Hopp til innhold

– Koronapandemien kan skremme unge fra å søke sykepleierstudiet

Det mener fylkesleder i Sykepleierforbundet, Gjertrud Krokaa. Onsdag 15. april går fristen for å søke høyere utdanning ut.

Sykepleier med smittevernsutstyr.

ETTERTRAKTET: – Sykepleie tror vi definitivt får en veldig god søking jevnt over, sier prorektor Levi Gårseth-Nesbakk.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Det er unntakstilstander som følge av korona. Men innen natt til torsdag må likevel tusenvis av unge ha ta tatt sitt valg.

Og det er hva de skal studere til høsten.

Omkring 300.000 nordmenn er arbeidsledige. Tallet endres raskt.

Og valget om å studere til et trygt yrke kan virke mer attraktivt enn noensinne, tror prorektor ved Nord universitet, Levi Gårseth-Nesbakk.

– Mange fikk seg en aha-opplevelse da det ble veldig mye omstilling – særlig i privat sektor, sier Gårseth-Nesbakk.

Får jobb med en gang

Han mener det er naturlig at mange vil søke seg til trygge studier, med flere karriereveier, og studier som har vært ekstra i vinden.

Gårseth-Nesbakk tror at flere nå har kommet på andre tanker og at offentlig sektor kan være et godt alternativ.

Og det er spesielt et studie som peker seg ut, sier prorektoren.

– Sykepleie pleier å ha god søking jevnt over, men det er naturlig å forvente at det blir enda bedre nå, sier han.

Gårseth-Nesbakk viser til at sykepleie har vært mye eksponert i mediene. Sykepleierne gjør et viktig arbeid.

Samtidig er det mangel på sykepleiere i samfunnet, og de får jobb med en gang.

Men ...

– Kan virke avskrekkende

... prisen for et trygt yrke som sykepleier kan ha blitt for høy for mange unge, mener Gjertrud Krokaa, fylkesleder i Sykepleierforbundet i Nordland.

Da krisen kom, har mange sykepleiere fått utvidet arbeidstiden sin, måtte tåle strengere restriksjoner og måttet jobbe under større risiko fordi det ikke har vært nok smittevernutstyr.

Det kan slå ut begge veier, mener Krokaa.

– Arbeidsbelastninga er så stor på de sykepleierne som er ute i frontlinja nå, og de utsetter seg for risiko i mye større grad enn mange andre. Det kan virke avskrekkende også, sier hun.

Gjertrud Krokaa

STORT PRESS:– Vi manglet 600 sykepleiere i Nordland alene før koronaen kom. Arbeidsbelastninga på dem som sto i jobb var ganske stor lenge før vi kom til krisen, sier Gjertrud Krokaa i Sykepleierforbundet.

Foto: Øystein Nygård / NRK

I tillegg er arbeidsordningene i helsevesenet sterkt kritisert. I 2018 var bare halvparten av ledige sykepleierjobber heltid.

Nordland manglet 600 sykepleiere før krisen

Samtidig vil Norge i 2035 mangle 28.000 sykepleiere og 18.000 helsefagarbeidere, ifølge en rapport fra SSB i fjor.

I Nordland var det alene en mangel på 600 sykepleiere før koronakrisen, ifølge Krokaa.

– Det er et fantastisk yrke. Hvis flere skal få lyst til å ta del i et sånt yrke som hele samfunnet har bruk for, må vi ta vare på den yrkesgruppa, sier hun.