Hopp til innhold

Overvåker via kinesisk nettverk

Nobelkomiteen følger gjennom et eget kinesisk kontaktnett nøye med på hva som skjer med familien og vennene til årets fredsprisvinner Liu Xiaobo.

Liu Xiaobo
Foto: Kin Cheung / Ap

Rundt 100 av Liu Xiaobos støttespillere og venner i Kina er enten husarrest, overvåket eller arrestert, ifølge menneskerettighetsgruppen Chinese Human Right Defenders .

Myndighetenes grep strammes hardere og hardere rundt det kinesiske dissidentmiljøet jo nærmere prisutdelingen den 10. desember man kommer, ifølge Human Rights Watch .

Geir Lundestad

Geir Lundestad er betenkt men ikke overrasket over hva som nå skjer i kretsen rundt Liu Xiaobo.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

- Det som skjer i Beijing er ytterst beklagelig. Liu har ikke gjort noe galt. Familien har ikke gjort noe galt. Vennene og støttespillerne har ikke gjort noe galt, sier Nobelinstituttets leder og Nobelkomiteens sekretær Geir Lundestad til nrk.no.

Han opplyser at Nobelinstituttet og komiteen følger med hva som skjer i kretsen rundt Liu Xiaobo gjennom kinesiske kontakter. Disse har også god kontakt med Lius familie.

- Hvem disse er, kan jeg ikke oppgi av hensyn til dem det gjelder. Men vi har et øye med hva som skjer i Beijing, ja, og vi er i hyppig kontakt med vårt kontaktnett, opplyser Lundestad.

Innesperret en måned

Forfatteren Yu Jie og hans kone har innsperret i leiligheten sin i en måned. Døren er ifølge ham sperret fra utsiden med et tungt bord, og de nektes besøk. Yu Jie er en nær venn av fredsprisvinner Liu Xiaobo og hans kone Liu Xia.

Yu Jie tror det som utløste husarresten var at hans kone hjalp Liu Xia med å kjøpe inn vinterundertøy til mannen, altså prisvinner Liu Xiaobo som sitter i et fengsel et stykke utenfor fra Beijing. Andre venner og støttespillere forteller om forhør, husransakelser og beslaglagte PC'er.

Også fredsprisvinnerens ektefelle Liu Xia er i husarrest og broren nektes å besøke Liu i fengselet.

Håper det gir seg

Nobelinstituttet er ikke overrasket over hva som nå skjer.

- Det er ikke uventet at kinesiske myndigheter foretar seg det de nå gjør. Vi får håpe det blir kortvarig, sier Geir Lundestad.

Både Nobelinstituttet og Utenriksdepartementet ble advart av kinesiske myndigheter om å gi fredsprisen til en det offisielle Kina betegner som «kriminell».

Lundestad forteller at eventuelle konsekvenser for Liu Xiaobos familie, venner og politiske støttespillere ble diskutert i Nobelkomiteen før man valgte å tildele Liu prisen.

Og at kinesernes reaksjoner og handlemåte er omtrent som forventet.

- Vi visste at de kortsiktige virkningene ville være negative. Hvor langvarige de blir, gjenstår å se. Men vi håper at prisen til Liu Xiaobo vil vise seg å ha positive virkninger på lang sikt, sier Lundestad.

De internasjonale pressereaksjonene har vært litt bedre enn antatt på forhånd. De internasjonale politikerreaksjonene har vært litt bedre enn antatt. De kinesiske reaksjonene har vært som vi trodde.

Nobelinstituttets leder Geir Lundestad om tildelingen av fredsprisen til Liu Xiaobo

Nobelinstituttets leder sammenligner det som nå skjer med hva skjedde i 1975 og 1983, da den sovjetiske opposisjonelle Andrej D. Sakharov og den polske fagforeningslederen Lech Walesa ble tidelt fredsprisen.

Nobels Fredspris 1983 til Lech Walesa

Lech Walesa kom til Norge for å takke for fredsprisen mange år etter han fikk den.

Foto: Syversen, Johnny / SCANPIX

Nobels Fredspris 1975 til Andrej Sakharov

Andrej Sakharov derimot fikk aldri gjort det.

Foto: SCANPIX / SCANPIX
- Da så vi også den samme problematikken som nå. Grepet ble strammet, men på sikt fikk prisen store positive virkninger, ikke minst i tilfellet Walesa, sier Lundestad om fredsprisvinneren som siden ble Polens president da kommuniststyret falt og demokrati innført.

Han trekker også frem likhetene med 1996, da Carlos Felipe Ximenes Belo og José Ramos-Horta ble tildelt prisen for sin rolle i Øst-Timors frigjøringskamp. Også indonesiske myndigheter reagerte sterkt på prisutdelingen, og man så lignende mønster som i år.

- Da Albert Lutuli fikk prisen (1960) var det også bråk. Men både når det gjelder Sør-Afrika, Øst-Timor og Polen virket fredsprisen positivt sammen med andre faktorer når det gjaldt samfunnsutviklingen. Vi håper det samme vil skje i Kina.

- Selv om det i Burma ikke skjedd så mye, legger han til tørt og tenker på at prisvinner Aung Saan Suu Kyi stort sett har tilbrakt alle årene etter pristildelingen i husarrest.

Nå går ryktene om at hun snart løslates .

Ny liste over helgen

Nobelinstituttet vet ennå ikke hvem som kommer til å representere Liu Xiaobo under prisseremonien den 10. desember.

Instituttet sitter med den mye omtalte listen over 140 navn, som ektefellen Liu Xia sendte ut, hvor hun Ber venner ta imot nobelprisen .

Instituttet har bedt om en ny og forkortet liste fra Liu Xia om hvem prisvinneren ønsker skal være tilstede den 10. desember. De er lovet at den skal foreligge i løpet av kort tid.

- På den første listen som ble sendt ut, var det svært mange personer som er usannsynlig at kommer seg til Norge, enten på grunn av husarrest, utreisenekt eller økonomi, sier Lundestad.

Det er fast tradisjon at prisvinneren får invitere med seg et visst antall gjester. Dette gjelder også der hvor prisvinneren selv ikke er til stede.

Instituttet kommer ikke til å gå ut med hvilke navn som står på den nye listen de eventuelt får i hende.

- Vi ønsker ikke at gjestelisten skal føre til konsekvenser for personene som står der, gitt det som rapporteres fra Beijing, sier Lundestad.

Det er derfor fortsatt ikke avklart om selve prisen deles ut den 10. desember, eller om det kun blir en seremoni som hedrer prisvinneren.

- Hvis prisvinneren selv, hans kone eller en av hans to brødre kommer, er saken grei. Da vil medalje, diplom og sjekken på prispengene bli overrakt som vanlig. Det samme hvis det stiller en person som vi føler oss sikre på at representerer Liu Xiaobo med alle fullmakter.

- Men det er ikke noe problem for oss om vi må holde tilbake prisen. Prisvinneren vil i så fall bli gitt dette i en overrekkelsesseremoni på et senere tidspunkt, sier Lundestad.

Hver Nobelvinner får som tidligere år rundt 10 millioner svenske kroner i prispenger, foruten en gullmedalje og en diplom.