Hopp til innhold

Dramatisk nedgang i fisketurisme – tallene forbauser fiskerne

I fjor fanget fritidsfiskere 2,5 millioner fisk i Norge. I år er antall registrert fangst oppsiktsvekkende mye lavere.

Fisketurister

Nedgangen av utenlandske turistfiskere har stupt parallelt med fangst av fisk.

Foto: Pål Hansen / NRK

Torsken og seien har stort sett bekymringsfrie dager langs kysten.

Nye tall fra Fiskeridirektoratet viser nå enorme forskjeller fra fjorårets fangst, sammenlignet med i år.

Stengte grenseoverganger gjør at fisketuristene uteblir. Derfor er ikke daglig leder i Saltstraumen brygge overrasket.

– Vi merker nedgangen godt. Vi har nesten 100 prosent nedgang på utenlandske turister, sier Bjørn Tore Zahl til NRK.

Daglig leder Bjørn Tore Zahl

Bjørn Tore Zahl som er daglig leder i Saltstraumen brygge sier han ikke er overrasket over at fangst innen turistfiske har stupt.

Foto: David Engmo / NRK

Bedriften er en av dem som livnærer seg på utenlandske fisketurister. Men årets sesong ble ikke som andre.

Ifølge ham har bedriften nesten ikke hatt omsetning i mai og juni.

Forbauset over nedgangen

Siden 2018 har fisketuristbedrifter i Norge vært pålagt å rapportere inn turer og fangst til Fiskeridirektoratet.

I 2019 ble det registrert 111 740 turer med så kalte fisketuristbedrifter. Fangsten var i overkant av 2,4 millioner fisk.

Historien i år er imidlertid en annen: Så langt er det rapportert 706 turer, og 16 000 fisk.

Saken ble først omtalt av Kyst og Fjord. De presiserer at forsinkede innrapporteringer fra turistfiskebedriftene kan gi misvisende tall.

Jan Fredriksen, leder i Nordland Fylkesfiskarlag

Jan Fredriksen i Nordland Fylkes Fiskarlag er forbauset over nedgangen.

Foto: FRODE MYHRA SKOG

Lederen i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen er forbauset når de nye tallene presenteres.

– At forskjellen var så enormt stor overrasker meg, sier Fredriksen.

Men at turistene står for store deler av fangsten vet han godt.

– Dette er en problemstilling som vi har tatt opp flere ganger. Vi har gått så langt at vi har sagt at det ikke skal være anledning til å ta fisk ut av landet. Dette er noen som opptar næringa i aller høyeste grad.

– Jeg tror og håper at myndighetene tar tallene på alvor og kommer med restriksjoner. Gjør det ikke det, er det veldig alvorlig, sier Fredriksen.

Forventer at tallene stiger

Kysten fra Midt-Norge og nordover dominerer statistikken med 90 prosent av fangstene.

Det er torsk og sei som tydelig er mest populært. Til sammen står de to for 90 prosent av innrapportert fangst.

Nordland fiskarlag og Fredriksen er bekymret spesielt for kysttorskbestanden, og sier vi i dag sliter med å bygge opp den.

Men til tross for at tallene på fisketurisme og fangst stuper, forventer likevel Fredriksen at tallene stiger like fort igjen så snart grensene åpner.

– Jeg forventer at tallene vil stige igjen når det åpnes for turistfiske. Jeg kjenner til tilfeller hvor tyske turister har forhåndsbetalt ferien for 2021.

– Det forteller meg at det er mange som sitter og venter, legger han til.

I Saltstraumen er Bjørn Tore Zahl spent nå som grensene igjen åpnes for enkelte land.

– Vi vet jo at det er utenlandske turister som benytter seg av vårt tilbud. Nordmenn reiser heller på hytta, eller til utlandet på ferie. De nordmennene som kommer til oss leier bolig, men ønsker ikke å leie båt.