Hopp til innhold

Opp mot seks måneder ventetid for å bli drosjesjåfør: – Det går ikke

Før kunne prosessen ta to uker. – Det er skrikende rop fra hele landet om at ting må begynne å skje, sier taxisjåfør.

Ivar Haugene, drosjesjåfør i Bodø

Ivar Haugene kjører drosje i Bodø. Han mener ordningen for taxinæringen ikke fungerer.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Du står og venter på taxi – men jøye meg så lang tid det tar. Har du opplevd dette i det siste? Da er du ikke den eneste.

Det er nemlig mangel på drosjesjåfører i Norge for tiden.

Ivar Haugene kjører drosje i Bodø. Han er fortvilet over situasjonen og kommer med en klar beskjed til samferdselsdepartementet.

– Det går ikke, sier han om ventetiden.

Ivar Haugene

Ivar Haugene kjører drosje i Bodø. Han mener den nye drosjereformen ikke fungerer.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Sentralene må få større styreordning på hvordan man skal håndtere godkjenning av sjåfører, rett og slett.

Han mener ordningen, slik den er nå, ikke fungerer.

– Det er skrikende rop fra hele landet om at ting må begynne å skje.

Haugene mener ideen etter drosjereformen i 2020 nok var god, men at den ikke lar seg gjennomføre slik den er ment til.

– Norge er et langstrakt land. Folk må inn til byene for å kjøre opp, og det er lang venteliste.

Mange vil kjøre drosje

I november 2020 innførte Norge taxireformen.

Da ble det lettere å få drosjeløyve, men strengere krav for å få lov til å kjøre drosje.

Og her ligger flaskehalsen: For det er bare på 19 av de 72 trafikkstasjonene man kan ta dette drosjesertifikatet.

Ifølge Norges Taxiforbund sentralt kan det nå ta 4–6 måneder å bli godkjent drosjesjåfør.

Før kunne det ta så lite som to uker.

Det er ikke for få som ønsker å kjøre drosje her til lands:

  • I hele 2021 ble det avlagt 589 drosjeprøver.
  • Tallet for 2022 er allerede oppe i 653.
  • Det tilsvarer en økning på 122 prosent så langt i år.

De høye tallene har gjort at ventetiden på å få drosjeløyve er lengre enn noen gang.

– Skrikende rop fra hele landet

Arbeiderpartiet lovet i juni 2021 å reversere drosjereformen innen 100 dager hvis partiet vant valget. Den lovnaden har de ikke innfridd.

Da Haugene selv begynte å kjøre drosje var det bare å få legeattest, opplæring på sentralen og en kjøreseddel fra politiet.

– Så var det bare å hoppe inn i bilen og virkelig lære å kjøre drosje. For det er når man er kommer inn i bilen man virkelig lærer, og skjønner at det er kundene man lever av.

Les også: Nye drosjeregler har gitt sjåførkrise i distriktet

Jon Ragnar Nilsen
Jon Ragnar Nilsen

Tror ikke på lavere kvalitet

Jon Ragnar Nilsen er kontaktperson i Norges Taxiforbund Nordland.

Han har kjørt drosje i over 30 år. Han mener den praktiske prøven som avlegges hos Statens vegvesen bør fjernes.

– Sentralene er flinke til å lære opp sine sjåfører, og har gjort det i alle år.

Er det en fare for at kvaliteten på sjåførene blir dårligere hvis man tar bort den praktiske prøven?

– Nei, jeg tror ikke det. Vi har hatt veldig lite tilbakemeldinger om at vi ikke håndterer det vi skal som sjåfører. Tar du vanlig sertifikat i dag lærer du flere vesentlige ting du trenger å vite.

Les også: Øykommune inviterer innbyggerne til å bli Uber-sjåfører – det liker Norges Taxiforbund dårlig

Røst.
Røst.

Overrasket over økning

Heidi-Kristin Herbst er seksjonssjef i Trafikant nord i Statens vegvesen.

Hun forteller til NRK at de per dags dato har første ledige praktiske drosjeprøve i uke 34. Det gir med andre ord ni ukers ventetid. Før den praktiske prøven gjennomføres, må teorien være godkjent.

Heidi-Kristin Herbst

Heidi-Kristin Herbst er seksjonssjef i Trafikant nord i Statens vegvesen. Hun forteller om ni ukers ventetid på praktisk drosjeprøve hos dem.

Foto: Statens vegvesen

– Når det gjelder teoriprøver, så vil bestillingstida der variere både med etterspørsel og hvor prøven gjennomføres, men det er ikke utypisk at den er rundt to uker.

I tillegg forteller Herbst at de har levert flere førerprøver på landsbasis, som bidrar til lenger ventetid for drosjesjåfører. Sammenlignet med i fjor er det en økning på 4000 førerprøver hittil i år (alle klasser).

– Denne økningen kom overraskende på oss og må trolig knyttes til korona. Det er rett og slett flere som nå ønsker førerkort, og dette påvirker kapasiteten vår også for drosjeprøver.

Les også: Taxisjåfører fortviler over nye regler – frykter lovløse tilstander

Taxisjåfør Pål Erik Johansen er fortvilet.
Taxisjåfør Pål Erik Johansen er fortvilet.

Skal se på reguleringen

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Mette Gundersen, sier til NRK at det var stor enighet i høringen om å innføre en førerprøve for sjåførene slik at man økte sjåførenes kompetanse.

Da den nye ordningen ble etablert, var det stor usikkerhet knyttet til hvor mange som ville ta drosjeførerprøven hos Statens vegvesen.

Pressebilde av statssekretær Mette Gundersen fra Arbeiderpartiet

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Mette Gundersen.

Foto: Samferdselsdepartementet

Dette hadde først og fremst sammenheng med at bransjen var hardt rammet av covid-19 pandemien, med en kraftig nedgang i antall passasjerer. I tillegg var det mange som allerede hadde kjøreseddel da det nye regelverket ble iverksatt.

Ifølge statssekretæren ser det ut til at prøvekapasiteten er stor nok, selv om noen kan opplever avstanden til prøvestedet som for lang.

Departementet følger med på utviklingen i drosjenæringen og vil i det videre arbeidet ha fokus på å legge til rette for at publikum får et godt tilbud, og å bidra til gode forhold i næringen.

Gundersen sier at det er satt ned et utvalg som skal se helhetlig på reguleringen. Det har oppstart til høsten og vil levere sin rapport etter ett år, altså høsten 2023.