Fikk grønt lys på å fiske etter nøkkelart tross flere avvik i prøvefisket

Nærings- og fiskeridepartementet får sterk kritikk for å åpne for fiske på raudåte etter feil i prøvetakingen. – Det må trekkes tilbake, mener Fiskarlaget i Nordland.

Bilde av rødåte eller raudåte

Slik ser raudåten ut. «Fiskens mat,» kalles den. Selskapet Calamus AS er blant dem som nå driver storstilt fiske på ressursen.

Foto: Calanus AS

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag reagerer på kvoten raudåte som er satt av departementet. De mener avviksfunnene fra prøvefisket er svært alvorlige, og at departementet bør trekke tilbake sine tillatelser.

Etter prøvefisket ble det i vår satt en kvote på 254.000 tonn raudåte. Det selv om man oppdaget avvik i prøvetakingen som foregikk både i 2014 og 2017.

Styreleder i Fiskarlaget i Nordland, Jan Fredriksen, reagerer.

– At vårt eget fagdepartement, med denne usikkerheten hengende over seg likevel beslutter å fastsette en totalkvote av raudåte på 254.000 tonn er skremmende.

Jan Fredriksen, leder i Nordland Fylkesfiskarlag

Leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen.

Foto: FRODE MYHRA SKOG

Raudåte kalles ofte for fiskens mat. Det er også det fiskeyngelen lever av i sine første uker. Flere har vært kritiske til å fiske denne ressursen.

I en rapport har Fiskeridirektoratet skrevet at fangsten av raudåte bør begrenses i områder som er ekstra sårbare for bifangst. Kyststrømmer og kjente oppvekstområder trekkes fram som eksempler. Nå har debatten blusset opp igjen.

I Fiskeribladet kan man lese beskyldninger om at departementet ble ført bak lys.

Her påstår fisker og reder Einar Meløysund at det har blitt gjort endringer av prøvetakingsutstyr om bord på båtene for å redusere tallene for bifangt.

I så fall er kvoten satt på feil grunnlag.

Fiske etter raudåte

Slik ser det ut når man henter inne raudåten.

Foto: Calanus AS

Kom med regelendringer

Kommunikasjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet, Martine Røiseland, svarer på kritikken. Departementet mener ikke feilene er nok til å stenge ned hele fisket.

– Departementet ser alvorlig på feilene som er avdekket. Men selv om det er avdekket feil i prøvetakingen både i 2014 og 2017, så kan man ikke dermed konkludere med at det har foregått systematiske feil i hele perioden som dette prøvefisket har pågått.

Videre skriver de at avvikene fra prøvefisket har ført til regelendringer som har gjort om på praksisen på båtene.

Les også: Bygger verdens største raudåtefabrikk – Et nytt industrieventyr.

Streng kvote

I motsetningen til det flere av fiskerne sier, mener departementet at kvota på raudåte er svært streng.

Martine Røiseland, kommunikasjonssjef i fiskeridepartementet

Kommunikasjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet, Martine Røiseland, sier de har satt en forsiktig kvote på raudåte i kystnære områder. – Havforskningsinstituttet har anbefalt at kvoten i dette området kan være 10.000 tonn. Kvoten i dette området er satt forsiktig.

Foto: Næring- og fiskeridepartementet

– Departementet har valgt en svært forsiktig tilnærming når vi har fastsatt kvoten, nettopp fordi raudåte er en nøkkelart i økosystemet. Totalkvoten er satt i påvente av mer kunnskap. Kvoten er betydelig lavere enn hva det vitenskapelige grunnlaget tilsier at den kan være.

Viktigst av alt er at det meste av fisket skal forgå langt unna kysten.

– Av totalkvoten på 254.000 tonn kan bare 3000 tonn fiskes i et mer kystnært område, skriver de til NRK.

Fredriksen og Fiskarlaget erkjenner dette poenget.

– Riktignok skal det aller meste av denne kvoten fiskes et stykke til havs slik at bifangstandelen reduseres, sier han. Uansett er Nordland Fylkes Fiskarlag svært kritisk til de beslutninger som er tatt vedrørende raudåtefisket.