Hopp til innhold

Historisk få mistet livet i trafikken i 2020

2020 ble første år med under 100 trafikkdrepte i Norge.

Biler på tofelts vei med bompenger, vinter

95 personer omkom på norske veier i fjor. Det er nærmere Statens vegvesens nullvisjon enn noen gang tidligere.

Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen

Til tross for å være et bekmørkt år, finnes det flere lyspunkter.

For annerledesåret 2020 ble det første året siden tellingene startet at antallet trafikkdrepte på norske veier er under 100.

95 personer mistet livet i trafikken i 2020, viser tall fra Statens vegvesen.

Det er 13 færre enn året før. Et viktig steg i riktig retning, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland

Ingrid Dahl Hovland er vegdirektør i Statens vegvesen.

Foto: Statens vegvesen/Knut Opeide

– Ikke siden 1947, og lenge før massebilismens tid, har vi sett lignende tall på trafikkdrepte, sier Hovland i en melding.

82 prosent av de som døde var menn. For andre året på rad er det Viken som topper ulykkesstatistikken med 19 omkomne.

Registrerte trafikkdrepte per fylke

Viken

19

Innlandet

17

Vestfold og Telemark

14

Nordland

9

Vestland

7

Trøndelag

6

Oslo

6

Troms og Finnmark

6

Rogaland

5

Agder

3

Møre og Romsdal

3

Norge har færrest trafikkdrepte i Europa, både målt mot antall innbyggere og antall kjørte kilometer.

– Samtidig vet vi at for alle de 95 som har omkommet så sitter det pårørende igjen som har opplevd et stort tap. Mine tanker går til disse. Vi har ingen å miste, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding.

Målet er 0

Koronapandemien har trolig påvirket trafikkbildet, skriver Statens vegvesen i en melding.

På landsbasis er det en nedgang i trafikken på 7–8 prosent sammenlignet med året før. Derfor er det grunn til å tro at dette har påvirkning på de lavere tallene.

550 personer ble hardt skadde i trafikkulykker.

– Vi har dessverre ikke sett en like sterkt nedadgående kurve for hardt skadde som vi har for trafikkdrepte, sier vegdirektøren.

Statens vegvesens har en nullvisjon – et mål om at ingen skal omkomme eller bli hardt skadd i trafikken.

Denne visjonen er man nå nærmere enn noen gang tidligere, sier Hovland i Statens vegvesen i meldingen.

– Må jobbe sammen mot målet

– At vi nå har klart å komme under 100, viser at målrettet trafikksikkerhetsarbeid fungerer, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Johansen er nøkternt optimistisk og sier man likevel har en lang vei å gå for å nå nullvisjonen. Han mener man må stå sammen for å komme dit.

– Vi er avhengig av fortsatt politisk handlekraft. Det siste vi trenger er politiske beslutninger som går på tvers av nullvisjonsarbeidet, sier han, og peker blant annet mot forslaget om å legge ned UP.

Regjeringen ser nemlig på muligheten for å legge Utrykningspolitiets oppgaver til politidistriktene.

Politimeldingen er til behandling i Stortinget.