Hopp til innhold
Quiz

Quiz: Kan du disse trafikkreglene?

Kunne noen av sommerens ulykker vært unngått dersom folk kjente reglene bedre? Test deg selv her!

Bilkø i Vefsn i Nordland, 8. juli 2020.
Foto: Sissel Gabrielsen

Antall dødsulykker har økt fra 56 i fjor til 60 i år.

Trafikken har økt, folk har tatt sjanser, og det har gått fryktelig galt flere ganger.

Spesielt motorsyklister må bli bedre på veiene.

Men hva kan du?

Ta quizen her!

1/9 Hvilke regler gjelder for rundkjøring?

Rundkjøringa i Auglandsbukta i Vågsbygd, Kristiansand

Rundkjøringa i Auglandsbukta i Kristiansand.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Blinke inn, blinke ut, plassering og vikeplikt - hvilke regler gjelder egentlig for rundkjøringer?

2/9 Hvor mange paragrafer finnes det i vegtrafikkloven?

Norges lover tingrett
Foto: Philip Hofgaard / NRK

3/9 Hva er riktig om forbikjøring for veier med ett felt i hver retning?

Bilen som er foran bilen som filmer forsøker en forbikjøring forbi en lastebil i en slak høyresving. Før han rekker å fullføre forbikjøringen kommer en bil i motgående kjørefelt. Tipseren sier den møtende bilen måtte lang utenfor sperrelinjen.

I sommer har det vært flere skumle forbikjøringer. Mange av oss kjører forbi bilen foran når vi synes det går for sakte. Men hvilke regler gjelder egentlig?

4/9 Hvor fort skal du kjøre når fartsgrensen er opphevet?

Skilt for oppheving av 30-sone.
Foto: Kristin Bråthen / NRK

Du kjører i en 30-sone, men så kommer et grått skilt som viser at fartsgrensen er opphevet. Hvor fort kan du kjøre nå?

5/9 Hva betyr dette?

RV 40 Larvik
Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Fartsgrenseskiltet er kun på den ene siden av veien.

6/9 Som syklist er disse reglene riktige:

Syklister i Torggata i Oslo.
Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Syklister skal også vise hensyn i trafikken. Hva er riktig?

7/9 Hvilke utsagn stemmer IKKE om vikeplikt?

Vikeplikt
Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll

Hold tunga rett i munnen, nå!

8/9 Hva betyr dette skiltet?

Forkjørskryss.

9/9 Hva betyr de forskjellige linjene?

Vegmerking.

Veioppmerking er langs de fleste veier. Men hva betyr de forskjellige stripene?

Kjørefeltlinje kan overskrides når det skjer i samsvar med trafikkreglenes bestemmelser.

Gul varsellinje angir at sikten fremover er for kort til vanlig forbikjøring. Hvit varsellinje angir fare ved å skifte kjørefelt.

Sperrelinjen skiller kjørefelt.Det må ikke kjøres på eller over sperrelinje, eller til venstre for gul sperrelinje.

Ledelinjen angir føring av kjørefelt eller svingebevegelser gjennom vegkryss.

Ditt resultat

Du må svare på alle spørsmålene først.

1. september: saken er oppdatert med flere konkretiseringer i quizen.