Vil ha ny diskusjon om samanslåing

Rindal Høgre vil at kommunestyret skal behandle spørsmålet om kommunereforma på nytt. Kommunestyret har tidlegare vedtatt at kommunen skal stå aleine, men Magnar Dalsegg i Rindal Høgre vektlegg at fylkesmennene i Trøndelag og Møre og Romsdal vil at Rindal skal bli slått saman med Orkdals-kommunane. I tillegg viser nye utrekningar at kommunen vil tape store summar på lågare eigedomsskatt frå kraftproduksjonen.