Hopp til innhold

Regjeringa vil leggje ned Eldreombodet: – Eldrefiendtleg politikk

Regjeringa foreslår i revidert nasjonalbudsjett å leggje ned Eldreombodet. Det reagerer Sylvi Listhaug kraftig på. – Dette er nok eit angrep på eldre og rettane deira.

Sylvi Listhaug, leder i Fremskrittspartiet

Framstegspartiets leiar, Sylvi Listhaug, var i Ålesund og lanserte Eldreombodet då ho var eldre- og folkehelseminister i 2019.

Foto: William Jobling / NRK

Torsdag la regjeringa fram forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Der kjem det fram at dei vil leggje ned Eldreombodet, som vart oppretta i 2020.

Det kom overraskande på Eldreombod Bente Lund Jacobsen.

Behovet for å fremje interessene til eldre i Noreg vil berre auke, sidan det blir stadig fleire eldre. Vi er gitt ei sentral rolle som pådrivar og overvakar, seier Jacobsen.

Jacobsen har sete i stillinga sidan ho vart oppretta i 2020, og ho forventar at dette ikkje går gjennom.

Arbeidet med å fremje interessene til eldre må trappast opp, ikkje ned. Eldreombodet trengst som vaktbikkje og trekkhund, seier Jacobsen.

Bente Lund Jacobsen

Eldreombod Bente Lund Jacobsen vart overraska over at regjeringa no vil avvikle tilbodet.

Foto: Jonas Otneim / NRK

Meiner regjeringa sviktar dei eldre

Leiar i Framstegspartiet, Sylvi Listhaug, meiner forslaget frå regjeringa er eit døme på det ho kallar regjeringa sitt svik mot dei eldre.

– Det er heilt forferdeleg at ein bruker dei eldre som salderingspost. Eldreombod er noko Noreg har trengt i veldig mange år for å vere ei stemme for dei eldre som er fortvila over å ikkje få dei rettane dei skal ha.

Listhaug trekkjer fram at Frp har kjempa for eit Eldreombod i mange år, og ho kjem til å ta opp kampen.

Frp-leder Sylvi Listhaug utenfor partiets fløy på Stortinget.

Sylvi Listhaug seier ho vil kjempe som ei løve for at Eldreombodet ikkje skal bli nedlagd.

Foto: Mats Rønning / NRK

– Det er eit mønster i at denne regjeringa fører ein eldrefiendtleg politikk, seier Listhaug og trekkjer fram at forsøket med statleg finansiert eldreomsorg vart skrota og at dei fremja ei regulering av pensjonen.

Regjeringa: – Oppgåvene til ombodet blir dekt av andre

Statsminister Jonas Gahr Støre er heilt usamd i påstandane frå Frp om at dei har ein eldrefiendtleg politikk.

– Vi meiner at dette ombodet ikkje er vegen å gå for å ta vare på rettane til eldre på ein god måte. Det handlar om at vi har ein god kommuneøkonomi, og at vi har kommunar som tek utbygging av eldreomsorga på alvor, seier Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre er usamd i at regjeringa har ein eldrefiendtleg politikk.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

I forslaget skriv regjeringa at grunngjevinga for å leggje ned ombodet først og fremst er økonomisk.

Vidare meiner dei at fleire av Eldreombodets oppgåver allereie blir dekt av andre instansar.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol meiner Eldreombodets oppgåver blir dekt av andre.

Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

– Regjeringa anerkjenner den innsatsen Eldreombodet har gjort på kort tid med å synleggjere eldre sine interesser og utfordringar på mange område. Eldre er ei variert gruppe og det er mange aktørar som fremjar eldre sine interesser. I ei tid der vi må prioritere, meiner regjeringa at det er rett å rydde i overlappande funksjonar og ansvarsområde, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Småleg

KrF-leiar Olaug Bollestad synest ikkje argumentet om at andre etatar dekkjer behovet held vatn.

Dette gjer at dei eldre fell mellom alle stolar. Det er heilt rett at Eldreombodet må snakke med fleire etatar, og det er derfor dei er viktige. Dei sikrar at dei eldre ikkje fell igjennom og blir taparar mot systemet, seier Bollestad.

Landbruksminister Olaug Bollestad

Leier for Kristeleg Folkeparti, Olaug Bollestad, meiner dette forslaget frå regjeringa gjer at dei eldre fell mellom fleire stolar.

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Ho er sterkt kritisk til budsjettkuttet.

Eg synest det er småleg. Spesielt når vi veit at det blir mange fleire eldre i åra som kjem. Dei er ei svak gruppe som treng eit talerøyr, seier Bollestad.

– Gjer ein utruleg viktig jobb

Erlend Svardal Bøe

Erlend Svardal Bøe (H) sit i helse- og omsorgskomiteen og seier han er sjokkert over forslaget frå regjeringa.

Foto: Tora Kyllingstad

Høgre reagerer også på at regjeringa vil avvikle talerøyret for landets eldre.

– Eldreombodet gjer ein utruleg viktig jobb med å synleggjere kva som er behovet til eldre, og i arbeidet med korleis vi skal klare å skape eit meir aldersvennleg samfunn som i større grad anerkjenner eldre som verdifulle bidragsytarar i samfunnet, seier Erlend Svardal Bøe (H).

Kom som eit sjokk

Anne Lise Hessen Følsvik, fylkesleiar i Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal, er nesten mållaus etter å ha fått nyheita.

– Eldreombodet har fungert, etter vårt syn, veldig bra. Så at dei no, for å spare ein liten sum, vurderer å leggje ned dette, er eit stort sjokk for oss, seier ho.

Anne Lise Hessen Følsvik

Anne Lise Hessen Følsvik er fylkesleiar for Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal.

Foto: HANS-OLAV LANDSVERK / NRK

Ho kjøper heller ikkje argumentasjonen frå regjeringa om at andre instansar kan dekkje behovet.

– Etter mitt syn så er der ikkje andre instansar som vil dekkje opp det som Eldreombodet dekkjer. Eg vil håpe at når saka kjem til Stortinget så er der så mange fornuftige folk at dei ser at dette ikkje er eit godt forslag, seier ho.

Dersom regjeringa sitt forslag får fleirtal vil løyvinga til Eldreombodet bli redusert med ein million kroner for inneverande år, før det blir avvikla frå 1. juli 2023.