– Nærpolitireformen er tidenes største bløff

Tillitsvalgte i politiet går kraftig ut mot politireformen og mener den i realiteten er en sparereform. – Tilbudet til publikum kommer til å bli svekket.

Hovedverneombudet i region Salten i Nordland politidistrikt, Vegard Kristiansen

Hovedverneombud Vegard Kristiansen viser fram alt utstyret som mangler i politibilen. – En politibil skal gjerne være utstyrt med etterforskningskoffert, ipad, mobiltelefon, sanitetssekk, verktøy og fotoapparat. Denne bilen har ingen av delene, sier han.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Dersom vi kun skal omstille for å spare penger er den en bløff overfor det norske folk, sier hovedverneombud Vegard Kristiansen i region Salten i Nordland politidistrikt.

Vegard Kristiansen, tillitsvalgt region Salten, Nordland politidistrikt

– Den såkalte nærpolitireformen er etter mitt syn tidenes bløff fra POD, og for meg er det underlig at våre politikere som har tilført midler til etaten tillater at midlene stopper på toppen i politiet, mener Vegard Kristiansen.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Nærpolitireformen skal effektivisere politiet og gi bedre tjenester til folk. Men i Kristiansens arbeidshverdag er det mye dårlig utstyr og viktige arbeidsverktøy mangler i flere av bilene.

– Tilbudet til publikum kommer til å bli svekket, og ikke minst kommer mange distrikt fortsatt til å ha utstyr som kunne fint kunne vært hentet ut av en Olsenbanden-film.

Ikke nok penger

– En politibil skal gjerne være utstyrt med etterforskningskoffert, ipad, mobiltelefon, sanitetssekk, verktøy og fotoapparat. Denne bilen har ikke det utstyret. Det betyr at patruljen er mer eller mindre hjelpeløs når de er ute på jobb.

Tenk deg en voksende plante, den trenger vann for og vokse og overleve. Tenk at denne voksende planten får mindre og mindre vann for hvert år som går, til slutt så vil planten i beste fall slutte og vokse og verste og kanskje i mest realistiske fall visne.

Vegard Kristiansen, hovedverneombud region Salten, Nordland politidistrik

Politidistriktet har ikke penger til å utstyre bilene slik at politipatruljene skal kunne gjøre jobben de skal.

– Det vil koste 20.000 kroner å utstyre denne bilen, sier en fortvilet tillitsvalgt.

Nå har Vegard Kristiansen ropt et varsku i fagbladet Politiforum.

Vår politidirektør lover et mer effektivt politi i framtiden når omstillingen er ferdigstilt. Ordet «effektivt» uttalt fra ledere på dette nivået betyr egentlig «innstramminger».

Tilbudet til publikum kommer til å bli svekket og ikke minst kommer mange distrikt fortsatt til å ha utstyr som kunne fint kunne vært hentet ut av en Olsen-banden-film.

Vegard Kristiansen, hovedverneombud i Salten.

Han mener beredskap, etterforsking og forebygging vil bli skåret ned til et minimum, mens etaten fylles av prosjekt- og lederstillinger.

Sannheten er at jo flinkere vi er og mer penger vi effektiviserer, jo mer penger tar POD fra oss. I andre enden venter et akkurat samme politi med like elendige budsjetter, skriver Kristiansen.

Får støtte

Tillitsvalgt i politiets fellesforbund Geir Nordkil i Salten politiditrikt

– Selv om det bevilges mer penger til politiet, går mye av dette til sentrale prosjekt. Når det kommer midler ut til distriktene blir de bundet opp, og går ikke til vanlig drift, sier hovedtillitsvalgt i Politiets Fellesforbund i Nordland, Geir Nordkil.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Og han får støtte fra hovedtillitsvalgt i Politiets Fellesforbund i Nordland, Geir Nordkil.

– Jeg opplever at det er verre nå enn det har vært. Det er også de tilbakemeldingene jeg får når jeg snakker med tillitsvalgte rundt i fylket, sier Nordkil.

– Kan slå skjevt ut

Ove Vanebo, Fpu

– Vi har forsøkt å møte alle ekstra behov, sier statssekretær Ove Vanebo i Justisdepartementet.

Statssekretær Ove Vanebo (Frp) i Justisdepartementet svarer slik på kritikken:

– Politiet er blant de sektorene som har kommet ganske greit ut dersom man ser på prioriteringene. I 2015 fikk politiet nær 128 millioner kroner for å finansiere nærpolitireformen. I år er det nesten 252 millioner kroner som settes av til å møte de ekstra behovene. Det er noen lokale forhold som selvfølgelig kan slå skjevt ut, men vi har forsøkt å møte alle ekstra behov.

Og hos Politidirektoratet forstår at situasjonen er vanskelig. Direktoratet skriver blant annet følgende som svar til NRK.

– Vi er klar over at driften i flere av politidistriktene er meget presset. Vi har sett denne utviklingen over tid. Tross en betydelig styrking av bevilgningene til politiet de senere er det budsjettmessige handlingsrommet presset. Dette skyldes først og fremst en høy grad av bindinger i bruken av midler, samt økte drift- og investeringsutgifter.