Brannmenn må være jordmødre og livreddere

Hedmarken brannvesen må stadig oftere rykke ut på akutte medisinske oppdrag. Men de føler seg ikke kompetente nok til å ta over når ambulansen er opptatt.

Per harry Stensli, Hedmarken brannvesen

Avdelingsleder for beredskap i Hedmarken brannvesen synes de har for mange helseoppdrag og etterlyser flere ambulanser.

Foto: Vibecke Wold Haagensen

I 2015 hadde Hedmark brannvesen 26 rene ambulanseoppdrag.

– Vi er opplært til å drive med brann og ulykker. Dette er noe vi gjør ved siden av. Vi er tvilende til om brannvesenet bør ut på en hjertestans, sier Per Harry Stensli.

Brannmannskaper rykker ut på livredning

RYKKER UT: Brannvesenet mener selv de rykker ut stadig oftere på akutte medisinske oppdrag.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Han er avdelingsleder for beredskap i Hedmarken brannvesen, og mener det er et økende problem at brannvesenet må steppe inn for ambulansen. Han synes det er rart at ikke flere har reagert på at det kan dukke opp en brannmann i stedet for en lege.

– De som får hjertestans vil nok heller ha en som har god opplæring på det, enn en som bare har litt, sier Stensli.

Redd for å gjøre feil

Mange av brannfolkene er ukomfortable med de mange helseoppdragene. De føler seg ikke kompetente og er redde for å gjøre feil.

– Vi syns det begynner å bli litt mye av det, sier Stensli.

Brannmannskaper driver med livredning

RASKE: Brannvesenet er ofte først på ulykker og må ta tak i de helseutfordringene som de møter, men de må også rykke ut på fødsler, hjertestans og annet når ambulansene er opptatt.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør for prehospitale tjenester i Sykehuset Innlandet, ser ikke på dette som noe problem.

– Det er ikke sånn at vi prioriterer å bruke brannvesenet som førsteinnsats, men de gangene det gagner befolkningen at det kommer noen fram tidlig, så vil det kunne gjøre en forskjell, sier Kristoffersen.

Transportoppdrag tar mye tid

Han sier ambulansetjenesten er en knapphetsressurs som kan være ute på et annet oppdrag. Men at det er så veldig ofte, kjenner han ikke til.

– Vi mener dette er på et balansert nivå, sier Kristoffersen.

Hedmarken brannvesen lurer på om ambulansetjenesten prioriterer feil.

– Vårt inntrykk er at det ikke er mer ambulanse enn det må være for å drive med pasienttransport, så vi ønsker oss flere ambulanser, sier Per Harry Stensli.

Geir Kristoffersen avviser at de prioriterer feil.

– Nei, hvorfor skulle vi gjøre det? Men det kan være samtidskonflikter, og det vil alltid kunne inntreffe, sier han.

Må ha tid til å øve

Brannmannskaper driver med livredning

TRENER: Brannvesenet øver stadig på livredning, men de føler seg ikke kompetente nok til å ta over når ambulansen er opptatt. Nå etterlyser de flere ambulanser.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Hedmarken brannvesen vil vite hva de skal prioritere. Hvis de skal øve mer på å redde liv, er Stensli redd det blir for lite tid til å øve på primæroppgavene til brannvesenet.

– Hvis vi skal drive med dette må det formaliseres, og noen må si hva vi skal redusere, sier han.

Geir Kristoffersen i Sykehuset Innlandet mener nødetatene er enige om samarbeidet og at brannvesenet har tilbud om nødvendig opplæring i livredning.

Brannmann var jordmor

I fjor tok en brannmann imot en baby.

– Ja, vi var på en fødsel. Og brannfolk på en fødsel er vel ikke helt optimalt vil jeg tro, når du er dame og skal føde, sier Stensli i Hedmarken brannvesen.