Vil skyte fleire gauper

Tingvoll kommune har ifølgje Tidens Krav bedt Rovviltnemnda om å få skyte endå ei gaupe. Jakta blei stoppa tidlegare i veka då kvoten på to dyr er fylt. Ifølgje avisa er bøndene i området frustrerte over store tap, og meiner det er urimeleg at det ikkje kan takast ut fleire dyr.

Gaupe felt i Surnadal
Foto: Gøran Rønning