for bygging av storflyplassen.

Det innebærer at de lokale initiativtakerne tar hele den økonomiske risikoen, noe som samferdselsministeren Jon Georg Dale (Frp) tidligere har presisert er en forutsetning for at han skal si ja.

I Rana håper de på en avklaring før jul, men Dale vil fortsatt ikke svare på om de får lov.

– Jeg avklarer ingen tidspunkt. Vi skal gjøre de vurderingene vi skal. Jeg er opptatt av at vi skal gjøre dem skikkelig, slik at vi opptrer ryddig og forutsigbart for de private aktørene i dette. Det gjør at svaret kommer så fort det er klart.

– Mangler finpussing

Kenneth Svendsen tror lite gjenstår før han og Rana får svaret de venter og håper på.

– Det meste er nok på plass, men det mangler finpussing. Det er her snakk om et anbud, så vil anbudet vise om kostnadene i vedtaket i NTP overholdes. Det er jeg bra sikker på det gjør.

Han mener det som skjer på Helgeland er nybrottsarbeid og trekker paralleller til det som har skjedd på det norske veinettet de siste årene.

– Stortinget har sagt at man skal se på alternative løsninger. Jeg tror det er veldig fornuftig å komme frem til en slik løsning. Det har vi blant annet sett når Nye Veier har fått ting ut på anbud og brukt markedet. Det har ført til dramatisk nedgang i kostnadene på veibygging. Det samme kan også gjøres på bygging av flyplasser. Det kan være en rettesnor for Avinor i fremtiden.

Haugesund lufthavn, som eies av Avinor, skal etter planen driftes av private krefter fra neste år.