NRK Meny
Normal

Sortland skal dekkes med kun én ambulansebil

– Det vil ramme hele regionen, mener tillitsvalgt.

Frykter for beredskapen etter ambulansekutt

– Jeg kan ikke fatte at det skal være en fremtidsrettet plan når de velger å kutte i beredskapen, sier sier Yngve Jakobsen, tillitsvalgt i ambulansetjenesten i Sortland.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Styret i Nordlandssykehuset vedtok i dag flere kutt i ambulansetjenesten. Målet er å få en mer moderne tjeneste og å få kontroll på et årlig overforbruk på rundt 10 millioner kroner.

I den nye ambulanseplanen skal bruken av hjemmevaktordning økes i Fauske, på Ørnes og i Stokmarknes. I tillegg skal det ansettes flere folk for å få ned bruken av kostbar overtid.

Men innsparingstiltaket som har skapt sterkest reaksjoner er at Sortland kommune, som nå har to ambulanser, får en bil mindre.

– Vi er bekymret for konsekvensene for befolkningen. Vi kjører mye i de andre kommunene i Vesterålen også, så dette vil berøre svært mange mennesker, sier Yngve Jakobsen, tillitsvalgt i ambulansetjenesten i Sortland.

– Nordlandssykehusets tall er uriktige

Jakobsen mener tallene Nordlandssykehuset opererer med ikke er korrekte.

– Vi forstår at man trenger å spare penger, men da må man kutte med det riktige tallgrunnlaget som bakgrunn.

Ifølge Jakobsen har ambulansetjenesten i Sortland 338 utrykninger mer i året enn det Nordlandssykehuset har beregnet. Han mener saken burde vært utsatt.

To representanter ville utsette

To av Nordlandssykehusets styrerepresentanter mente også at behandlingen av saken burde utsettes, men de ble nedstemt.

Ansattrepresentant May-Britt Allstrin mente at konsekvensene ikke er godt nok utredet og at tallene som er brukt ikke stemmer overens med virkeligheten. Styremedlem Åsa Elvik mente saken burde utsettes inntil Regjeringen har vedtatt den nasjonale helse- og sykehusplanen.

– Det har vært en grundig vurdering av dette, med høring og tilbakemelding. Vi er ikke enige i at det er grunnlag for å utsette. Jeg mener i likhet med styret at vi har laget en robust plan, og styret har vedtatt at den skal evalueres etter ett år, sier styreleder i Nordlandssykehuset HF, Svein Blix.

– Reagerer med vantro

Ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo.

Sortlandsordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) mener det må finnes andre sparetiltak som ikke rammer beredskapen.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Vesterålskommunene har i en samla uttalelse uttrykt bekymring for hvordan en ambulanse mindre vil ramme beredskapen i regionen.

– Vi mener også at det er helt feil å bruke økonomi som begrunnelse for å redusere med en bil. Jeg reagerer med vantro på at styret ikke har hørt på oss, ordfører i Sortland Tove Mette Bjørkmo (Ap).

Frykter at liv kan gå tapt

Ambulansene i Sortland brukes i dag i hele Vesterålen. Med en bil mindre frykter ordføreren at liv kan gå tapt fordi de ikke greier å ta hånd om flere ulykker og situasjoner samtidig.

– Det verste som kan skje er at noen dør fordi man ikke kommer til tidsnok til stedet.