– Hadde ikke vært i live i dag dersom ambulansen var flyttet allerede

Flere ambulansestasjoner kan bli lagt ned dersom Helgelandssykehuset får det som de vil. I kveld demonstrerte rundt 300 personer i Nesna mot forslaget. Blant andre Jan Erik Pedersen som trolig berget livet fordi han ble raskt hentet da han ble akutt syk.

Demonstrasjon for ambulansen på Nesna

Innbyggerne i Nesna kommune møtte i kveld opp for å vise sin motstand mot forslaget. Varaordfører Finn Rindahl til venstre og leder for Nordland SV Marius Jøsevold til høyre i bildet.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Jan Erik Pedersen fra Nesna

Jan Erik Pedersen sier at han ser mørkt på fremtida for pasientene i Nesna hvis ambulansen flyttes til Utskarpen.

Foto: Frank Nygård / NRK

Ambulansen står foreløpig trygt parkert utenfor stasjonen i Nesna kommune. Men i fremtiden kan den bli flyttet til Utskarpen i Rana, samlokalisert med ambulansen i Konsvikosen i Lurøy.

Bakgrunnen er forslaget til en ny ambulanseplan for Helgelandssykehuset.

Jan Erik Pedersen fra Nesna fikk nylig akutte brystsmerter og ble hentet av ambulanse etter få minutter.

– Jeg har selv opplevd at det kan berge liv med en ambulanse i nærheten. Hadde den ikke stått klar her, så hadde ikke jeg vært i live i dag.

– Hva tenker du om forslaget om å flytte ambulansen til Utskarpen?

– Det er å ta tryggheten fra folk. For oss som bor her betyr det at ambulansen må kjøre 30 minutter ekstra for å hente oss, sier Pedersen.

Innbyggerne i Nesna kommune møtte i kveld opp for å vise sin motstand mot forslaget.

Opp til styret

I tillegg forslås det å flytte ambulansen i Hattfjelldal til en felles stasjon på Trofors i Grane, samt at ambulansebåten i Rødøybassenget flyttes til Tonnes og ambulansebåten på Vega flyttes til Horn i Brønnøy.

Neste uke skal styret ved Helgelandssykehuset ta stilling til den nye ambulanseplanen.

– Intensjonen med forslaget er å møte fremtidens kompetansekrav og opprettholde god beredskap, sier Bjørn Haug, som er enhetsdirektør for prehospitale tjenester ved sykehuset.

Demonstrasjon Nesna

Rundt 300 personer møtte i kveld opp med plakater for i vise hva de mener om forslaget til Helgelandssykehuset.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Uakseptabel responstid

Kommuneoverlegen i Nesna er bekymret for konsekvensene dersom ambulansen i kommunen forsvinner, og mener det kan bety tap av liv.

– Det er en uakseptabel økning av responstiden for Nesnas innbyggere, sier kommuneoverlege Ilkka Maapalo.

– Selv om det i planen sies at responstiden vil være på 25 minutter, er det under optimale kjøreforhold, men i realiteten vil det ta mye lenger tid på enkelte dager. I dag har vi en responstid på under ti minutter.

At enkelte dager kan by på utfordringer på veien er Jan Erik Pedersen helt enig med kommuneoverlegen i.

– Styremedlemmene i Helgelandssykehuset skulle selv prøvd å kjøre den strekninga på vinterstid, så hadde de nok fått en annen oppfatning. Jeg har selv stått fast midt på Sjonfjellet i snøfokk og det samme kan skje med ambulansen.