10 rein meid ned av toget

Med brukket rygg og store skader forsøkte reinen å komme seg unna jernbanelinja. Men forgjeves.

10 rein drept av toget ved Bolna på Saltfjellet

– Det var et forferdelig syn, snøen var rød av blod og kadavrene lå maltraktert ved skinnegangen, sier reineier Per Guttorm Kuhmunen.

Foto: Privat

– Det var et forferdelig syn, snøen var rød av blod og kadavrene lå maltraktert ved skinnegangen, sier reineier Per Guttorm Kuhmunen til NRK.no.

Han ble oppringt av NSB torsdag kveld om at flere rein var blitt påkjørt av et Agenda-tog to kilometer sør for Bolna stasjon på Saltfjellet.

Måtte avlives

10 rein drept av toget ved Bolna på Saltfjellet

10 nye rein ble påkjørt av toget på Saltfjellet-

Foto: Privat

– Vi fant ni døde dyr. En rein levde fortsatt og måtte avlives. Det var mørkt, og umulig å vite om det lå flere dyr skadd, sier han.

Mest fortvilet er han over at dyrene som nå er gått tapt er simler, det vil si produksjonsdyr.

– Hittil i år har vi mistet 30 dyr. Dagen i dag vil gå med på å flytte reinflokken unna jernbanen.

Dør i Norge, reddes i Sverige

Tusenvis av rein blir togdrept hvert år

For til tross for at Jernbaneverket har fått 60 millioner til sikring langs togskinnene, er det kun satt opp ett eneste gjerde.

I området hvor reinen ble påkjørt finnes det i dag ingen reingjerder, slik det er på nordsida av fjellet mellom Sørelva og Semska.

På andre siden av grensen er situasjonen helt annerledes. I ekspressfart har svenskene bygd viltgjerder langs jernbanen, og dyrepåkjørslene er redusert med 80 prosent. I Norge har prosessen nær stoppet opp.

De siste ti årene har over 4000 elg og rein blitt meid ned av toget langs Nordlandsbanen. Ingen steder i hele landet blir det kjørt i hjel flere rein enn på Saltfjellet.

Reineierne gruer seg til en ny sesong med dyretragedier.

– Hele reinflokken vår står i fare for å bli utslettet av toget. Reinen er livsverket vårt, det er dette vi har levd av i mange generasjoner. Uforutsigbarheten fra år til år er en enorm belastning, sier reineier Olof-Anders Kuhmunen til NRK.no.

– Skuffede over Jernbaneverket

10 rein drept av toget ved Bolna på Saltfjellet

I området hvor reinen ble påkjørt finnes det i dag ingen reingjerder, slik det er på nordsida av fjellet mellom Sørelva og Semska.

Foto: Privat

Reineier Olof Anders Kuhmunen på Saltfjellet er skuffet over at de 60 millionene Jernbaneverket har fått til dette formålet, ikke har ført til mer gjerder på norsk side.

– Vi har ventet på en permanent løsning i mange år. Vi vet at gjerdene virker. De «gjeter» reinen døgnet rundt, året rundt, sier han.

Video 59 rein påkjørt på Nordlandsbanen